Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มิถุนายน 2557 กสทช. สุภิญญา ระบุ ประเด็นเรื่องต้นทุนของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สะท้อนราคาต้นทุนกล่องดิจิตอลทีวี


ประเด็นหลัก

โดยประเด็นเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการพิจารณา จึงเสนอให้สำนักงานจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย เฉพาะประเด็นเรื่องต้นทุนของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เสาอากาศ ซึ่งมีนัยยะสำคัญต่อการพิจารณาคูปองที่ประชาชนสามารถนำไปแลกซื้อ  โดยขอให้สำนักงานเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี ผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องในแขนงต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อวิเคราะห์ สำหรับการประกอบการพิจารณาในเรื่องการกำหนดราคาคูปองที่เหมาะสม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน


______________________________________

?ถกมูลค่าคูปองเงินสด สะท้อนราคาต้นทุนกล่องดิจิตอลทีวี?


กสทช. เตรียมจัดโฟกัสกรุ๊ป 9 ก.ค.นี้ เพื่อหาฐานคิดการกำหนดมูลค่าคูปองแลกกล่องรับชมดิจิตอลทีวี พร้อมถกรูปแบบการแจก ข้อดี – ข้อเสียของกล่องทุกประเภท เพื่อประโยชน์สาธารณะ


วันนี้ (3 ก.ค.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมบอร์ดกสทช. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 4 ก.ค. โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่  ครั้งที่ 2 ภาคใต้ วันที่ 5 ก.ค. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน วันที่ 8 ก.ค. โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 08.30-12.00 น.  และครั้งที่ 4 ใน กทม. วันที่ 10 ก.ค. โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กทม. เวลา 08.30-16.30น.

ทั้งนี้ วันที่ 9 ก.ค. สำนักงานเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะประเด็นเรื่อง ของแนวคิดการกำหนดมูลค่าคูปองที่คำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ”ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ตนได้เสนอในที่ประชุม กสทช.  เนื่องจากประเด็นเรื่องมูลค่าคูปองมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการด้านนโยบายและองค์กรผู้บริโภคว่า การกำหนดมูลค่าของคูปองไว้สูง ส่งผลให้ราคากล่องรับสัญญาณสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งการแจกคูปองยังส่งผลให้ราคาของอุปกรณ์สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้ผลิตอุปกรณ์และร้านค้า ไม่ใช่ประชาชน รวมถึงแนวคิดในเรื่องการกำหนดมูลค่าของคูปองตายตัวในขณะที่กล่องรับสัญญาณมีราคาลดลงอาจเป็นการใช้เงินมากกว่าที่ควรจะเป็นนั้น

โดยประเด็นเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการพิจารณา จึงเสนอให้สำนักงานจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย เฉพาะประเด็นเรื่องต้นทุนของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เสาอากาศ ซึ่งมีนัยยะสำคัญต่อการพิจารณาคูปองที่ประชาชนสามารถนำไปแลกซื้อ  โดยขอให้สำนักงานเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี ผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องในแขนงต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อวิเคราะห์ สำหรับการประกอบการพิจารณาในเรื่องการกำหนดราคาคูปองที่เหมาะสม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/249624/ถกมูลค่าคูปองเงินสด+สะท้อนราคาต้นทุนกล่องดิจิตอลทีวี

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.