Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 มิถุนายน 2557 (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร)(เกาะติดประมูล4G) TOT ขอ 900 และ 2300 ใช้คลื่นไม่มีวันหมดอายุหรือต่ออีก15 ปี(เร่งหาแนวร่วม คสช.) CAT ขอ 1800 ส่วน 25 MHz ที่ DTAC ไม่ได้ใช้ให้เป็นของ CAT ตามขอตกลงสัมปทาน


ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงผลการหารือแนวทางฝ่าวิกฤติและทางรอดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสององค์กรไปจัดทำสรุปข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอมายัง กสทช.ภายในวันที่ 7 ก.ค. หลังจากนั้น กสทช.จะนำข้อมูลมาประมวลผล และเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ สำหรับข้อเสนอของทีโอที คือ ขอให้ยกเลิกมาตรา 84 บทเฉพาะกาลใน พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ที่กำหนดให้ทีโอทีนำรายได้จากสัญญาสัมปทานทั้งหมดเป็นรายได้แผ่นดินตั้งแต่ปลายปี 56 โดยทีโอทีแจ้งว่าการนำส่งรายได้ดังกล่าว กระทบต่อฐานะการเงินของทีโอที นอกจากนี้ ยังจะขอคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไว้ใช้งานต่อ เพราะถือเป็นสมบัติของทีโอที ไม่มีวันหมดอายุ หรือขอเวลาใช้คลื่นออกไปอีก 15 ปี จากเดิมจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 58 และขอใช้คลื่นย่าน 2.3 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไปโดยไม่ต้องประมูล

    ส่วน กสท โทรคมนาคม ขอให้ กสทช.อนุมัติคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ไม่มีการใช้งานจำนวน 25 เมกะเฮิรตซ์ เป็นสิทธิ์ของบริษัท เพื่อนำไปใช้กับทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทาน และต้องทำให้ผู้ใช้บริการมือถืออีก 4 ล้านรายที่จะสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในวันที่ 15 ก.ย.57 นี้ ไม่เกิดปัญหาซิมดับ


สูงสุด (ผบ.สส.) พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง กำกับ ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และรองหัวหน้า คสช.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจแล้ว เพื่อหาแนวร่วมสนับสนุนให้ทีโอทีไม่ต้อง นำเงินรายได้สัมปทานส่งเป็นรายได้แผ่นดินและคลื่น 900 MHz ต้องไม่นำไปเปิดประมูลในเดือน พ.ย.นี้.

จากก่อนหน้านี้ ได้ชี้แจงต่อ พล.อ.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประการ ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด (ผบ.สส.) พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง กำกับ ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และรองหัวหน้า คสช.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจแล้ว เพื่อหาแนวร่วมสนับสนุนให้ทีโอทีไม่ต้อง นำเงินรายได้สัมปทานส่งเป็นรายได้แผ่นดินและคลื่น 900 MHz ต้องไม่นำไปเปิดประมูลในเดือน พ.ย.นี้.
______________________________________

"ทีโอที-กสท" ดิ้นหาทางรอด เดินสายขอแรงหนุนไม่ส่งเงินเข้าหลวง


“กสทช.” สั่ง “ทีโอที–กสท” ส่งการบ้านทางรอดขององค์กร เพื่อประมวลผลส่ง “คสช.” ภายในสัปดาห์นี้ ทีโอที เดินสายเคลียร์บิ๊กทหารหวังสนับสนุนให้หยุดส่งรายได้เข้าแผ่นดิน ล่าสุดดอดพบ “พล.อ.ประวิตร” ขอแรงหนุน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงผลการหารือแนวทางฝ่าวิกฤติและทางรอดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสององค์กรไปจัดทำสรุปข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอมายัง กสทช.ภายในวันที่ 7 ก.ค. หลังจากนั้น กสทช.จะนำข้อมูลมาประมวลผล และเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ สำหรับข้อเสนอของทีโอที คือ ขอให้ยกเลิกมาตรา 84 บทเฉพาะกาลใน พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ที่กำหนดให้ทีโอทีนำรายได้จากสัญญาสัมปทานทั้งหมดเป็นรายได้แผ่นดินตั้งแต่ปลายปี 56 โดยทีโอทีแจ้งว่าการนำส่งรายได้ดังกล่าว กระทบต่อฐานะการเงินของทีโอที นอกจากนี้ ยังจะขอคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไว้ใช้งานต่อ เพราะถือเป็นสมบัติของทีโอที ไม่มีวันหมดอายุ หรือขอเวลาใช้คลื่นออกไปอีก 15 ปี จากเดิมจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 58 และขอใช้คลื่นย่าน 2.3 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไปโดยไม่ต้องประมูล

ส่วน กสท ขอให้ กสทช.อนุมัติให้ใช้คลื่นความ ถี่ 1800 MHz ที่ไม่มีการใช้งาน 25 MHz เป็นสิทธิ์ ของ กสท เพื่อนำไปใช้กับทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทาน มิเช่นนั้นทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทานจะกลายเป็นเศษเหล็ก และต้องทำให้ผู้ใช้บริการมือถืออีก 4 ล้านรายที่จะสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในวันที่ 15 ก.ย.57 ไม่เกิดปัญหาสัญญาณขัดข้อง หรือซิมดับ ส่วนรายได้ตามสัญญาสัมปทาน กสท ไม่ได้นำเสนอใดๆ มองว่าพนักงาน กสท ต้อง ยอมรับ และเร่งปรับตัวหารายได้ เพราะในอีก 4 ปี สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดเช่นกัน “ข้อเสนอของ กสท และทีโอทีนั้น กสทช.จะนำมาประเมิน ส่วนจะเห็นด้วย หรือเห็นต่างต้องนำข้อมูลมาพิจารณาข้อดีข้อเสียก่อน แต่ที่เห็นตรงกัน คือลูกค้าที่ใช้บริการ 4 ล้านเลขหมายภายใต้มาตรการเยียวยาหลังสัญญาสัมปทานทรูมูฟสิ้นสุดในเดือน ก.ย.นี้ ต้องไม่เกิดปัญหาซิมดับ ส่วนเงินรายได้ตามสัญญาสัมปทาน ต้องหารือกับ คสช. ก่อน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขอเงินรายได้จากสัมปทานคืน มีการตั้งข้อสังเกตว่า จะนำเงินมาจ่ายเป็นเงินโบนัสพนักงาน เพราะปี 56 ทั้งทีโอทีและกสท ยังไม่ได้รับเงินโบนัส ทั้งที่มีผลขาดทุน และมีปัญหาทุจริต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ล่าสุดนายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ได้ขอเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าคณะที่ปรึกษา คสช. เพื่อชี้แจงขอยกเว้นการนำรายได้จากสัญญาสัมปทานเป็นรายได้ของแผ่นดิน จากก่อนหน้านี้ ได้ชี้แจงต่อ พล.อ.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประการ ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด (ผบ.สส.) พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง กำกับ ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และรองหัวหน้า คสช.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจแล้ว เพื่อหาแนวร่วมสนับสนุนให้ทีโอทีไม่ต้อง นำเงินรายได้สัมปทานส่งเป็นรายได้แผ่นดินและคลื่น 900 MHz ต้องไม่นำไปเปิดประมูลในเดือน พ.ย.นี้.


http://www.thairath.co.th/content/434573

`___________________________________


"ทีโอที-กสท"ดิ้นสุดฤทธิ์ ขอคสช.ให้สิทธิใช้คลื่น
  กสทช.จี้ทีโอที-กสท โทรคมนาคม แจงแผนองค์กรส่ง คสช.สัปดาห์นี้ ทีโอทีเดินสายเคลียร์ หวังหนุนหยุดส่งรายได้เข้าแผ่นดิน
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงผลการหารือแนวทางฝ่าวิกฤติและทางรอดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 องค์กรไปจัดทำสรุปข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 7 ก.ค.57 นี้ หลังจากนั้นจะประมวลผลจากข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาต่อไป
    สำหรับทีโอทีเสนอให้ยกเลิกมาตรา 84 บทเฉพาะกาลใน พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ที่กำหนดให้นำรายได้จากสัญญาสัมปทานทั้งหมดเป็นรายได้แผ่นดิน โดยทีโอทีแจ้งว่าการนำส่งรายได้กระทบต่อฐานะการเงิน นอกจากนี้ยังจะขอคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ไว้ใช้งานต่อไป หรือขอระยะเวลาการใช้คลื่นออกไปอีก 15 ปี จากเดิมคลื่นดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2558 และขอใช้คลื่นย่าน 2.3 เมกะเฮิรตซ์ต่อโดยไม่ต้องประมูล
    ส่วน กสท โทรคมนาคม ขอให้ กสทช.อนุมัติคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ไม่มีการใช้งานจำนวน 25 เมกะเฮิรตซ์ เป็นสิทธิ์ของบริษัท เพื่อนำไปใช้กับทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทาน และต้องทำให้ผู้ใช้บริการมือถืออีก 4 ล้านรายที่จะสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในวันที่ 15 ก.ย.57 นี้ ไม่เกิดปัญหาซิมดับ
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ได้ขอเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าคณะที่ปรึกษา คสช. เพื่อขอชี้แจงการขอยกเว้นการนำรายได้จากสัญญาสัมปทานเป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าชี้แจงต่อ พล.อ.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) และ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงไอซีที.


http://www.thaipost.net/news/070714/92766

______________________________________

"ทีโอที-กสท" ดิ้นหาทางรอด เดินสายขอแรงหนุนไม่ส่งเงินเข้าหลวง


“กสทช.” สั่ง “ทีโอที–กสท” ส่งการบ้านทางรอดขององค์กร เพื่อประมวลผลส่ง “คสช.” ภายในสัปดาห์นี้ ทีโอที เดินสายเคลียร์บิ๊กทหารหวังสนับสนุนให้หยุดส่งรายได้เข้าแผ่นดิน ล่าสุดดอดพบ “พล.อ.ประวิตร” ขอแรงหนุน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงผลการหารือแนวทางฝ่าวิกฤติและทางรอดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสององค์กรไปจัดทำสรุปข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอมายัง กสทช.ภายในวันที่ 7 ก.ค. หลังจากนั้น กสทช.จะนำข้อมูลมาประมวลผล และเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ สำหรับข้อเสนอของทีโอที คือ ขอให้ยกเลิกมาตรา 84 บทเฉพาะกาลใน พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ที่กำหนดให้ทีโอทีนำรายได้จากสัญญาสัมปทานทั้งหมดเป็นรายได้แผ่นดินตั้งแต่ปลายปี 56 โดยทีโอทีแจ้งว่าการนำส่งรายได้ดังกล่าว กระทบต่อฐานะการเงินของทีโอที นอกจากนี้ ยังจะขอคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไว้ใช้งานต่อ เพราะถือเป็นสมบัติของทีโอที ไม่มีวันหมดอายุ หรือขอเวลาใช้คลื่นออกไปอีก 15 ปี จากเดิมจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 58 และขอใช้คลื่นย่าน 2.3 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไปโดยไม่ต้องประมูล

ส่วน กสท ขอให้ กสทช.อนุมัติให้ใช้คลื่นความ ถี่ 1800 MHz ที่ไม่มีการใช้งาน 25 MHz เป็นสิทธิ์ ของ กสท เพื่อนำไปใช้กับทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทาน มิเช่นนั้นทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทานจะกลายเป็นเศษเหล็ก และต้องทำให้ผู้ใช้บริการมือถืออีก 4 ล้านรายที่จะสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในวันที่ 15 ก.ย.57 ไม่เกิดปัญหาสัญญาณขัดข้อง หรือซิมดับ ส่วนรายได้ตามสัญญาสัมปทาน กสท ไม่ได้นำเสนอใดๆ มองว่าพนักงาน กสท ต้อง ยอมรับ และเร่งปรับตัวหารายได้ เพราะในอีก 4 ปี สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดเช่นกัน “ข้อเสนอของ กสท และทีโอทีนั้น กสทช.จะนำมาประเมิน ส่วนจะเห็นด้วย หรือเห็นต่างต้องนำข้อมูลมาพิจารณาข้อดีข้อเสียก่อน แต่ที่เห็นตรงกัน คือลูกค้าที่ใช้บริการ 4 ล้านเลขหมายภายใต้มาตรการเยียวยาหลังสัญญาสัมปทานทรูมูฟสิ้นสุดในเดือน ก.ย.นี้ ต้องไม่เกิดปัญหาซิมดับ ส่วนเงินรายได้ตามสัญญาสัมปทาน ต้องหารือกับ คสช. ก่อน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขอเงินรายได้จากสัมปทานคืน มีการตั้งข้อสังเกตว่า จะนำเงินมาจ่ายเป็นเงินโบนัสพนักงาน เพราะปี 56 ทั้งทีโอทีและกสท ยังไม่ได้รับเงินโบนัส ทั้งที่มีผลขาดทุน และมีปัญหาทุจริต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ล่าสุดนายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ได้ขอเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าคณะที่ปรึกษา คสช. เพื่อชี้แจงขอยกเว้นการนำรายได้จากสัญญาสัมปทานเป็นรายได้ของแผ่นดิน จากก่อนหน้านี้ ได้ชี้แจงต่อ พล.อ.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประการ ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด (ผบ.สส.) พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง กำกับ ดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และรองหัวหน้า คสช.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจแล้ว เพื่อหาแนวร่วมสนับสนุนให้ทีโอทีไม่ต้อง นำเงินรายได้สัมปทานส่งเป็นรายได้แผ่นดินและคลื่น 900 MHz ต้องไม่นำไปเปิดประมูลในเดือน พ.ย.นี้.


http://www.thairath.co.th/content/434573

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.