Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 กรกฎาคม 2557 Dimension Data ระบุ ธุรกิจไร้สายโดยประมาณ 30% และในขณะนี้ เราพบว่ามีการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานระบบสวิตชิ่งเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบระบบไร้สายด้วยเช่นกัน


ประเด็นหลัก


เบรนท์ แองกัส ผู้จัดการทั่วไปด้านระบบเครือข่ายของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า Network Barometer Report 2014  ของปีที่ผ่านมา เราได้ชี้ให้เห็นว่า Enterprise Mobility เป็นสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติด้านสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบสวิตชิ่ง จากโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้การการเชื่อมต่อผ่านสายได้กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายเป็นหลัก

“สิ่งที่เราเห็นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจไร้สายโดยประมาณ 30% และในขณะนี้ เราพบว่ามีการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานระบบสวิตชิ่งเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบระบบไร้สายด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สัดส่วนของ Gigabit Access Switch Port  เมื่อปีที่แล้วได้เพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 45% ของจำนวนพอร์ตทั้งหมด  ในขณะที่สัดส่วนของสวิตช์ที่รองรับการอัพลิงก์แบบ 10 กิกะบิตก็เพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 23% ด้วยเช่นกัน สำหรับสัดส่วนของพอร์ตที่รองรับ Power over Ethernet (PoE) ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากจำนวนเกือบถึง 50% ในปีที่แล้ว เป็นมากกว่า 50% ในปีนี้

______________________________________

Dimention Data เผย องค์กรธุรกิจเดินหน้าเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อรองรับ Mobility และ Cloud

dimention dataGigabit Access Switch PortIT SolutionNetwork Barometer Report 2014การจัดการเครือข่ายระดับองค์กรเครือข่ายไร้สายไดเมนชั่น ดาต้าสำหรับการให้บริการ IT Solution นั้น การเตือบโตและการเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา มักจะได้เปรียบ ล่าสุด ไดเมชั่น ดาต้า หนึ่งให้ผู้ให้บริการและจัดหา IT Solution ชั้นนำ ได้เปิดเผยว่า องค์กรต่าง ๆ กำลังลงทุนด้านการเชื่อมต่อไร้สายผ่านเครือข่ายเดิม และ ยังเริ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการเชื่อมต่อไร้สายเป็นต้น    

เรื่องดังกล่างเป็นหนึ่งในการค้นพบท่ำสคัญที่ระบใน Network Barometer Report 2014 ซึ่งรายงานดังกล่าวตีพิมพ์ขึ้นเมื่อเมื่อปี 2009 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินเทคโนโ,ยีกว่า 288 รายการ ครอบคลุมกว่า 74,000 เทคโนโลยี จากทั้งหมด 32 ประเทศ นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมการบันทึกรายละเอียดให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 91,000 ครั้งที่ ไดเมนชั่น ดาต้า ดูแล

เบรนท์ แองกัส ผู้จัดการทั่วไปด้านระบบเครือข่ายของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า Network Barometer Report 2014  ของปีที่ผ่านมา เราได้ชี้ให้เห็นว่า Enterprise Mobility เป็นสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติด้านสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบสวิตชิ่ง จากโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้การการเชื่อมต่อผ่านสายได้กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายเป็นหลัก

“สิ่งที่เราเห็นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจไร้สายโดยประมาณ 30% และในขณะนี้ เราพบว่ามีการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานระบบสวิตชิ่งเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบระบบไร้สายด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สัดส่วนของ Gigabit Access Switch Port  เมื่อปีที่แล้วได้เพิ่มขึ้นจาก 33% เป็น 45% ของจำนวนพอร์ตทั้งหมด  ในขณะที่สัดส่วนของสวิตช์ที่รองรับการอัพลิงก์แบบ 10 กิกะบิตก็เพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 23% ด้วยเช่นกัน สำหรับสัดส่วนของพอร์ตที่รองรับ Power over Ethernet (PoE) ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากจำนวนเกือบถึง 50% ในปีที่แล้ว เป็นมากกว่า 50% ในปีนี้

“ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการก็คือมีการอัพเกรดสวิตช์เชื่อมต่อ (Access Switch) เป็นจำนวนมากทั้งๆ ที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ภายในองค์กรยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อีกหลายปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลายองค์กรมีแนวโน้มที่จะยืดอายุการใช้งานเครือข่ายที่มีอยู่ (ซึ่งเริ่มเก่าลงเรื่อยๆ) ออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่องค์กรเหล่านั้นก็จะอัพเกรดเครือข่ายของตนเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ฟีเจอร์ใหม่อย่างเร่งด่วน”

เบรนท์ แองกัส อธิบายว่า “ยกตัวอย่างเช่น หากองค์กรใดจำเป็นต้องขยายแบนด์วิธเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรเพื่อรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆที่พนักงานนำมาใช้งานในที่ทำงาน องค์กรแห่งนั้นก็จะต้องอัพเกรดอุปกรณ์เหล่านั้น ก่อนกำหนด”

สำหรับการสรุปข้อมูลในของรายงานดัชนีชี้วัดด้านเครือข่ายประจำปี 2014  แบบกราฟ คลิกที่นี่

เอดีเอสแอลไทยแลนด์ : การเติบโตของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายนั้นมีสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นผลดีที่สามารถทำให้เกิดการทำงานที่ไหนก็ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีประโยชน์ในการเลือกเข้ามา แต่องค์กร ต้องมองถึงเรื่องระบบความปลอดภัยด้วยเช่นกันhttp://www.adslthailand.com/news/dimention-mobile-network

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.