Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กรกฎาคม 2557 DTAC ตื่นเร่งเพิ่มเสาครั้งใหญ่!! ลงทุนโครงข่ายปีนี้ที่มีอยู่ราว 13,000 ล้านบาท หากนำมาสร้างเสาสัญญาณใหม่จะได้เสาเพิ่มราว 1,000 ต้น โดยจะเน้นเสริมในจุดที่สัญญาณยังไม่ครอบคลุม เพื่อเพิ่มความจุในการรองรับการใช้งานด้วย

ประเด็นหลัก“หลังจากที่เราได้ทำการยกระดับปรับปรุงโครงข่ายครั้งใหญ่ (network swap)ทั่วประเทศเสร็จสิ้นไปราว 3 ปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านโครงข่ายครั้งใหญ่ เราก็แทบไม่ได้สร้างเสาสัญญาณเพิ่ม หรือเพิ่มก็เป็นจำนวนเล็กน้อย ทำให้ความครอบคลุมของโครงข่ายตามหลังคู่แข่งอยู่พอตัว ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะการให้บริการ 3 จี แม้เสาสัญญาณของดีแทคที่มีทั่วประเทศกว่า 12,000 เสาจะพร้อมให้บริการ 3 จีแล้วก็ตาม”

ทั้งนี้ ด้วยงบลงทุนโครงข่ายปีนี้ที่มีอยู่ราว 13,000 ล้านบาท นายปัญญา กล่าวว่า หากนำมาสร้างเสาสัญญาณใหม่จะได้เสาเพิ่มราว 1,000 ต้น โดยจะเน้นเสริมในจุดที่สัญญาณยังไม่ครอบคลุม เพื่อเพิ่มความจุในการรองรับการใช้งานด้วย เพราะต้องยอมรับว่าจากการแข่งขันที่รุนแรง ความไม่ครอบคลุมของโครงข่ายทำให้ขยายส่วนแบ่งการตลาดได้ยากขึ้น


______________________________
ดีแทคผวาตื่นลุยผุดเสาสัญญาณเพิ่ม


นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการโครงข่าย บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สอบถามความพอใจในคุณภาพเครือข่ายของดีแทค พบว่าความครอบคลุม (coverage)ของโครงข่ายถือเป็นปัญหาที่ลูกค้าให้ความสำคัญ นับจากนี้ต่อไปในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จึงจะเป็นปีที่ดีแทคจะติดตั้งเสาสัญญาณเพิ่มมากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้เป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายจะเน้นที่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เป็นหลัก

“หลังจากที่เราได้ทำการยกระดับปรับปรุงโครงข่ายครั้งใหญ่ (network swap)ทั่วประเทศเสร็จสิ้นไปราว 3 ปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านโครงข่ายครั้งใหญ่ เราก็แทบไม่ได้สร้างเสาสัญญาณเพิ่ม หรือเพิ่มก็เป็นจำนวนเล็กน้อย ทำให้ความครอบคลุมของโครงข่ายตามหลังคู่แข่งอยู่พอตัว ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะการให้บริการ 3 จี แม้เสาสัญญาณของดีแทคที่มีทั่วประเทศกว่า 12,000 เสาจะพร้อมให้บริการ 3 จีแล้วก็ตาม”

ทั้งนี้ ด้วยงบลงทุนโครงข่ายปีนี้ที่มีอยู่ราว 13,000 ล้านบาท นายปัญญา กล่าวว่า หากนำมาสร้างเสาสัญญาณใหม่จะได้เสาเพิ่มราว 1,000 ต้น โดยจะเน้นเสริมในจุดที่สัญญาณยังไม่ครอบคลุม เพื่อเพิ่มความจุในการรองรับการใช้งานด้วย เพราะต้องยอมรับว่าจากการแข่งขันที่รุนแรง ความไม่ครอบคลุมของโครงข่ายทำให้ขยายส่วนแบ่งการตลาดได้ยากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงข่ายของดีแทคครอบคลุมพื้นที่ราว 83% ของประเทศ ขณะที่คู่แข่งอย่างเอไอเอสและทรูมีโครงข่ายครอบคลุมมากกว่า 90% แล้ว โดยเฉพาะการแข่งขันกันให้บริการ 3 จีให้ครอบคลุมมากที่สุด ปัจจุบันเป็นการแข่งขันกันระหว่างเอไอเอสและทรูเป็นหลัก เนื่องจากดีแทคมีนโยบายลงทุนด้านโครงข่ายแบบค่อยเป็นค่อยไป.


http://www.thairath.co.th/content/437700

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.