Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 กรกฎาคม 2557 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร ซิป้า กล่าวว่า เหตุที่ต้องเลิกจ้างเพราะเมื่อ 28 ก.พ. 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งหนังสือแจ้งว่า พฤติกรรมนายไตรรัตน์ในการเข้าเรียน วปอ. เอกสารขออนุมัติไม่ถูกต้อง

ประเด็นหลัก


นับแต่ "ซิป้า" หรือสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก่อตั้งเมื่อ 24 ก.ย. 2546 น่าแปลกคือ 11 ปีที่ผ่านมา องค์กรแห่งนี้มีปัญหาฟ้องร้องภายในเป็นสิบคดีเหตุเกิดจากการ "เลิกจ้าง" ไม่เว้นแม้แต่ตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ" องค์กรมีเพียง "ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์" ผู้อำนวยการคนแรก ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างองค์กรนี้เท่านั้น ที่นั่งเก้าอี้นี้จนครบวาระ

ล่าสุด ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ก่อนทำงานครบ 2 ปีไม่กี่วัน (รับตำแหน่ง 12 ก.ค. 2555) บอร์ดบริหาร ซิป้า มีคำสั่งที่ ค.222/2557 ลงวันที่ 9 ก.ค. เลิกจ้าง!!! สาเหตุ คือ ใช้เวลาราชการไปเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร ซิป้า กล่าวว่า เหตุที่ต้องเลิกจ้างเพราะเมื่อ 28 ก.พ. 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งหนังสือแจ้งว่า พฤติกรรมนายไตรรัตน์ในการเข้าเรียน วปอ. ส่อไปในทางมิชอบ เอกสารขออนุมัติไม่ถูกต้อง พร้อมแจ้งเตือนมาเป็นระยะๆ

______________________________
อาถรรพ์ 11 ปี "ซิป้า" (1) เก้าอี้ "ผอ." อยู่ไม่เกิน 2 ปี


นับแต่ "ซิป้า" หรือสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก่อตั้งเมื่อ 24 ก.ย. 2546 น่าแปลกคือ 11 ปีที่ผ่านมา องค์กรแห่งนี้มีปัญหาฟ้องร้องภายในเป็นสิบคดีเหตุเกิดจากการ "เลิกจ้าง" ไม่เว้นแม้แต่ตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ" องค์กรมีเพียง "ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์" ผู้อำนวยการคนแรก ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างองค์กรนี้เท่านั้น ที่นั่งเก้าอี้นี้จนครบวาระ

ล่าสุด ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ก่อนทำงานครบ 2 ปีไม่กี่วัน (รับตำแหน่ง 12 ก.ค. 2555) บอร์ดบริหาร ซิป้า มีคำสั่งที่ ค.222/2557 ลงวันที่ 9 ก.ค. เลิกจ้าง!!! สาเหตุ คือ ใช้เวลาราชการไปเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร ซิป้า กล่าวว่า เหตุที่ต้องเลิกจ้างเพราะเมื่อ 28 ก.พ. 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งหนังสือแจ้งว่า พฤติกรรมนายไตรรัตน์ในการเข้าเรียน วปอ. ส่อไปในทางมิชอบ เอกสารขออนุมัติไม่ถูกต้อง พร้อมแจ้งเตือนมาเป็นระยะๆ

"การไปเรียน วปอ. ก็ดี นำความรู้มาพัฒนาองค์กรได้ แต่ต้องทำให้ถูกขั้นตอน ไม่ใช่ข้ามกันไปดื้อ ๆ ปกติต้องให้ประธานบอร์ด พิจารณาและอนุมัติ แต่อดีต ผอ.กลับให้ปลัดกระทรวงไอซีทีอนุมัติแทน แล้วนำมาแจ้งเป็นวาระเพื่อทราบในที่ประชุม บอร์ดก็งงๆ หลงรับรู้ไป จนไปเช็กภายหลังพบว่าไม่มีบอร์ดอนุมัติ"

เมื่อเป็นเช่นนี้ การจ่ายเงินเดือนกว่า 2.5 แสนบาทให้ทุกเดือนที่ไปเรียนจึงไม่เหมาะสม ผิดเงื่อนไขตาม พ.ร.ฎ.จัดตั้งสำนักงานฯ รวมถึงผิดตามสัญญาจ้างที่ระบุว่า ผู้รับตำแหน่งต้องทำงานเต็มเวลา และทำให้หลายโครงการต้องล่าช้า

ฟาก ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ที่กลายเป็นอดีตผู้อำนวยการซิป้ายืนยันว่า มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปเรียน ขณะที่บอร์ดซิป้าหมดวาระตั้งแต่ 29 ก.ย. 2556 จนบอร์ดส่วนใหญ่ลาออกไปเกือบหมด เหลือเพียงประธานบอร์ด, ปลัดกระทรวงไอซีทีที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง, วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งการลงมติเลิกจ้างมีแค่ประธานบอร์ด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุมเท่านั้น

ในประเด็นข้างต้น ประธานบอร์ดซิป้า ยอมรับว่า บอร์ดหมดวาระแล้วจริง แต่ต้องทำงานต่อ เพราะปัญหาการเมืองและเกิดรัฐประหารจึงไม่มีการแต่งตั้งชุดใหม่

"ที่ประชุมเหลือเพียง 2 คน คือ ผม และคุณวิวัฒน์ ซึ่งก็ประชุมได้เพราะมาเกินกึ่งหนึ่ง" ประธานบอร์ดซิป้าระบุ

ไม่ใช่แค่ (อดีต) ผู้อำนวยการ ไตรรัตน์ เท่านั้นที่มีปัญหา ถัดจาก ดร.มนู "ซิป้า" มีผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งเพียง 3 คน ไม่มีใครอยู่เกิน 2 ปี ต่างโดนบอร์ดบริหารปลด!!!

ผู้อำนวยการ ซิป้า ต่อจาก ดร.มนู คือ อาวุธ พลอยส่องแสง (1 ก.ค. 2549-10 ก.ย. 2550) โดนเลิกจ้างเพราะผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ ถัดมาเป็น รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ (15 ม.ค. 2551-27 พ.ย. 2552) ถูกเลิกจ้างเพราะมีเรื่องร้องเรียนว่าใช้งบประมาณไม่โปร่งใส

แม้แต่ นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการซิป้า ที่ผ่านการสรรหาตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ" แต่สุดท้ายไม่ได้รับการแต่งตั้ง และมีการคัดเลือกใหม่ จนแต่งตั้งนายไตรรัตน์แทน

ทั้งหมดต่างยื่นฟ้องบอร์ดบริหาร เป็นคดีค้างอยู่ที่ศาลปกครองทั้งสิ้น แต่ละคนเรียกค่าเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ล้านถึงหลักหลายร้อยล้านบาท !!!

เร็ว ๆ นี้คงมีคดีของอดีต "ผอ.ไตรรัตน์" เป็นรายล่าสุด


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1406111344

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.