Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2557 กสทช.เศรษฐพงค์ ระบุ เตือนผู้ใช้คลื่น 1800 MHz ( AIS GSM 1800 และ TRUEMOVE ) ผู้ใช้บริการบางส่วนที่ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากเห็นผลว่ายุ่งยาก ซึ่งในเรื่องดังกล่าวยืนยันว่า การย้ายเครือข่ายไม่ยุ่งยาก

ประเด็นสั้น


กทค.เตือนผู้ใช้คลื่น 1800 MHz เร่งย้ายเครือข่าย ย้ำไม่ยุ่งยาก


       พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยถึงกรณีที่คลื่นกรณีที่คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตช และจีเอสเอ็ม 1800 จะหมดสัญญาสัมปทานลง ทำให้ขณะนี้มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปดำเนินการย้ายเครือข่ายเป็น 3จี จำนวนมาก แต่ยังมีผู้ใช้บริการบางส่วนที่ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากเห็นผลว่ายุ่งยาก ซึ่งในเรื่องดังกล่าวยืนยันว่า การย้ายเครือข่ายไม่ยุ่งยาก เพียงนำบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อเครือข่ายที่เลือกลงทะเบียนขอย้ายเครือข่ายใหม่ ชำระเงินพร้อมรับซิมการ์ดใหม่ จากนั้นรอรับผลการโอนย้ายผ่านเอสเอ็มเอส ก็สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่อง

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000086139&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.