Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 สิงหาคม 2557 บอร์ด กสท. ยังได้มีมติ สั่งปรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นจำนวน 50,000 บาท จากการที่รายการ “ตอบโจทย์ประเทศไทย”ได้มีการออกอากาศขัดต่อ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.กสทช.

ประเด็นหลัก


บอร์ด กสท. ยังได้มีมติ สั่งปรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นจำนวน 50,000 บาท จากการที่รายการ “ตอบโจทย์ประเทศไทย”ได้มีการออกอากาศขัดต่อ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ในเรื่องที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี______________________________
จี้กสท.เลิก‘มัสต์แคร์รี่’ เปิดทางทีวีแข่งขันเสรี


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะอนุกรรมการด้านการแข่งขัน ได้เสนอให้ บอร์ด กสท. พิจารณา ยกเลิก ประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปประกาศ กสทช. หรือ “มัสต์แคร์รี่” ภายใน 2 ปี เพื่อให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เป็นไปอย่างเสรี ซึ่ง บอร์ด กสท. จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป

“ความเห็นส่วนตัวเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่มีทางเป็นไปได้ เนื่องจากการยกเลิก มัสต์แคร์รี่ จะไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าประมูลทีวีดิจิตอล” พ.อ.นที กล่าว

นอกจากนี้ บอร์ด กสท. ยังได้มีมติ สั่งปรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นจำนวน 50,000 บาท จากการที่รายการ “ตอบโจทย์ประเทศไทย”ได้มีการออกอากาศขัดต่อ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ในเรื่องที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี

พ.อ.นทีกล่าวว่า คณะอนุกรรมการด้านการแข่งขัน ยังได้เสนอให้ กสท. พิจารณาปัญหาของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของช่องรายการทีวีดิจิตอล ที่นำไปออกอากาศบนทีวีดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี ในระบบบอกรับสมาชิกด้วย


http://www.naewna.com/business/115640

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.