Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 สิงหาคม 2557 หุ้นกู้ของ บมจ.ไทยคมที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้ จะเป็นการออกหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 5 ปี และ 7 ปี วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-”

ประเด็นหลัก

หุ้นกู้ของ บมจ.ไทยคมที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้ จะเป็นการออกหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 5 ปี และ 7 ปี วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท สำหรับนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม "Stable" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ผ่านทาง www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้

______________________________
'ไทยคม'ขายหุ้นกู้ไม่เกิน5พันลบ.อายุ5ปีและ7ปี
altบมจ.ไทยคม นำโดยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 7 ที่มีแผนส่งขึ้นสู่วงโคจรช่วง สค. นี้ รวมถึงการลงทุนโครงการในอนาคต โดยในงานแถลงฯ ได้รับเกียรติจากนายก้องกฤษฎิ์ กังวานชัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายสาริษฐ์ ปัญจมานนท์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  นายพูนลาภ ฉันทวงศ์วิริยะ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และนายกวิน เหตระกูล ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา


หุ้นกู้ของ บมจ.ไทยคมที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้ จะเป็นการออกหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ 5 ปี และ 7 ปี วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท สำหรับนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม "Stable" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ผ่านทาง www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=243429:557-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.U_W1tUtAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.