Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 สิงหาคม 2557 ไทยคม 7 เลื่อนการยิงดาวเทียมวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (โดยยังไม่กำหนด) ( มีช่องสัญญาณในการให้บริการทั้งหมด 14 ทรานสพอนเดอร์ บนย่านความถี่ซี-แบนด์ ตำแหน่งวงโคจรที่ 120 องศาตะวันออก )

ประเด็นหลัก


สำหรับดาวเทียมไทยคม 7 จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.ไทยคม กับบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด เพื่อให้บริการ ณ ตำแหน่งวงโคจรที่ 120 องศาตะวันออก โดย บมจ.ไทยคม มีช่องสัญญาณในการให้บริการทั้งหมด 14 ทรานสพอนเดอร์ บนย่านความถี่ซี-แบนด์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และออสเตรเลีย.


______________________________
เลื่อนยิง ไทยคม 7 รอ สเปซเอ็กซ์ เช็กความพร้อม


ไทยคม แจ้ง ปรับกำหนดการส่งดาวเทียมไทยคม 7 จากเดิม 27 ส.ค.57 เพื่อให้ สเปซ เอ็กซ์ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ ก่อนยิงขึ้นสู่อวกาศ โดยจะมีการแจ้งกำหนดการส่งดาวเทียมใหม่ขึ้นสู่วงโคจรอีกครั้ง...

บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า มีการปรับกำหนดการส่งดาวเทียมไทยคม 7 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ บริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (สเปซ เอ็กซ์) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการจัดส่งดาวเทียม ได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดส่งดาวเทียมจะประสบผลสำเร็จ โดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดส่งดาวเทียม คือ ความสำเร็จของการจัดส่งขึ้นสู่วงโคจร และสามารถนำขึ้นให้บริการได้ การที่สเปซ เอ็กซ์ มีความรอบคอบในการตรวจสอบความพร้อมก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดส่งดาวเทียมไทยคม 7 จะประสบผลสำเร็จในที่สุด

สำหรับดาวเทียมไทยคม 7 จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.ไทยคม กับบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด เพื่อให้บริการ ณ ตำแหน่งวงโคจรที่ 120 องศาตะวันออก โดย บมจ.ไทยคม มีช่องสัญญาณในการให้บริการทั้งหมด 14 ทรานสพอนเดอร์ บนย่านความถี่ซี-แบนด์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และออสเตรเลีย.

http://www.thairath.co.th/content/446192

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.