Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กันยายน 2557 TOT ลงทุน โครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงออนไลน์ให้ประเทศ มูลค่า 5,900 ล้านบาท

ประเด็นหลัก
แหล่งข่าวจากกระทรวงไอซีที เปิดเผยแนวทางการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ว่า รัฐบาลโดยบริษัท ทีโอที จะต้องลงทุน โครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงออนไลน์ให้ประเทศ มูลค่า 5,900 ล้านบาท บรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต และปรับเปลี่ยน โครงข่ายเป็นโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
______________________________
ทีโอทีลงทุนเคเบิลใยแก้ว 6,000 ล้าน สร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

ลงทุนเคเบิลใยแก้วปั้นเศรษฐกิจดิจิทัล

แหล่งข่าวจากกระทรวงไอซีที เปิดเผยแนวทางการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ว่า รัฐบาลโดยบริษัท ทีโอที จะต้องลงทุน โครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงออนไลน์ให้ประเทศ มูลค่า 5,900 ล้านบาท บรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต และปรับเปลี่ยน โครงข่ายเป็นโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สำหรับแผนลงทุนระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของทีโอที ระยะเวลา 3 ปี มี 3 เส้นทาง คือ 1.เส้นทางเอเชีย-ยุโรป (AAE1) วงเงิน 1,408 ล้านบาท

2.เส้นทางเซาท์อีสต์เอเชีย-มิดเดิลอีสต์ เวสเทิร์น ยุโรป 5 (SEA-ME-WE 5) วงเงิน 1,376 ล้านบาท จะเชื่อมสายเคเบิลผ่านจากฝรั่งเศส อิตาลี อียิปต์ ศรีลังกา อินเดีย และเชื่อมต่อกับเครือข่ายในประเทศที่ จ.สตูล และสงขลา และ 3.เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ญี่ปุ่น (SJC) วงเงิน 2,278 ล้านบาท เพื่อสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ โทรคมนาคมในอาเซียน ยกระดับการให้บริการอินเทอร์เน็ตของไทยด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นจะต้องผลักดันนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้นมา เพราะปัญหาของไทยคือความล่าช้าในการลงทุน จึงต้องปรับปรุงระบบการสื่อสารเพื่อความคล่องตัวในการทำธุรกิจhttp://www.posttoday.com/ดิจิตอลไลฟ์/319001/ลงทุนเคเบิลใยแก้วปั้นเศรษฐกิจดิจิทัล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.