Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 กันยายน 2557 กสทช. ประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ 6 เรื่องหลักที่ควรรู้ // ปิด SMS กวนใจได้ฟรี โดยกด *137 , ปิด INTERNET ต่างประเทศ *106#

ประเด็นหลัก     
       5.การยกเลิกรับบริการ SMS กวนใจ และการปิดบริการอินเทอร์เน็ตข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming) โดยผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับบริการข้อความสั้น (SMS) กวนใจได้ฟรี โดยกด *137 แล้วโทร.ออก ส่วนการปิดบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Data Roaming) ฟรี โดยกด *106# แล้วโทร.ออก
   

______________________________
กสทช. ประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ 6 เรื่องหลักที่ควรรู้


        สำนักงาน กสทช.ประกาศสิทธิที่ลูกค้าบริการโทรศัพท์มือถือได้รับการคุ้มครอง 6 เรื่องหลัก ทั้งการรักษาสิทธิ รักษาเบอร์ รักษาเงิน การย้ายค่าย การยกเลิก SMS กวนใจ พร้อมระบุช่องทางร้องเรียนหากถูกละเมิดสิทธิ
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เร่งประชาสัมพันธ์คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ตระหนักในสิทธิของตน เกี่ยวกับ การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม การยกเลิกบริการ SMS กวนใจ และการปิดบริการอินเทอร์เน็ตข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming) การร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีดังนี้
     
       1.การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการสามารถรักษาสิทธิ รักษาเบอร์ รักษาเงิน และยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการลงทะเบียนซิมการ์ด ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดได้ ที่ศูนย์บริการทุกแห่ง หรือ จุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ “2 แชะ” โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวอื่นใดที่ออกโดยราชการที่ใช้แทนได้
     
       การเติมเงินแต่ละครั้งจะได้รับวันใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยสะสมวันใช้งานสูงสุดได้อย่างน้อย 365 วัน โดยผู้ให้บริการจะกำหนดมากกว่าได้ และเมื่อเลิกสัญญาจะได้รับคืนเงินคงเหลือในระบบภายใน 30 วัน หรืออาจโอนเงินนั้นไปยังเลขหมายอื่นในค่ายเดียวกันตามประสงค์ของผู้ใช้บริการ
     
       2.การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน ผู้ใช้บริการสามารถเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้ ด้วยการมีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะต้องชำระค่าบริการจนถึงวันที่เลิกสัญญา ส่วนกรณีค้างชำระค่าบริการ 2 เดือนติดต่อกัน อาจถูกระงับ หรือยกเลิกการให้บริการได้
     
       3.การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องศึกษาเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงอัตราค่าบริการ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย และสามารถเลือกรายการส่งเสริมการขาย และ /หรือเปลี่ยนไปใช้รายกรส่งเสริมการขายที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมการใช้งานของตนได้ตลอดเวลา
     
       4.การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม เมื่อลงทะเบียนซิมการ์ดแล้วสามารถย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม ด้วยการแจ้งที่ศูนย์บริการแห่งนี้ โดยมีค่าธรรมเนียม 29 บาท/เลขหมาย ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ และการย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิมสามารถทำได้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการใช้บริการ
     
       5.การยกเลิกรับบริการ SMS กวนใจ และการปิดบริการอินเทอร์เน็ตข้ามแดนระหว่างประเทศ (Roaming) โดยผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับบริการข้อความสั้น (SMS) กวนใจได้ฟรี โดยกด *137 แล้วโทร.ออก ส่วนการปิดบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Data Roaming) ฟรี โดยกด *106# แล้วโทร.ออก
     
       6.การร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถร้องเรียนมาที่สำนักงาน กสทช.ด้วยช่องทางต่อไปนี้ การร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งจดหมายมายังสถานที่ข้างต้น
     
       การร้องเรียนต่อสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ ผ่านทางโทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2634-6000 หรือ Call Center: 1200 กด 1 ฟรี หรือร้องเรียนต่อสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ ผ่านทางอีเมล tcp.service@nbtc.go.th, tcp.service@hotmail.com
     
       นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนต่อผู้ให้บริการได้ฟรีที่หมายเลขดังนี้
     
       1.บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-9263 โทร.ฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
     
       2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ CAT 08-1352-0444 และ 08-1352-0666 จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น. (โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA)
     
       3.บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTAC หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-8267 โทร.ฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 08-9446-9344 โดยใช้วิธีโทร.ไปแบบ Missed Call แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาเอง
     
       4.บริษัท ทรูมูฟ จำกัด True Move และ True Move H หมายเลขโทรศัพท์ 0-2-900-8088 โทรศัพท์เคลื่อนที่ True โทร.ฟรีทุกวัน 08.00-20.00 น. มี 10 คู่สาย
     
       5.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT3G (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 1777 ให้บริการ 24 ชั่วโมง (โทร.ฟรีเฉพาะเครือข่ายของ TOT3G)


http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000108820&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.