Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 ตุลาคม 2557 กสทช.ฐากร รับเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าพวกเขาเป็นผู้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าบ้านก็น่าจะมีสิทธิได้รับคูปองส่วนลดกล่องดิจิตอลด้วย

ประเด็นหลัก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ประชาชนที่ได้คูปองสำหรับแลกส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อรับชมสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน จำนวน 690 บาท อย่าเพิ่งนำไปแลกส่วนลด เนื่องจากอาจจะมีการจัดรายการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น การจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (เซต ท็อป บ็อกซ์) พร้อมเสาอากาศ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องซื้อเสาอากาศเอง สำหรับคูปองดิจิตอลที่แจกล็อตแรก จำนวน 4.6 ล้านใบ จะถึงมือประชาชนประมาณวันที่ 16 ต.ค.และเริ่มนำไปแลกได้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. เป็นต้นไป โดยคูปองจะหมดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ส่วนที่เหลือ 9.5 ล้านใบ จะทยอยแจกในเดือนพฤศจิกายน จนกว่าจะครบภายในเดือนมีนาคม 2558 โดยคูปองจะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
   
       นอกจากนี้ จะนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสนอให้มีการแจกคูปองสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายด้วย ได้แก่ กลุ่มคนตกสำรวจ จำนวน 2.8 ล้านครัวเรือน กลุ่มชุมชนแออัด หรือกลุ่มคนที่มีบ้านแต่ไม่มีเจ้าบ้าน จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือน และกลุ่มคนที่มีบ้านไม่มีเจ้าบ้าน ไม่มีคนอยู่อาศัย จำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน โดยกลุ่มนี้ต้องยืนยันสิทธิต่อกรมการปกครองเพื่อให้คัดกรองรายชื่อ และส่งฐานข้อมูลกลับมายัง กสทช.
   
       “ทาง กสทช.ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าพวกเขาเป็นผู้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าบ้านก็น่าจะมีสิทธิได้รับคูปองด้วย ทางผมก็จะนำเข้าที่ประชุม กสทช.และเสนอต่อ คสช.ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ แต่ก็ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่ นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ดูทีวีผ่านดาวเทียม และเคเบิลก็ต้องการดูผ่านกล่องด้วย ซึ่งผมก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้จะแจกเพิ่มเติมได้ก็ต้องรอหลังจากที่แจกกลุ่มเป้าหมาย 14.1 ล้านครัวเรือนให้ครบก่อน คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2558”
   

______________________________
กสทช.ชี้ช่องประชาชนอย่าใจร้อนแลกคูปอง รอผู้ประกอบการจัดโปรโมชัน
กสทช.แนะประชาชนอย่าเพิ่งรีบนำคูปองส่วนลดดิจิตอลไปแลก หวังผู้ประกอบการจัดโปรโมชันกล่องพร้อมเสา รับปากนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อแจกคูปองดิจิตอลสำหรับคนดูดาวเทียม เคเบิล รวมถึงผู้ตกสำรวจเพิ่มเติมประมาณ 12.5 ล้านครัวเรือน หลังแจกกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดครบ 14.1 ล้านครัวเรือน ภายในเดือนมีนาคม 2558 พร้อมสาธิตการใช้คูปอง
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ประชาชนที่ได้คูปองสำหรับแลกส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อรับชมสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน จำนวน 690 บาท อย่าเพิ่งนำไปแลกส่วนลด เนื่องจากอาจจะมีการจัดรายการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น การจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (เซต ท็อป บ็อกซ์) พร้อมเสาอากาศ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องซื้อเสาอากาศเอง สำหรับคูปองดิจิตอลที่แจกล็อตแรก จำนวน 4.6 ล้านใบ จะถึงมือประชาชนประมาณวันที่ 16 ต.ค.และเริ่มนำไปแลกได้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. เป็นต้นไป โดยคูปองจะหมดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ส่วนที่เหลือ 9.5 ล้านใบ จะทยอยแจกในเดือนพฤศจิกายน จนกว่าจะครบภายในเดือนมีนาคม 2558 โดยคูปองจะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
     
       นอกจากนี้ จะนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสนอให้มีการแจกคูปองสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายด้วย ได้แก่ กลุ่มคนตกสำรวจ จำนวน 2.8 ล้านครัวเรือน กลุ่มชุมชนแออัด หรือกลุ่มคนที่มีบ้านแต่ไม่มีเจ้าบ้าน จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือน และกลุ่มคนที่มีบ้านไม่มีเจ้าบ้าน ไม่มีคนอยู่อาศัย จำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน โดยกลุ่มนี้ต้องยืนยันสิทธิต่อกรมการปกครองเพื่อให้คัดกรองรายชื่อ และส่งฐานข้อมูลกลับมายัง กสทช.
     
       “ทาง กสทช.ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าพวกเขาเป็นผู้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าบ้านก็น่าจะมีสิทธิได้รับคูปองด้วย ทางผมก็จะนำเข้าที่ประชุม กสทช.และเสนอต่อ คสช.ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ แต่ก็ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่ นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ดูทีวีผ่านดาวเทียม และเคเบิลก็ต้องการดูผ่านกล่องด้วย ซึ่งผมก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้จะแจกเพิ่มเติมได้ก็ต้องรอหลังจากที่แจกกลุ่มเป้าหมาย 14.1 ล้านครัวเรือนให้ครบก่อน คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2558”
     
       นายฐากร กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการนำคูปองดิจิตอลไปแลกซื้ออุปกรณ์หลังจากร้านค้าที่รับแลก ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะทำการสแกนบาร์โค้ดรหัสคูปอง กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าบ้าน กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการแลกคูปองได้ด้วยตนเอง) สแกนบาร์โค้ดสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการ สแกนบาร์โค้ด Serial Number ที่แปะอยู่ที่อุปกรณ์ จากนั้นระบบจะทำการเช็กสิทธิในการแลกคูปอง และข้อมูลจากกรมการปกครอง ซึ่งเมื่อระบบตรวจพบว่ามีสิทธิในการใช้คูปองจริงหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์น้องดูดีปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ
     
       ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการสาธิตการรับแลกคูปองของจุดให้บริการ หรือหน้าร้าน เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าร่วมทดลองนำคูปองมาใช้แลกเซตท็อปบ็อกซ์ หรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับสัญญาณในตัว (iDTV) รวมถึงจะได้เห็นขั้นตอนการทำงานของหน้าร้านตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ประชาชนนำคูปองมาแลก การตรวจสอบคูปองของหน้าร้าน จนกระทั่งประชาชนนำกล่อง หรืออุปกรณ์อื่นที่แลกได้กลับไป และหน้าร้านรวบรวมคูปองเพื่อนำส่งธนาคารเพื่อเตรียมขึ้นเงิน ที่อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซึ่งได้จัดจำลองเป็นหน้าร้านที่รับแลกคูปองที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
     
       โดยในการสาธิตเจ้าหน้าที่ประจำร้านจะอธิบายให้ประชาชนที่นำคูปองมาใช้ทราบว่า คูปองสามารถใช้แลกได้ 3 อย่าง คือ 1.ใช้แลกซื้อเซตท็อป บ็อกซ์ มูลค่า 690 บาท 2.ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว (iDTV) 3.ใช้แลกซื้ออุปกรณ์ประกอบอื่น เช่น เสาอากาศ และให้ผู้สื่อข่าวเลือกอุปกรณ์ที่จะแลกตามต้องการ เมื่อได้อุปกรณ์ที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะแกะสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการส่วนบนไปแปะลงบนตัวเครื่องเซต ท็อป บ็อกซ์ หรืออุปกรณ์อื่นที่ได้เลือกไว้ แล้วแกะสติกเกอร์ส่วนล่างไปแปะลงบนคูปอง และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พื้นที่ที่โครงข่ายที่มีสัญญาณครอบคลุม พร้อมกันนั้น ก็จะฉีกต้นขั้วคืนกลับไปให้ประชาชนเป็นหลักฐาน และอธิบายรวมถึงให้รายละเอียดเรื่องการรับประกันอุปกรณ์ไปด้วย
     
       โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะรับประกันสินค้า 2 ปีนับจากวันที่ประชาชนใช้สิทธิ อ้างอิงจาก Serial Number สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกล่อง กรณีนำสินค้าไปใช้ไม่ถึง 1 เดือนแล้วสินค้าชำรุด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที และสินค้าที่เปลี่ยนให้ใหม่ต้องเป็นสินค้าที่ร่วมโครงการฯ คือ มีสติกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการติดอยู่ด้วย สำหรับกรณีที่ประชาชนยังไม่มีความประสงค์จะใช้คูปองก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดพร้อมตรวจสอบว่าบ้านของตนอยู่ในพื้นที่ที่โครงข่ายมีสัญญาณครอบคลุมหรือไม่ก่อนได้
     
       ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะจัดเอกสารที่ประชาชนนำมาแลกประกอบด้วยคูปอง และเอกสารประกอบการแลกเป็นชุดเย็บรวมกัน เพื่อจะนำมารวบรวมแล้วพิมพ์ใบนำส่งคูปองให้แก่บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการจะนำไปขึ้นเงินกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถขึ้นเงินกับธนาคารได้สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์


http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000115777&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.