Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2557 CAT.วิโรจน์ ระบุ ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์” ตามเรื่อง โครงการ FTTx 12 สัญญา ข้อพิพาทกับทีโอทีและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง กสท และทีโอที

ประเด็นหลัก***ตั้ง “พันธ์ศักดิ์” สางปัญหา 2 หน่วยงาน
     
       ด้านนายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสท ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์” โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ คณะกรรมการ กสท เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแผนพลิกฟื้นธุรกิจ รวมถึงเรื่องที่คั่งค้างต่างๆ เช่น โครงการ FTTx 12 สัญญา ข้อพิพาทกับทีโอทีและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง กสท และทีโอที ไปจนถึงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบายที่ได้รับมอบจากกระทรวงไอซีทีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา
     
       สําหรับความคืบหน้าการดําเนินงานตามนโยบายที่รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีนั้น กสท ได้ดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้มากกว่า 95% ก่อนสิ้นปี 2557 รวมทั้งผู้แทนคณะกรรมการ กสท และ ทีโอที ได้ปรึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในเบื้องต้น และจะได้นัดหมายหารือเพิ่มเติมเป็นระยะๆ ต่อไป
     
       นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท (สร.กสท) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ กสท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าข้อเสนอแนะของ สร.กสท เป็นประโยชน์และจะนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไข อาทิ โครงสร้างองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคลากร การบริหารสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและ สร.กสท ตระหนักถึงความสำคัญของการพลิกฟื้นองค์กร อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับบุคลากรนั้นจะต้องพิจารณาระเบียบและผลกระทบต่อองค์กรด้วย


______________________________สางปัญหาทีโอที-กสท เริ่มนับ 1 มั่นใจก่อนสิ้นปีเห็นแผน


แนวทางการแก้ปัญหาทีโอที-กสท คืบหน้า หลังคณะกรรมการทั้ง 2 หน่วยงานหารือกันหลายรอบ ด้านทีโอทีชี้ภายในปีนี้ต้องเริ่มเห็นแผนธุรกิจ ขณะที่ กสท ตั้ง “พันธ์ศักดิ์” เป็นหัวหน้าทีมเดินหน้าปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องตามนโยบายที่กระทรวงไอซีทีสั่งการ พร้อมเร่งสางปัญหาทีโอที-กสท
     
       นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าเจรจาแก้ปัญหาการทำงานของทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า ได้มีการหารือร่วมกันหลายรอบแล้ว โดยมีคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นเจ้าภาพในการสรุปทิศทางการทำธุรกิจของทั้ง 2 องค์กร ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าพอสมควรแล้ว คาดว่าภายในปีนี้จะได้เห็นแผนธุรกิจของทั้ง 2 องค์กรว่าจะสามารถทำงานร่วมกันหรือแบ่งการทำงานในแต่ละหน่วยธุรกิจอย่างไร
     
       ทั้งนี้ มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และเห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานในการกำกับดูแลการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าว โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน มีกระทรวงไอซีที และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นเลขานุการร่วม
     
       นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิ่มว่า ตอนแรกคิดว่าต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อมากำหนดยุทธศาสตร์ แต่ตอนนี้คิดว่าไม่ต้องแล้ว เพราะที่ผ่านมาการเจรจาเป็นไปด้วยดี แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าแผนธุรกิจจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องให้ทาง คนร. ซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ประกาศ แต่คาดว่าไม่เกินภายในสิ้นปีนี้จะเห็นแผนธุรกิจของทั้ง 2 องค์กรอย่างแน่นอน
     
       “ขณะนี้ผู้บริหารทีโอทีทุกคนต่างทำงานหนักและตั้งใจมากขึ้น เรื่องต่างๆ ล้วนแต่ให้คณะอนุกรรมการประชุมตัดสินใจก่อนที่จะนำเข้ามาแจ้งเพื่อให้บอร์ดใหญ่ทราบ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เนื่องด้วยเวลานี้รัฐบาลต้องการให้เห็นภาพธุรกิจของทีโอทีชัดขึ้น”
     
       สำหรับแผนการหารายได้เพิ่ม ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการรอลงทุนกับโครงการใหญ่ๆ ตามแนวคิดการทำธุรกิจของทีโอทีที่เปลี่ยนไปโดยนับจากนี้ทีโอทีจะดูเฉพาะการลงทุนที่มีผลกำไรตอบแทนอย่างชัดเจน ไม่มีการปูพรมเหมือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ต้องลดต้นทุนด้วยการพิจารณาถึงจุดแข็งของธุรกิจก่อนจะลงทุน เช่น การติดตั้งไวไฟ จากนี้ไปทีโอทีจะไม่ปูพรมเพื่อให้เข้าถึงไวไฟของทีโอทีได้ทุกที่ แต่จะเน้นเฉพาะพื้นที่ที่เห็นว่าคุ้มค่าและมีรายได้กลับมา ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ทีโอทีไม่ต้องลงทุนมากเหมือนที่ผ่านมา
     
       อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดของรัฐบาลที่มีคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจกลับไปทบทวนเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการในหน่วยงานนั้น ทีโอที ไม่ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าพิจารณา เนื่องจากเห็นว่าเบี้ยเลี้ยงที่กรรมการได้รับเหมาะสมตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดอยู่แล้ว


***ตั้ง “พันธ์ศักดิ์” สางปัญหา 2 หน่วยงาน
     
       ด้านนายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสท ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์” โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ คณะกรรมการ กสท เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแผนพลิกฟื้นธุรกิจ รวมถึงเรื่องที่คั่งค้างต่างๆ เช่น โครงการ FTTx 12 สัญญา ข้อพิพาทกับทีโอทีและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง กสท และทีโอที ไปจนถึงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบายที่ได้รับมอบจากกระทรวงไอซีทีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา
     
       สําหรับความคืบหน้าการดําเนินงานตามนโยบายที่รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีนั้น กสท ได้ดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้มากกว่า 95% ก่อนสิ้นปี 2557 รวมทั้งผู้แทนคณะกรรมการ กสท และ ทีโอที ได้ปรึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในเบื้องต้น และจะได้นัดหมายหารือเพิ่มเติมเป็นระยะๆ ต่อไป
     
       นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท (สร.กสท) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ กสท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าข้อเสนอแนะของ สร.กสท เป็นประโยชน์และจะนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไข อาทิ โครงสร้างองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคลากร การบริหารสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและ สร.กสท ตระหนักถึงความสำคัญของการพลิกฟื้นองค์กร อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับบุคลากรนั้นจะต้องพิจารณาระเบียบและผลกระทบต่อองค์กรด้วย
     
       ด้านนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธาน สร.กสท กล่าวว่า การปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิผลตามแผนฟื้นฟูกิจการต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจะมีการจัดกิจกรรมรูปแบบการเสวนาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพบพนักงานเพื่อร่วมกำหนดความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการพลิกฟื้นธุรกิจและนำพา กสท ให้กลับมาเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำต่อไป
     

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000119289

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.