Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 ตุลาคม 2557 กสท.เตรียมกำหนดระดับ "เสียง" รายการทีวี กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ -23 LUFS ให้มีความคลาดเคลื่อนเพียง _+ 0.5 ระดับเสียงสูงสุด -1 dBTPประเด็นหลัก

ทั้งนี้ เมื่อร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวรับฟังความเห็นจากสาธารณะแล้ว จะมีการเสนอ กสทช.พิจารณา และนำประกาศบังคับใช้ต่อไป จากนั้นจะให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัวทั้งสิ้น 90 วัน โดยกำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ -23 LUFS ให้มีความคลาดเคลื่อนเพียง _+ 0.5 ระดับเสียงสูงสุด -1 dBTP สำหรับการถ่ายทอดสด ให้มีค่าเฉลี่ย +_ 1 สูงสุดคลาดเคลื่อน +_ -1 dBTP______________________________กสท.เตรียมกำหนดระดับ "เสียง" รายการทีวีให้เฉลี่ยเท่ากันทุกช่อง

วันที่ 27 ต.ค. กสท.เตรียมออกหลักเกณฑ์กำหนดระดับความดังเสียงในโฆษณา รายการทีวี เพื่อให้ทุกช่องมีระดับเสียงเท่ากัน โดยผู้ชมไม่ต้องปรับรีโมทเสียงทุกครั้งเปลี่ยนช่องรับชมรายการทีวี หลังมีการพบว่า ระดับความดังเสียงของแต่ละช่องไม่เท่ากัน ทำให้ต้องคอยเปลี่ยนไปมา

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. เพื่อกำหนดระดับเสียงของรายการทีวี การโฆษณา เพื่อให้รายการทีวีทุกช่องมีระดับเสียงเฉลี่ยเท่ากัน เพื่อให้ผู้ชมไม่ต้องปรับรีโมทเสียงระหว่างชมรายการทีวีทุกครั้ง และให้มีมาตรฐานการกำหนดระดับเสียงที่เป็นมาตรฐานสากลเหมือนกับในยุโรปและสหรัฐฯ

ทั้งนี้ เมื่อร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวรับฟังความเห็นจากสาธารณะแล้ว จะมีการเสนอ กสทช.พิจารณา และนำประกาศบังคับใช้ต่อไป จากนั้นจะให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัวทั้งสิ้น 90 วัน โดยกำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ -23 LUFS ให้มีความคลาดเคลื่อนเพียง _+ 0.5 ระดับเสียงสูงสุด -1 dBTP สำหรับการถ่ายทอดสด ให้มีค่าเฉลี่ย +_ 1 สูงสุดคลาดเคลื่อน +_ -1 dBTP

ดังนั้น ผู้ให้บริการทีวีทุกช่องรายการ และผู้ประกอบการโครงการข่ายต้องดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ต้องการปรับระดับเสียงตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต กรณีการฝ่าฝืนประกาศ เมื่อ กสทช.สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วยังกระทำผิด ปรับสูงสุด 50 ล้านบาท หรือปรับรายวัน 100,000 บาทต่อวัน

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1414405990

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.