Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤศจิกายน 2557 TOT ได้ให้ลดจำนวนสายงานองค์กรจาก 13 สายงานเป็น 7 สายงาน โดยยึดตามการแบ่งกลุ่มธุรกิจของ สคร.เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน จะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 2 เดือน
ประเด็นหลัก


ดังนั้น บอร์ดทีโอทีจึงได้ให้ลดจำนวนสายงานองค์กรจาก 13 สายงานเป็น 7 สายงาน โดยยึดตามการแบ่งกลุ่มธุรกิจของ สคร.เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน จะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 2 เดือน แต่จะไม่มีการปลดหรือลดจำนวนพนักงาน รวมถึงจะดำเนินการให้กระทบกับการให้บริการลูกค้าน้อยที่สุด

"การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ อย่างน้อยจะการทำให้การทำงานต่อลูกค้าทำได้รวดเร็วขึ้น เราจะมีการทำงานเชิงซ้อน ไขว้ไปมา พนักงานในหน่วยหนึ่ง ๆ จะสามารถมาให้บริการสินค้าได้ทุกแบบ ทำให้การทำงานเร็วขึ้น หาโซลูชั่นตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่าเดิม"______________________________ทีโอทีจัดทัพองค์กรใหม่ เพิ่มความคล่องตัวสร้างแรงจูงใจพนักงานผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (19 พ.ย.2557) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที  ได้ชี้แจงกับพนักงานทีโอทีทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ทีโอที แจ้งวัฒนะ และถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference  เกี่ยวกับการดำเนินงานของบอร์ด ก่อนที่จะจัดแถลงข่าวการปรับโครงสร้างใหม่ของบริษัท

ประธานบอร์ดทีโอทีเปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดเมื่อ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีมติปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยยึดทิศทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้ทีโอทีแบ่งงานออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม   2.กลุ่มเสาโทรคมนาคม 3.กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ 4.กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5.กลุ่มโทรศัพท์ประจำที่และอินเทอร์เน็ต และ 6.กลุ่มบริการด้าน IT รวมทั้ง IDC และ Cloud

ดังนั้น บอร์ดทีโอทีจึงได้ให้ลดจำนวนสายงานองค์กรจาก 13 สายงานเป็น 7 สายงาน โดยยึดตามการแบ่งกลุ่มธุรกิจของ สคร.เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน จะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 2 เดือน แต่จะไม่มีการปลดหรือลดจำนวนพนักงาน รวมถึงจะดำเนินการให้กระทบกับการให้บริการลูกค้าน้อยที่สุด

"การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ อย่างน้อยจะการทำให้การทำงานต่อลูกค้าทำได้รวดเร็วขึ้น เราจะมีการทำงานเชิงซ้อน ไขว้ไปมา พนักงานในหน่วยหนึ่ง ๆ จะสามารถมาให้บริการสินค้าได้ทุกแบบ ทำให้การทำงานเร็วขึ้น หาโซลูชั่นตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่าเดิม"

พร้อมปรับการลงทุนเน้นเจาะพื้นที่ที่มีผลตอบแทนชัดเจนมากกว่าการลงทุนโครงข่ายแบบปูพรมในทุกพื้นที่ ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้คล่องตัวและได้ราคาที่แข่งขันทางธุรกิจได้ จัดโครงการกระตุ้นยอดขายด้วยการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน รวมถึงการเร่งหาพันธมิตรทางธุรกิจใน 6 กลุ่มธุรกิจหลักของทีโอที


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1416389859

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.