Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2557 TRUE.ศุภชัย ระบุ นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลยังเป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยสร้างความโปร่งใสของข้อมูล ทำให้ประสิทธิภาพของภาครัฐและเอกชนสูงขึ้น ทำให้การคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กรลดลงประเด็นหลักศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ คือ การสนับสนุนให้มีการพัฒนาเรื่องระบบซอฟต์แวร์ ที่ต้องให้การสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้เกิดการถ่ายเทของข้อมูลและการค้าในระบบดิจิตอล หรืออี-คอมเมิร์ซ ในอนาคตจะเห็นการเปิดร้านค้าบนระบบดิจิตอล ขณะที่การช็อปปิ้ง การทำงาน ความบันเทิง ไลฟ์สไตล์จะอยู่บนมือถือหมด

นายศุภชัยกล่าวต่อว่า นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลยังเป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยสร้างความโปร่งใสของข้อมูล ทำให้ประสิทธิภาพของภาครัฐและเอกชนสูงขึ้น ทำให้การคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กรลดลง “สิ่งสำคัญที่รัฐจะต้องมุ่งทำทันที คือการทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค”______________________________ขอความชัดเจนเศรษฐกิจดิจิตอล เอกชนหวังไทยขยับแข่งเวทีโลก


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวในงาน “Looking Forward อนาคตไทยปี 58” ว่า แนวทางของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Digital economy ขณะนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว จากการลงทุนของรัฐบาลและเอกชน โดยปัจจุบันประชาชนบนโลกที่ไร้พรมแดนต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารบันเทิง รวมถึงการค้าที่เกิดขึ้นในระบบอินเตอร์เน็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของประเทศ ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็จำเป็นต้องทำ

“รัฐบาลต้องมีความชัดเจนว่ายุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักของประเทศจะไปอย่างไร เช่นเดียวกับการประกาศนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลว่าวางเป้าหมายจะทำให้เกิดผลได้อย่างไรและต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้เอกชนได้มีความชัดเจนว่าจะเดินตามหรือต่อยอดได้อย่างไร ซึ่งเห็นว่าเบื้องต้นรัฐบาลและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกัน ตกลงกันให้ชัดเจนว่าใครจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนไหน เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่ทับซ้อนกัน ประหยัด ส่วนเงินที่เหลือจะได้นำไปลงทุนในส่วนอื่น เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ผ่านระบบดิจิตอลหรืออินเตอร์เน็ตอย่างเสมอภาคกัน จากปัจจุบันมีเพียง 5 ล้านครัวเรือน ที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) แบบมีสายจากจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ 21 ครัวเรือน หากระบบพื้นฐานของไทยยังตามไม่ทันก็จะทำให้ไทยเสียโอกาส โดยเฉพาะหากเราต้องการเป็นฮับของเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)”


ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ คือการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเรื่องระบบซอฟต์แวร์ ที่ต้องให้การสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้เกิดการถ่ายเทของข้อมูลและการค้าในระบบดิจิตอล หรืออี-คอมเมิร์ซ ในอนาคตจะเห็นการเปิดร้านค้าบนระบบดิจิตอล ขณะที่การช็อปปิ้ง การทำงาน ความบันเทิง ไลฟ์สไตล์จะอยู่บนมือถือหมด

นายศุภชัยกล่าวต่อว่า นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลยังเป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยสร้างความโปร่งใสของข้อมูล ทำให้ประสิทธิภาพของภาครัฐและเอกชนสูงขึ้น ทำให้การคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กรลดลง “สิ่งสำคัญที่รัฐจะต้องมุ่งทำทันที คือการทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค”

ด้านนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือทียูเอฟ เผยว่า เศรษฐกิจไทยปี 58 ยังโตไม่มากนัก ส่วนส่งออกอาจดีขึ้น แต่คงไม่มากเช่นกัน “2 ปีมานี้ ไทยส่งออกติดลบและปีนี้ส่งออกอาหารทะเลติดลบค่อนข้างมาก แม้ปีหน้าจะดีขึ้น แต่คงโตไม่เกิน 20%”


ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
นายธีรพงศ์กล่าวต่อว่า ประเทศไทยจะคาดหวังการส่งออกที่เติบโตสูงๆอย่างในอดีตคงทำได้ลำบาก เพราะประเทศรอบๆมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นการส่งออกจำเป็นต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) มากขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง ไม่เช่นนั้นจะแข่งขันกันเพียงแค่ราคา ที่ผ่านมารัฐบาลมีการพูดถึง R&D เยอะ แต่ไม่เห็นรูปแบบการส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องนี้เลย “ในช่วงที่ประเทศกำลังปฏิรูป ภาคเอกชนต้องดูแลตัวเองให้อยู่รอดและแข่งขันให้ได้ เพราะยังมีความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและไม่รู้ว่าการปฏิรูปจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากจากต่างประเทศและมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย จะไปหวังพึ่งรัฐไม่ได้ โดยขณะนี้เอกชนปรับตัว ออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น หน้าที่ของรัฐบาลคือทำอย่างไรที่จะสนับสนุนให้เอกชนออกไปลงทุนต่างประเทศ.


http://www.thairath.co.th/content/464406

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.