Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤศจิกายน 2557 ซํมซุง เปิดรับไอเดีย “ทำอย่างไร? ให้คนไทยยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน” ระบุ การยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน เพื่อนำบ้านเมืองของเราเข้าสู่ความศิวิไลซ์ เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วอย่าง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น

ประเด็นหลัก


       แม้ว่าประเทศไทยจะมีจุดแข็งที่โดดเด่นมากมายในการก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่เราก็ยังมีจุดอ่อนอีกหลายประเด็นที่อาจทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ หรืออาจทำให้เราเสียโอกาสที่เด่นชัดก็คือ เรื่องของคน ธรรมชาติของคนไทยคือ ทำอะไรตามใจตนเอง และขาดระเบียบวินัย ซึ่งเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำพาประเทศก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ การใช้บันไดเลื่อนร่วมกับผู้อื่น เชื่อว่าหลายๆ คนจะต้องเคยเห็นป้ายรณรงค์ตามบันไดเลื่อนในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า สำนักงาน รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ที่เตือนให้ยืนชิดขวา แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยกลับมองข้ามไป และยืนกันเต็มบันไดเลื่อนทั้ง 2 ด้าน โดยไม่เปิดช่องทางให้ผู้ที่รีบด่วนทำให้สังคมของเราขาดความมีระเบียบวินัย ไม่น่ามอง เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระเบียบวินัยให้แก่คนในชาติ โดยเริ่มอย่างเรื่องใกล้ตัวที่ทำได้ง่ายๆ เช่น การยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน เพื่อนำบ้านเมืองของเราเข้าสู่ความศิวิไลซ์ เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วอย่าง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น


______________________________ซัมซุงอ้าแขนรับไอเดีย “ยืนชิดขวาบันไดเลื่อน” ผ่านแอป “งานบุญ”ซํมซุง เปิดรับไอเดีย “ทำอย่างไร? ให้คนไทยยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน” เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจกับโครงการ “งานบุญ-คิดดี แก้ไข สุขใจ สาธุ” โครงการเพื่อสังคมที่เชิญชวนคนไทยทำบุญออนไลน์แบบสร้างสรรค์ด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมกันบริจาคไอเดียผ่านแอปพลิเคชัน “งานบุญ”
     
       แม้ว่าประเทศไทยจะมีจุดแข็งที่โดดเด่นมากมายในการก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่เราก็ยังมีจุดอ่อนอีกหลายประเด็นที่อาจทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ หรืออาจทำให้เราเสียโอกาสที่เด่นชัดก็คือ เรื่องของคน ธรรมชาติของคนไทยคือ ทำอะไรตามใจตนเอง และขาดระเบียบวินัย ซึ่งเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำพาประเทศก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ การใช้บันไดเลื่อนร่วมกับผู้อื่น เชื่อว่าหลายๆ คนจะต้องเคยเห็นป้ายรณรงค์ตามบันไดเลื่อนในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า สำนักงาน รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ที่เตือนให้ยืนชิดขวา แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยกลับมองข้ามไป และยืนกันเต็มบันไดเลื่อนทั้ง 2 ด้าน โดยไม่เปิดช่องทางให้ผู้ที่รีบด่วนทำให้สังคมของเราขาดความมีระเบียบวินัย ไม่น่ามอง เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระเบียบวินัยให้แก่คนในชาติ โดยเริ่มอย่างเรื่องใกล้ตัวที่ทำได้ง่ายๆ เช่น การยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน เพื่อนำบ้านเมืองของเราเข้าสู่ความศิวิไลซ์ เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วอย่าง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น
     
       ซัมซุง ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงต้องการที่จะทำให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญด้านระเบียบวินัย อันจะช่วยเชิดหน้าชูตาให้แก่ประเทศของเราในฐานะศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อหน้าแขกบ้านแขกเมืองจากนานาอารยประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามา จึงเกิดปิ๊งไอเดียสร้างสรรค์โปรเจกต์เพื่อสังคมอีกครั้งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสังคมไทยกับโครงการ “งานบุญ - คิดดี แก้ไข สุขใจ สาธุ” โครงการเพื่อสังคมที่เชิญชวนคนไทยทำบุญออนไลน์แบบสร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมกันบริจาคไอเดีย โดยหัวข้อแรกที่ซัมซุงจะระดมไอเดียเพื่อขจัดความไม่เป็นระเบียบในสังคมคือ “ทำอย่างไร? ให้คนไทยยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน” หนึ่งในปัญหาที่คนในสังคมอยากให้รับการแก้ไขมากที่สุด เพราะรู้สึกหงุดหงิดใจเวลาใช้บันไดเลื่อนแล้วมีคนยืนขวางทางทั้งด้านซ้ายและขวา ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก คนที่จำเป็นต้องเร่งรีบอาจจะได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถไปถึงที่หมายได้ทันเวลา ซัมซุง จึงต้องการที่จะรวบรวมไอเดียที่จะช่วยให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใส่ใจคนรอบข้างด้วย และยืนชิดขวาในที่สุด


     
       นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุง ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการนี้ อยากจะเห็นประเทศไทยของเราเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นเดียวกับในต่างประเทศที่คนในสังคมส่วนใหญ่ล้วนมีระเบียบวินัย ตระหนัก และเห็นแก่สังคมส่วนร่วมมากกว่าความสะดวกสบายของตนเอง ซึ่งหัวข้อแรกที่ซัมซุงจะขอระดมไอเดียเพื่อสร้างความเป็นระเบียบให้แก่สังคมคือ ทำอย่างไร?ให้คนไทยยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีป้ายเตือนให้ชิดขวาตามบันเลื่อนในสถานที่ต่างๆ แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมองข้ามไป และด้วยนิสัยของคนไทยที่ไม่ยอมยืนชิดข้างใดข้างหนึ่ง บางครั้งขึ้นมาเป็นคู่ หรือมาเป็นกลุ่มก็จะยืนขวางทางคนอื่นจนเป็นความเคยชิน ในขณะที่อาจจะมีคนอื่นที่จำเป็นต้องเร่งรีบจะต้องมาเดือดร้อนเพราะไปไม่ทันเวลานัดหมาย ดังนั้น เรื่องเล็กๆ เหล่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน สุดท้ายนี้ ซัมซุง อยากจะขอเชิญชวนให้เข้ามาร่วมบริจาคไอเดียกัน ซึ่งถ้าไอเดียของใครเจ๋งและทำได้จริง ซัมซุง ก็จะนำไอเดียเหล่านั้นไปทดลองใช้จริงที่บันไดเลื่อน ณ สยามพารากอน และสยาม เซ็นเตอร์ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนไทยยืนชิดขวาในที่สุด”
     
       งานบุญครั้งนี้ยังได้เหล่าคนดัง ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักร้อง ศิลปิน รวมทั้งเซเลบริตีร่วมแรงร่วมใจ ทั้งโพสต์ข้อความเชิญชวนขอรับบริจาคไอเดีย และบางคนยังนึกสนุกช่วยออกไอเดียแบบสร้างสรรค์สุดๆ อีกด้วย เช่น พอลล่า เทเลอร์, เจนสุดา ปานโต, นานา ไรบีนา, เวย์ ไทเทเนียม, หมอก้อง - สรวิชญ์, ยิปโซ, จริยดีสเปนเซอร์, ชวพร เลาหพงศ์ชนะ, ศศิปรียา (พิมพิศา) จิราธิวัฒน์, ขวัญข้าว เศวตวิมล, คัตโตะวงลิปตา, ตู่ -ภพธร, นิกกี้ -ณฉัตร, ดีเจนุ้ย EFM, ตี๋เอเอฟ, เต๋า เอเอฟ, จ๊ะ - จิตตาภา, อายส์-กมลเนตร, หญิงแย้, นิวเคลียร์, ดีเจเพชรจ้า และปิ๊ก- ชาญฉลาด
     
       หมอก้อง - สรวิชญ์ ได้นำเสนอไอเดียที่จะช่วยให้คนไทยยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อนว่า “ขอเสนอไอเดียทำคลิปวิดีโอน่ารักๆ โดยให้เด็กเล็กๆ สะกิดบอกพี่ๆ ให้ช่วยยืนชิดขวาเวลาอยู่บนบันไดเลื่อน” ยิปโซ -อริย์กันตา (รมิตา) เสนอว่า “จะออกแบบเสื้อพร้อมข้อความ ถ้าไม่รีบรบกวนชิดขวาครัช แล้วแจกให้เพื่อนๆ ใส่พร้อมกัน เพื่อแสดงพลังของคนรุ่นใหม่เพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น” พลอย -ชวพร เสนอว่า “อยากให้แม่บ้านมีหนวดมายืนถือป้ายชื่นชมคนที่ยืนชิดขวา ณ จุดสิ้นสุดบนบันไดเลื่อน” แพร - ศศิปรียา (พิมพิศา) เสนอว่า “จะแต่งเพลง Keep Right แล้วอัปโหลดลงยูทิวบ์ พร้อมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเท่ๆ ด้วย” นิกกี้ -ณฉัตร เสนอว่า “จะชวนเพื่อนๆ ถ่ายรูปเซลฟีเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเราได้เริ่มปฏิบัติการยืนชิดขวาบนบันไดเลื่อนแล้ว แล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมเพื่อให้คนอื่นๆ ทำตาม” แพง - ขวัญข้าว เสนอไอเดีย “ทำ Keep Right ใน 1 วันของทุกๆ เดือน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนหันมายืนชิดขวาบนบันไดเลื่อน”
     
       นอกจากคนดังในแวดวงต่างๆ แล้ว หลังจากโครงการได้เปิดรับบริจาคไอเดียเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์ ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากผู้คนมากมาย มีผู้สนใจเข้าร่วมสมทบไอเดียแล้วกว่า 284 ไอเดีย โดย 3 ไอเดียที่ได้รับการกดไลก์มากที่สุดได้แก่ “ให้ติดลำโพงที่บันไดเลื่อน เพื่อเตือนให้คนยืนชิดขวา น่าจะช่วยสร้างระเบียบได้ดีขึ้น - โปรดยืนชิดขวา ขอบคุณค่ะ -” “ติดสติกเกอร์ไว้ที่พื้นบันไดเลื่อนฝั่งซ้าย ให้แตกต่างอย่างชัดเจนจากฝั่งขวาไปเลย และอาจมีข้อความระบุไว้ที่สติกเกอร์ด้วยว่า WALK LANE” และ “นำเอาราวบันไดเลื่อนฝั่งซ้ายออกเหลือแต่ที่กั้น เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์จะยืนจับตรงราวบันไดพอไม่มีราวให้จับเขาก็จะไปยืนฝั่งที่มีราวจับเอง”
     
       แล้วคุณล่ะ มีไอเดียเจ๋งๆ หรือไม่ที่จะช่วยให้คนไทยสามารถยืนชิดขวาได้อย่างถาวร ถ้าคิดว่าไอเดียเจ๋ง และสามารถทำได้จริง ร่วมบริจาคไอเดียของคุณมาที่ www.DoGoodThingThailand.com หรือทางแอปพลิเคชัน “งานบุญ” ดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ Google Play Store และ App Store มาช่วยกันนะ ถือว่าเอาบุญ 3 ไอเดียสุดเจ๋งโดนใจจะถูกนำไปทดลองใช้จริงที่บันไดเลื่อน ณ สยามพารากอน และสยาม เซ็นเตอร์ ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใส่ใจคนรอบข้างมีระเบียบวินัย และยืนชิดขวาในที่สุด


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000137844

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.