Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 ธันวาคม 2557 ICT.พรชัย ระบุ ในการจัดสร้างดาวเทียมในครั้งนี้ โดยเบื้องต้นคาดว่าการจัดทำดาวเทียมจะเป็นแผนระยะยาว หรืออย่างต่ำ 5 ปี ขึ้นไปกว่าจะมีการยิงดาวเทียมได้แล้วเสร็จ

ประเด็นหลัก


นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภายหลังรัฐบาลชุดนี้มีแผนที่จะสร้างดาวเทียมสำหรับสื่อสารและสำรวจด้วยตัวเอง ซึ่งผลจากการหารือเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ในอีก 3 สัปดาห์ต่อจากนี้ ในแต่ละภาคส่วนจะมีข้อกำหนดร่วมกันได้ในส่วนของระยะเวลาการดำเนินการ หรือโรดแมป ในการจัดสร้างดาวเทียมในครั้งนี้ โดยเบื้องต้นคาดว่าการจัดทำดาวเทียมจะเป็นแผนระยะยาว หรืออย่างต่ำ 5 ปี ขึ้นไปกว่าจะมีการยิงดาวเทียมได้แล้วเสร็จ


_____________________________________________________
ดึงนายกฯปธ.บอร์ดดิจิทัลอีโคโนมี ขับเคลื่อนนโยบายก่อนทำร่าง พ.ร.บ. พร้อมคลอดโรดแมปสร้างดาวเทียม


ไอซีทีเตรียมคลอดโรดแมปสร้างดาวเทียมสื่อสารและสำรวจเองใน 3 สัปดาห์ หวั่นล้าหลังเพื่อนบ้าน เล็งตั้งบอร์ดขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลอีโคโนมีตั้งนายกฯเป็นประธาน ก่อนเดินหน้าทำร่าง พ.ร.บ. คาดแล้วเสร็จ มี.ค.-เม.ย.ปีหน้า เปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็นเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับนายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ภายหลังรัฐบาลชุดนี้มีแผนที่จะสร้างดาวเทียมสำหรับสื่อสารและสำรวจด้วยตัวเอง ซึ่งผลจากการหารือเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ในอีก 3 สัปดาห์ต่อจากนี้ ในแต่ละภาคส่วนจะมีข้อกำหนดร่วมกันได้ในส่วนของระยะเวลาการดำเนินการ หรือโรดแมป ในการจัดสร้างดาวเทียมในครั้งนี้ โดยเบื้องต้นคาดว่าการจัดทำดาวเทียมจะเป็นแผนระยะยาว หรืออย่างต่ำ 5 ปี ขึ้นไปกว่าจะมีการยิงดาวเทียมได้แล้วเสร็จ

"สาเหตุที่ต้องทำดาวเทียมเองเพราะที่ผ่านมาเราส่งทรัพยาการบุคคลไปศึกษาเรื่องกิจการอวกาศเป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประเทศใกล้เคียงอื่นๆ ก็มีแผนจะเริ่มสร้างดาวเทียมของตนเองเช่นกัน หากเราไม่ทำบ้างประเทศเราอาจล้าหลังได้ เพราะเรื่องของอวกาศนั้นมีผลประโยชน์มหาศาล สังเกตได้จากภาคเอกชนที่มีมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสื่อสาร" นายพรชัยกล่าว

นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายดิจิทัลอีโคโนมี เร็วๆ นี้อาจมีกลไกบางอย่างในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดชั่วคราวขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลอีโคโนมี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานที่เกี่ยวกับดิจิทัลอีโคโนมี ก่อนกระบวนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... จะแล้วเสร็จ และเมื่อการประกาศใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว และตั้งคณะกรรมการดิจิทัลอีโคโนมีแล้วเสร็จ จึงจะมีการยุบคณะกรรมการชั่วคราวดังกล่าวทิ้งไป ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวคาดจะแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558

นายพรชัยกล่าวว่า ในส่วนของความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีที ล่าสุดจากข้อเสนอแนะเรื่องการใช้คำและการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่ จากทางนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ทางกระทรวงไอซีที จึงมีความเห็นคล้อยตามในการเปลี่ยนชื่อใหม่กระทรวงจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มา : นสพ.มติชน
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1419492041


_________________________

เอาแน่'ไอซีที'สร้างดาวเทียม จ่อตั้งบอร์ดขับเคลื่อนดิจิตอลอีโคโนมี  ไอซีทีเตรียมคลอดโรดแม็พสร้างดาวเทียมใน 3 สัปดาห์ พร้อมเผยเตรียมตั้งบอร์ดชั่วคราวมาขับเคลื่อนดิจิตอลอีโคโนมี กสทช. ลงดาบ 2 ช่องดิจิตอล งดออนแอร์โฆษณาอาหารเสริม
    นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการหารือร่วมกับ นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีอวกาศ จากการที่รัฐบาลชุดนี้มีแผนที่จะสร้างดาวเทียมสำหรับสื่อสารและสำรวจด้วยตัวเอง ซึ่งผลจากการหารือเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ในอีก 3 สัปดาห์ต่อจากนี้ ในแต่ละภาคส่วนจะสามารถมีข้อกำหนดร่วมกันได้ในส่วนของระยะเวลาการดำเนินการ หรือ โรดแม็พ ในการจัดสร้างดาวเทียมในครั้งนี้ โดยเบื้องต้นคาดการจัดทำดาวเทียมจะเป็นแผนระยะยาว หรืออย่างต่ำ 5 ปี ขึ้นไปกว่าจะมีการยิงดาวเทียมได้แล้วเสร็จ
    อย่างไรก็ตาม จากการประชุมครั้งนี้ในแต่ละภาคส่วนยังมีความเห็นร่วมกันในการดำเนินเรื่องกิจการดังกล่าวในฐานะหน่วยงาน หรือกรมใดกรมหนึ่ง ที่จะมีการจัดตั้งในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการและบทบาทออกมาในลักษณะเช่นเดียวกับองค์การบริหารการบินและการอวกาศแห่งสหรัฐ (นาซา)
    “สาเหตุที่เราต้องทำดาวเทียมเอง ก็เพราะที่ผ่านมาเราส่งทรัพยากรบุคคลไปศึกษาเรื่องกิจการอวกาศเป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเองก็ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประเทศใกล้เคียงอื่นๆ ก็มีแผนจะเริ่มสร้างดาวเทียมของตนเองเช่นกัน หากเราไม่ทำบ้างประเทศเราอาจล้าหลังได้ เพราะเรื่องของอวกาศนั้นมีผลประโยชน์มหาศาล” นายพรชัย กล่าว
    นายพรชัยกล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของการดำเนินการตามนโยบายดิจิตอลอีโคโนมี เร็วนี้อาจมีกลไกบางอย่างในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดชั่วคราวขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลอีโคโนมี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานที่เกี่ยวกับดิจิตอลอีโคโนมี ก่อนกระบวนการจัดทำ พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... จะแล้วเสร็จ
    นายพรชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีที ล่าสุดจากข้อเสนอแนะเรื่องการใช้คำและการเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่จากทาง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมตรี ทางกระทรวงไอซีที จึงมีความเห็นคล้อยตามในการเปลี่ยนชื่อใหม่กระทรวงจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
    ด้านนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.เตรียมส่งหนังสือแจ้งไปยังช่องเอ็มคอต เอชดี (MCOT HD) และช่อง 8 ให้ระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตโฆษณา (คอ.) ผ่านสื่อต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ อย.และ กสทช.ยังอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังช่องทีวีดิจิตอลอีกประมาณ 2-3 ช่อง ที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เกินจริง.


http://www.thaipost.net/news/251214/100861

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.