Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มีนาคม 2558 Ericsson จึงได้พัฒนาหวัตกรรม Connected Traffic Cloud ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่ทำให้สามารถรับส่งบันทึกและแชร์ข้อมูลการจราจรและสภาพท้องถนนต่างๆ ได้ระหว่างรถที่เชื่อมต่อได้

ประเด็นหลัก


“เพื่อที่จะให้ท้องถนนมีความปลอดภัยและสัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น Ericsson จึงได้พัฒนาหวัตกรรม Connected Traffic Cloud ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่ทำให้สามารถรับส่งบันทึกและแชร์ข้อมูลการจราจรและสภาพท้องถนนต่างๆ ได้ระหว่างรถที่เชื่อมต่อได้และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แบบเรียลไทม์และด้วยแพลตฟอร์มนี้”


_____________________________________________________
‘อีริคสัน’ชูนวัตกรรมใหม่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


นายบัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร และองค์กรสัมพันธ์ ของ อีริคสันประเทศไทย กล่าวว่า อีริคสัน เตรียมนำเทคโนโลยี Ericsson Connected Traffic Cloud เป็นระบบแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่ทำให้สามารถรับและส่งข้อมูลระหว่างยานพานหะที่สามารถเชื่อมต่อได้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจราจรบนท้องถนนได้

ทั้งนี้ แม้ว่ายานพาหนะที่เพิ่มขึ้นอย่างมากบนถนนจะมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้คนและขนส่งสินค้าต่างๆ แต่ก็มันก็ยังเป็นปัจจัยหนื่งที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตถึง 1.24 ล้านคนในแต่ละปีที่ผ่านมาจากสถิติขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการจราจรที่ติดขัด ซึ่งคำนวณจากเชื้อเพลิงที่สูญเสียไปและเวลาที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐฯในแต่ละปีสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ประเทศเดียว

“เพื่อที่จะให้ท้องถนนมีความปลอดภัยและสัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น Ericsson จึงได้พัฒนาหวัตกรรม Connected Traffic Cloud ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ที่ทำให้สามารถรับส่งบันทึกและแชร์ข้อมูลการจราจรและสภาพท้องถนนต่างๆ ได้ระหว่างรถที่เชื่อมต่อได้และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แบบเรียลไทม์และด้วยแพลตฟอร์มนี้”http://www.naewna.com/business/148393

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.