Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 มีนาคม 2558 (บทความ) โลกการค้า : ข้อเท็จจริง...MCOT กับ TRUE ฯ // ต้องการให้ผู้บริหารตอบ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้...มีคนมาขอซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้...จากอสมท ในราคาไม่เกิน 221 ล้านบาท...ใครมาขอซื้อ?...พร้อมสอนให้ อสมท ยกเว้นค่าใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จนกว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จ....อันนี้อสมท จะตอบด้วย

ประเด็นหลัก


ในรายงานเองก็ระบุชัดว่าบมจ.ทรูวิช่ัน ได้ทำหนังสือลงวันที่ 18 พ.ย. 2557 ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องส่งตามสัญญามาทั้งสิ้น 12,551 เครื่อง และทางอสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินไปแล้ว 1,224 รายการ แถมคณะกรรมการยังสอบหาข้อเท็จจริงความจำเป็นในการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวภายในหน่วยงาน อสมท ก่อนจะสรุปว่า ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์ดังกล่าว หากทำการรื้อถอนหรือแยกอุปกรณ์บางอย่างออกมาใช้งาน จะทำให้ระบบใหญ่เสียหายไม่คุ้มค่า ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบให้เข้ากับระบบออกอากาศที่อสมท ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการจำหน่ายออกไปแทน... !!ในช่วงเวลาเดียวกันนี้...มีคนมาขอซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้...จากอสมท ในราคาไม่เกิน 221 ล้านบาท...ใครมาขอซื้อ?...พร้อมสอนให้ อสมท ยกเว้นค่าใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จนกว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จ....อันนี้อสมท จะตอบด้วยนะ... สัญญาสัมปทานระหว่างอสมท กับบริษัททรูวิชั่นส์ เป็นสัญญาแบบสร้าง-ให้บริการและโอน (Built operate to Transfer : BOT)… ซึ่งตามสัญญาทรัพย์สินต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อสมท ที่จะนำไปดำเนินการอย่างไรก็ย่อมทำได้ ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายการตลาดที่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม...!! เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทรูวิชั่นส์ ได้ลงทุนลงแรงไปตลอดช่วงสัญญา(25 ปี) คงไม่ได้มีมูลค่าแค่หลัก 300-500 ล้านบาทแน่... แต่น่าจะมีมูลค่านับพันล้าน... เชื่อว่าอสมท คงหาทางทำประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์เหล่านี้ได้ดีกว่าขายกันแบบเลหลังเป็นแน่ๆๆ.


_____________________________________________________โลกการค้า : ข้อเท็จจริง...อสมท กับทรูฯ

nn หลังมีกระแสข่าวแพร่สะพัด บริษัท อสมท ซุ่มเงียบเตรียมเลิกสัญญาณกับบริษัททรู วิช่ันส์ เคเบิ้ล ก่อนกำหนด แลกกับ
ค่าชดเชยแค่ 45 ล้านบาท ทั้งยังเปิดทางให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาซื้อคืนทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องส่งตามสัญญาสัมปทานในราคาต่ำติดดินแค่ 221 ล้านบาท จนหลายฝ่ายตั้งข้อกังขาเอื้อประโยชน์กับ...ฝ่ายบริหารอสมท โดย นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ก็ได้ชี้แจงยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดข้ึนแต่อย่างใด...โดยยืนยันสัญญาสัมปทานระหว่างกันนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 2556 เหลือเพียงสัญญาเช่าอีกฉบับที่อยู่ระหว่างเจรจาเพื่อยุติ...ส่วนการเปิดทางให้บริษัทเอกชนซื้อคืนทรัพย์สินในราคาต่ำก็ไม่เป็นความจริง เพราะยังอยู่ระหว่างการเจรจาโดยต้องคำนึงถึงมูลค่าราคาที่เหมาะสมด้วย...เมื่อฝ่ายบริหาร อสมท ยืนยันว่าไม่มีเรื่อง “ซุกใต้พรม” ก็คงต้องเชื่อตามนั้น...แต่กระนั้นคงต้องฝากเตือนท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ให้จัดเก็บแฟ้มเหล่านี้ไว้ให้ดี...เพราะไม่รู้จะมีการรื้อฟื้นประเด็นนี้อีกหรือไม่...!!ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) อสมท ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ระบุชัดว่าบอร์ดได้มีมติให้ฝ่ายบริหารเร่งเจรจากับ บมจ.ทรูวิชั่นส์ เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว... และควรจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ข้อตกลงต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ให้เป็นที่ยุติและเสร็จเด็ดขาด...พิจารณาจากแฟ้มนี้...บ่งบอกชัดว่า มีการเจรจาที่จะจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างกันแน่..และคงเป็นทรัพย์สินอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานที่ บมจ.ทรูวิช่ันส์ ต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ อสมท ตามสัญญาที่สิ้นสุดระหว่างกันต้ังแต่ 30 ก.ย. 2556 นั่นแหละ...ในรายงานเองก็ระบุชัดว่าบมจ.ทรูวิช่ัน ได้ทำหนังสือลงวันที่ 18 พ.ย. 2557 ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องส่งตามสัญญามาทั้งสิ้น 12,551 เครื่อง และทางอสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินไปแล้ว 1,224 รายการ แถมคณะกรรมการยังสอบหาข้อเท็จจริงความจำเป็นในการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวภายในหน่วยงาน อสมท ก่อนจะสรุปว่า ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน เนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์ดังกล่าว หากทำการรื้อถอนหรือแยกอุปกรณ์บางอย่างออกมาใช้งาน จะทำให้ระบบใหญ่เสียหายไม่คุ้มค่า ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบให้เข้ากับระบบออกอากาศที่อสมท ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการจำหน่ายออกไปแทน... !!ในช่วงเวลาเดียวกันนี้...มีคนมาขอซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้...จากอสมท ในราคาไม่เกิน 221 ล้านบาท...ใครมาขอซื้อ?...พร้อมสอนให้ อสมท ยกเว้นค่าใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จนกว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จ....อันนี้อสมท จะตอบด้วยนะ... สัญญาสัมปทานระหว่างอสมท กับบริษัททรูวิชั่นส์ เป็นสัญญาแบบสร้าง-ให้บริการและโอน (Built operate to Transfer : BOT)… ซึ่งตามสัญญาทรัพย์สินต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อสมท ที่จะนำไปดำเนินการอย่างไรก็ย่อมทำได้ ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายการตลาดที่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม...!! เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทรูวิชั่นส์ ได้ลงทุนลงแรงไปตลอดช่วงสัญญา(25 ปี) คงไม่ได้มีมูลค่าแค่หลัก 300-500 ล้านบาทแน่... แต่น่าจะมีมูลค่านับพันล้าน... เชื่อว่าอสมท คงหาทางทำประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์เหล่านี้ได้ดีกว่าขายกันแบบเลหลังเป็นแน่ๆๆ...nn
http://www.naewna.com/business/technology

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.