Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 เมษายน 2558 เลขาฐิการ กสทช.ฐากร ระบุ เพิ่มเงื่อนไขการใช้คูปองทีวีดิจิตอลที่ กสทช.แจกแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ให้สามารถแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้เป็น 2 ระบบ หรือกล่องไฮบริดจ์ คือ รับชมทั้งระบบทีวีดิจิตอลและระบบทีวีดาวเทียม

ประเด็นสั้น


เพิ่มสิทธิ์คูปองทีวีดิจิตอล แลกกล่องไฮบริดจ์2ระบบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ให้เพิ่มเงื่อนไขการใช้คูปองทีวีดิจิตอลที่ กสทช.แจกแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ให้สามารถแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้เป็น 2 ระบบ หรือกล่องไฮบริดจ์ คือ รับชมทั้งระบบทีวีดิจิตอลและระบบทีวีดาวเทียม จากเดิมที่สามารถแลกได้เฉพาะกล่องระบบดิจิตอลเท่านั้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาเตรียมการเพื่อให้เริ่มใช้คูปองแลกกล่องระบบไฮบริดจ์ได้ประมาณ พ.ค.58 นี้

ทั้งนี้ จะขยายอายุการใช้งานคูปองที่แจกแก่ประชาชนไปแล้วทุกล็อต ให้สามารถใช้ได้อีก 2 เดือนจากวันที่หมดอายุในคูปอง เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้สิทธิ์ได้ ซึ่งการปรับเพิ่มเงื่อนไขการใช้คูปองนี้ จะกระตุ้นการใช้งานคูปองให้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกในการรับชมทีวีดิจิตอลแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณทีวีดิจิตอลยังไม่ครอบคลุม ขณะที่การใช้งานคูปองทีวีดิจิตอลมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วประมาณ 4,000,000 ใบ คิดเป็น 48% ของคูปองที่แจกไปแล้วทั้งหมด 8,300,000 ใบ และจะเร่งประสานกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำจ่ายคูปองที่ตกค้างอีกจำนวน 900,000 ใบด้วย.


http://www.thaipost.net/?q=เพิ่มสิทธิ์คูปองทีวีดิจิตอล-แลกกล่องไฮบริดจ์2ระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.