Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 เมษายน 2558 (บทความ) หมุนตามทุน : 4จี คือผลประโยชน์ของชาติ... // ขอปรบมือให้นายพรชัย รุจิประภา เจ้ากระทรวงไอซีที ประกาศชัดเจน ไม่ฟังเสียงนกเสียงกา เดินหน้าจัดประมูล 4G ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยยืนยันว่า ไม่ได้จะเอาคลื่น 2600 มาแทนที่ 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะเปิดประมูลในแผนของกสทช.

ประเด็นหลัก


.แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ 2 องค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ทั้ง TOT และ CAT ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สหภาพของทั้งสองหน่วยงานต้องออกมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ ต้องออกมาเรียกร้องนำคลื่นทั้ง 1800 และ 900 ที่เคยอยู่ภายใต้การบริหารของ กสท และ TOT ตามลำดับ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้รับคืน หลังหมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน 2558 นี้ จะมีไม่ประโยชน์เลย หากทั้ง 2 หน่วยงานไม่มีคลื่นที่จะมาใช้บริการในระบบ 2จี ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หลายสิบล้านคนซึ่งเป็นประชาชนระดับรากหญ้า หรือ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการใช้ระบบ 2จี ต้องการเพียงโทร.ออก และรับสายเท่านั้น..และที่สุดนี้ เราต้องขอปรบมือให้นายพรชัย รุจิประภา เจ้ากระทรวงไอซีที ประกาศชัดเจน ไม่ฟังเสียงนกเสียงกา เดินหน้าจัดประมูล 4G ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยยืนยันว่า ไม่ได้จะเอาคลื่น 2600 มาแทนที่ 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะเปิดประมูลในแผนของกสทช. แต่ให้ กสทช.ไปศึกษารายละเอียด การนำคลื่น 2600 มาร่วมประมูล เป็นการทำงานวางแผนระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย... เพื่อจะได้มีคลื่นความถี่เพียงพอไม่ต้องเปิดประมูลใหม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เชื่อว่า แนวความคิดแบบนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เกิดกับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง...nn_____________________________________________________


หมุนตามทุน : 4จี คือผลประโยชน์ของชาติ...

nn ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอีกสักพัก...กับข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง... การประมูลคลื่น 4G กรณีที่มีการคัดค้านที่รัฐเตรียมนำคลื่นความถี่ 2600 และคลื่น 2300 มาประมูลในเวลาพร้อมกันกับคลื่น 1800 และ 900 โดยอ้างว่า...การดึงคลื่นดังกล่าวกลับมาเปิดประมูลรัฐอาจต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก...คนที่เห็นต่างจากข้อคัดค้านข้างต้น...ให้เหตุผลว่า.. ทุกคนทุกฝ่ายมีความตั้งใจอยากให้เกิดการประมูล 4จี โดยเร็ว เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้า...เพราะเชื่อว่า จะมีเม็ดเงินส่งเข้ารัฐอย่างน้อย 44,200 ล้านบาท และเพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนและการจ้างงานของประเทศ คิดเป็น 265,000 ล้านบาท ในปี 2559 และกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย...ส่วนประเด็นที่บอกว่า...ระบุว่า การนำคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์...มาร่วมประมูล ไม่สามารถทำได้ เพราะคลื่น 2600 เป็นของ อสมท และรัฐต้องเสียเงินชดเชยจำนวนมหาศาลนั้น...จริงแล้ว...สังคมควรเข้าใจอย่างนี้...ว่า คลื่น 2600 เป็นสมบัติของชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของ...และการนำคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ มีมากถึง 128-140 เมกะเฮิรตซ์ มาร่วมประมูลนั้น เป็นการนำคลื่นว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุด... ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นทุกครัวเรือนทั่วประเทศได้ใช้อินเตอร์เนตในราคาถูกและมีคุณภาพ เพราะตามข้อเท็จจริงคลื่น 1800 และ คลื่น 900 ที่จะนำมาร่วมประมูลนั้น มีคลื่นความถี่ที่มีแบนด์วิดท์ 45 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งในอนาคตอาจไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชน และที่สำคัญประชาชนของไทยยังใช้ระบบ 2 จีกว่า 50 ล้านเลขหมาย...แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ 2 องค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ทั้ง TOT และ CAT ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สหภาพของทั้งสองหน่วยงานต้องออกมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ ต้องออกมาเรียกร้องนำคลื่นทั้ง 1800 และ 900 ที่เคยอยู่ภายใต้การบริหารของ กสท และ TOT ตามลำดับ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้รับคืน หลังหมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน 2558 นี้ จะมีไม่ประโยชน์เลย หากทั้ง 2 หน่วยงานไม่มีคลื่นที่จะมาใช้บริการในระบบ 2จี ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หลายสิบล้านคนซึ่งเป็นประชาชนระดับรากหญ้า หรือ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการใช้ระบบ 2จี ต้องการเพียงโทร.ออก และรับสายเท่านั้น..และที่สุดนี้ เราต้องขอปรบมือให้นายพรชัย รุจิประภา เจ้ากระทรวงไอซีที ประกาศชัดเจน ไม่ฟังเสียงนกเสียงกา เดินหน้าจัดประมูล 4G ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยยืนยันว่า ไม่ได้จะเอาคลื่น 2600 มาแทนที่ 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะเปิดประมูลในแผนของกสทช. แต่ให้ กสทช.ไปศึกษารายละเอียด การนำคลื่น 2600 มาร่วมประมูล เป็นการทำงานวางแผนระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย... เพื่อจะได้มีคลื่นความถี่เพียงพอไม่ต้องเปิดประมูลใหม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เชื่อว่า แนวความคิดแบบนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เกิดกับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง...nn

อนันตเดช พงษ์พันธุ์

http://www.naewna.com/business/151825

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.