Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2558 สำหรับแผนการเยียวยาผู้บริโภคที่ ไทยทีวี ควรดำเนินการคือ การขึ้นตัววิ่งบนรายการโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่อง คือ ช่องไทยทีวี และโลก้า เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบก่อนหยุดออกอากาศ 15 วันหรือ 1 เดือน

ประเด็นหลัก
    สำหรับแผนการเยียวยาผู้บริโภคที่ ไทยทีวี ควรดำเนินการคือ การขึ้นตัววิ่งบนรายการโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่อง คือ ช่องไทยทีวี และโลก้า เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบก่อนหยุดออกอากาศ 15 วันหรือ 1 เดือน หรือแจ้งประกาศให้ประชาชนรับทราบผ่านหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ ตนเองไม่สามารถเปิดเผยถึงรายละเอียดของแผนเยียวยาของไทยทีวีให้ทราบได้
____________________________________“สุภิญญา” เผยแผนเยียวยาช่อง “เจ๊ติ๋ม” ไม่ผ่านอนุมัติผังรายการฯ        สุภิญญา’ เผยคณะอนุกรรมการผังและเนื้อหารายการไม่เห็นชอบแผนเยียวยาช่อง “เจ๊ติ๋ม” ชี้เนื้อหากว้างเกินไป เตรียมนำเข้าที่ประชุมบอร์ด กสท.พิจารณาวันที่ 15 มิ.ย.ว่าจะผ่านหรือไม่ พร้อมนำเรื่องการใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลเข้าวาระการประชุมด้วย แจงส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะอุตสาหกรรมต้องแข่งขันตามกลไกการตลาด
     
       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการด้านผังรายการ และเนื้อหารายการของ กสท. ได้พิจารณาเรื่องแผนเยียวยาของ บริษัท ไทยทีวี จำกัด ที่ส่งเข้ามาแล้ว มีมติไม่เห็นชอบต่อแผนดังกล่าว เนื่องจากมีเนื้อหากว้างเกินไป และไม่ครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อนำเข้ามาบรรจุเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการ กสท.ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ กรรมการจะเห็นชอบต่ออนุกรรมการหรือไม่
     
       สำหรับแผนการเยียวยาผู้บริโภคที่ ไทยทีวี ควรดำเนินการคือ การขึ้นตัววิ่งบนรายการโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่อง คือ ช่องไทยทีวี และโลก้า เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบก่อนหยุดออกอากาศ 15 วันหรือ 1 เดือน หรือแจ้งประกาศให้ประชาชนรับทราบผ่านหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ ตนเองไม่สามารถเปิดเผยถึงรายละเอียดของแผนเยียวยาของไทยทีวีให้ทราบได้
     
       นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวจะนำเรื่องการเสนอขอใช้มาตรา 44 ในการแก้ปัญหาทีวีดิจิตอล พิจารณาด้วย โดยความเห็นส่วนตัวไม่เห็นด้วยต่อการใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลทั้งหมด ควรให้เกิดการแข่งขันตามกลไกตลาด
     
       สำหรับทางออกในการแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลคือ 1.ต้องเปิดให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลสามารถเพิ่มทุน หรือเพิ่มผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (พ.ร.บ.กสทช.) ก็เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มทุน หรือเพิ่มผู้ถือหุ้นได้ โดยจำกัดในช่องข่าว และช่องที่มีความคมชัดสูงสุด (เอชดี) ที่ห้ามถือหุ้นในสัดส่วนเกิน 10%
     
       2.กำหนดให้ช่องรายการสามารถเปิดให้เช่าช่วงเวลาได้สูงสุดไม่เกิน 40% ของช่วงเวลาทั้งหมด ดังนั้น เกณฑ์ของ กสทช.ที่มีอยู่สามารถแก้ปัญหาของทีวีดิจิตอลได้แต่ในระยะยาว 3-5 ปี กสท.ก็จะมีการพิจารณาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลอีกครั้งว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขกฎหมายต่างๆ ของ กสทช.ทั้งหมด รวมทั้งกฎหมายการเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนผู้ร่วมทุนได้


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000065943&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+11-6-58&utm_campaign=20150611_m126152035_Manager+Morning+Brief+11-6-58&utm_term=_E2_80_98_E0_B8_AA_E0_B8_B8_E0_B8_A0_E0_B8_B4_E0_B8_8D_E0_B8_8D_E0_B8_B2_E2_80_99+_E0_B9_80_E0_B8_9C_E0_B8_A2_E0_B9_81_E0_B8_9C_E0_B8_99_E0_B9_80_E0_B8_A2_E0_B8_B5_E0_B8_A2_E0_B8_A7_E0_B8_A2_E0_B8_B2_E0_B8_8A_E0_B9_88_E0_B8_AD_E0_B8_87+_E2_80_98_E0_B9_80_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.