Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 กรกฎาคม 2558 ICT เร่งแก้ปัญหาการพาดสายสื่อสารเพื่อขยายโครงข่ายโทรคมนาคม (Right of way) ได้มอบหมายให้ TOT และ CAT ร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการวางระบบท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเพื่อให้มีทัศนียภาพเมืองที่ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ยืดอายุของโครงข่ายด้วย

ประเด็นหลัก


และให้เร่งแก้ปัญหาการพาดสายสื่อสารเพื่อขยายโครงข่ายโทรคมนาคม (Right of way) ได้มอบหมายให้ TOT และ CAT ร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการวางระบบท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเพื่อให้มีทัศนียภาพเมืองที่ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ยืดอายุของโครงข่ายด้วย โดย มอบหมายสำนักงาน กสทช. จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการให้มีความเป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย และแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงร้อยท่อใต้ดินในกรุงเทพฯ และส่วนความคืบหน้าการสำรวจสถานภาพศูนย์ข้อมูลภาครัฐ แนวทางการจัดการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ การกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสำหรับการให้บริการภาครัฐและกำกับดูแลการให้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงการดำเนินการร่างหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์สำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มีผู้ให้ความสนใจลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลสำหรับบริการภาครัฐที่ลงทะเบียนและให้ข้อมูลกับคณะทำงานฯ จำนวน  26 บริษัท
____________________________________

อัพเดท "ดิจิทัลอีโคโนมี" ยังไม่นับหนึ่งลงเสาเข็มโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดDE) นอกจากมีมติเรื่องการคืนคลื่นเพื่อประมูล 4G แล้วยังมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ ดาต้าเซ็นเตอร์ภาครัฐ รวมถึงการแก้ปัญหารวมถึงการแก้ปัญหาสายโทรคมนาคมรกรุงรังบนเสาไฟ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2558 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้เห็นชอบให้ไอซีทีจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปพร้อมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญการออกแบบโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ คาดว่าจะได้บริษัทที่ปรึกษาไม่เกินสิ้นเดือนนี้

และให้เร่งแก้ปัญหาการพาดสายสื่อสารเพื่อขยายโครงข่ายโทรคมนาคม (Right of way) ได้มอบหมายให้ TOT และ CAT ร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการวางระบบท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเพื่อให้มีทัศนียภาพเมืองที่ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ยืดอายุของโครงข่ายด้วย โดย มอบหมายสำนักงาน กสทช. จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการให้มีความเป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย และแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงร้อยท่อใต้ดินในกรุงเทพฯ และส่วนความคืบหน้าการสำรวจสถานภาพศูนย์ข้อมูลภาครัฐ แนวทางการจัดการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ การกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสำหรับการให้บริการภาครัฐและกำกับดูแลการให้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงการดำเนินการร่างหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์สำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มีผู้ให้ความสนใจลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลสำหรับบริการภาครัฐที่ลงทะเบียนและให้ข้อมูลกับคณะทำงานฯ จำนวน  26 บริษัท

โดยในส่วนของสิทธิประโยชน์ ได้มีการหารือเบื้องต้นกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อใช้กำหนดแนวทางนโยบายการส่งเสริมด้านพลังงาน ทั้งในด้านของคุณภาพ ความมีเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับศูนย์ข้อมูล และในด้านค่าใช้จ่าย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเช่าใช้บริการจากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ/เอกชน ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการชั่วคราวสำหรับระบบที่มีข้อมูลทั่วไป โดยกระทรวงไอซีทีจะเป็นผู้กำหนดราคากลางในการเช่าใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดให้ศูนย์ข้อมูลภายในประเทศสามารถเปิดให้บริการได้เร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นขอเข้ารับโครงการได้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436963179

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.