Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 กรกฎาคม 2558 พื้นที่แรกยุติทีวีแอนาล็อก!! พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่แรก ในการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อก

ประเด็นหลักนอกจากนี้ยังได้เตรียมลงพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่แรก ในการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อก เพื่อนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมาจัดสรรให้กับช่องบริการชุมชนต่อไป
____________________________________

กสทช. เตรียมทำความเข้าใจชาวบ้าน "เกาะสมุย–ไชยปราการ" พื้นที่แรกยุติทีวีแอนาล็อก

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า โดยภาพรวมของการขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัล ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายทีวีดิจิทัลทั้ง 4 ราย ได้แก่ กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ได้ติดตั้งสถานีหลักทั้ง 39 สถานีครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นไปตามแผนที่ กสทช. ได้กำหนดไว้ ยกเว้นในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากติดขัดในขั้นตอนของระเบียบราชการ ในส่วนสถานีเสริมที่ต้องครบ รวม 8 สถานี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ครอบคลุม 80% ของจำนวนครัวเรือน

ขณะเดียวกัน กสทช. ได้เตรียมทำบันทึกความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับกองทัพบกในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายทีวีดิจิทัล เพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเปิดคลินิกดิจิทัลทีวีให้ความรู้กับประชาชนในระดับตำบล และอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีนอกจากนี้ยังได้เตรียมลงพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่แรก ในการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อก เพื่อนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมาจัดสรรให้กับช่องบริการชุมชนต่อไปhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436442883

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.