Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กรกฎาคม 2558 แอพพลิเคชั่นภาครัฐ ส่วนแอพพลิเคชั่น Highway Traffic จากกรมทางหลวง สำหรับแอพพลิเคชั่นทางด้านจราจรอีกโปรแกรมคือ Traffic Voice Information Service จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ประเด็นหลัก ส่วนแอพพลิเคชั่น Highway Traffic จากกรมทางหลวง จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่แสดงข้อมูลสภาพจราจรของทางหลวงในประเทศไทย รองรับระบบแอนดรอยด์ทั้งหมด สำหรับแอพพลิเคชั่นทางด้านจราจรอีกโปรแกรมคือ Traffic Voice Information Service จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งจะรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัต โนมัติ ออนไลน์ TVIS โดยดึง สภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง รองรับการทำงานทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์


_________________________________________หน้าฝนไร้กังวลด้วยแอพพลิเคชั่นภาครัฐ | เดลินิวส์


„หน้าฝนไร้กังวลด้วยแอพพลิเคชั่นภาครัฐ แอพพลิเคชั่นแรก เริ่มจาก Thai Weather จากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย มีทั้งสภาพอากาศปัจจุบัน พยากรณ์อากาศล่วงหน้า ต้อนรับหน้าฝนด้วย 5 แอพพลิเคชั่นจากภาครัฐ ที่ควรโหลดไปใช้ “ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด” ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยเริ่มเข้าฤดูฝน ทาง อีจีเอจึงได้คัดเลือกแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่พัฒนาจากภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในช่วงเวลานี้ ภายใต้แนวคิด “หน้าฝนไร้กังวลด้วยแอปพลิเคชันภาครัฐ” ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดผ่าน GAC หรือศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ ซึ่งเป็นที่รวบรวมแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://apps.go.th แอพพลิเคชั่นแรก เริ่มจาก Thai Weather จากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย มีทั้งสภาพอากาศปัจจุบัน พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เส้นทางพายุ รายงานแผ่นดินไหว การแจ้งข่าวสารเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึงรายงานสภาพอากาศด้วยรูปถ่ายโดยตัวคุณเอง สามารถใช้งานผ่านระบบไอโอเอส และเลือกใช้งานได้ 2 ภาษา แอพพลิเคชั่นต่อมาคือ NHC จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. นำเสนอคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยรวบรวมข้อมูลบริหารจัดการน้ำ แสดงข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนต่าง ๆ สภาพอากาศต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์เส้นทางและความแรงของพายุ ปริมาณฝนทั่วประเทศ เป็นต้น รองรับการทำงานทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ ส่วนแอพพลิเคชั่น Highway Traffic จากกรมทางหลวง จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่แสดงข้อมูลสภาพจราจรของทางหลวงในประเทศไทย รองรับระบบแอนดรอยด์ทั้งหมด สำหรับแอพพลิเคชั่นทางด้านจราจรอีกโปรแกรมคือ Traffic Voice Information Service จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งจะรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัต โนมัติ ออนไลน์ TVIS โดยดึง สภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง รองรับการทำงานทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ และแอพพลิเคชั่นสุดท้ายคือ DoctorMe จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเหตุฉุกเฉิน สามารถดูแนวทางปฏิบัติตนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน (1669) ผ่านช่องทางพิเศษ ด้วยการส่งข้อมูลฉุกเฉิน ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ พิกัดที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ หลังจากนั้นแค่รอการติดต่อกลับจากศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน (1669) ได้ทันที แอพพลิเคชั่นนี้รองรับการใช้งานของผู้พิการและทุพพลภาพ รองรับการรับข่าวสารผ่านบริการ Push Notification ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ ขณะนี้ GAC ได้รวบรวม “แอพพลิเคชั่นภาครัฐ” ที่ครอบคลุมทุกบริการเพื่อประชาชน ตัดปัญหาเรื่องการค้นหาแอพพลิเคช่ันภาครัฐจากแอพสโตร์ หรือ กูเกิลเพลย์ ไม่พบ โดยแบ่งหมวดหมู่แอพพลิเคชั่นภาครัฐไว้ 11 หมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการเลือกค้นหา ง่ายต่อการเข้าถึง เพียงเปิดการเชื่อมต่อไวไฟ, หรือ 3จี ก็สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา สำหรับวิธีการติดตั้ง GAC ให้เข้าไปที่ แอพสโตร์ หรือ กูเกิลเพลย์ พิมพ์คำว่า “GAC” ที่ช่องค้นหา กด “ติดตั้ง” เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น GAC เพียง 3 ขั้นตอน ก็สามารถเริ่มต้นค้นหาและใช้งานแอพพลิเคชั่นภาครัฐได้ทันที.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/329116

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.