Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กรกฎาคม 2558 ไปรษณีย์ไทย ได้ชี้แจงว่าพื้นที่ที่ถูกนำเสนอในรายงานข่าวนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้งซึ่งเจ้าหน้าที่นำจ่ายในพื้นที่ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในการนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีตามปกติ

ประเด็นหลักวันนี้ ( 29 มิ.ย.) ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผู้ใช้บริการร้องเรียนผ่านรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่นำจ่ายร่วมมือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ตั้งโต๊ะนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนั้น ไปรษณีย์ไทย ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงซึ่งภายหลังทราบเรื่องไปรษณีย์ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน อย่างไรก็ตามไปรษณีย์ไทย ได้ชี้แจงว่าพื้นที่ที่ถูกนำเสนอในรายงานข่าวนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้งซึ่งเจ้าหน้าที่นำจ่ายในพื้นที่ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในการนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีตามปกติ


_________________________________________ปณท แจงเหตุตั้งโต๊ะนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีไม่เป็นความจริง | เดลินิวส์


„ปณท แจงเหตุตั้งโต๊ะนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีไม่เป็นความจริง ไปรษณีย์ไทย แจงเหตุผู้ใช้บริการร้องเรียนผ่านรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ระบุ เจ้าหน้าที่นำจ่ายร่วมมือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ จ.ตราด ตั้งโต๊ะนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีไม่เป็นความจริง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานทุกสังกัดกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 19:00 น.

วันนี้ ( 29 มิ.ย.) ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผู้ใช้บริการร้องเรียนผ่านรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่นำจ่ายร่วมมือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ตั้งโต๊ะนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนั้น ไปรษณีย์ไทย ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงซึ่งภายหลังทราบเรื่องไปรษณีย์ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน อย่างไรก็ตามไปรษณีย์ไทย ได้ชี้แจงว่าพื้นที่ที่ถูกนำเสนอในรายงานข่าวนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้งซึ่งเจ้าหน้าที่นำจ่ายในพื้นที่ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในการนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีตามปกติ โดยไปรษณีย์ไทยตรวจสอบพบว่าวันที่มีการนำจ่ายตรงกับวันที่มีการประชุมหมู่บ้านพอดีผู้นำชุมชนจึงแนะนำลูกบ้านในการรับคูปองดิจิตอลทีวี หากมีความประสงค์จะรับคูปองฯให้นำบัตรประชาชนมาแสดงตนขอรับจากเจ้าหน้าที่นำจ่ายได้ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเจ้าบ้านส่วนใหญ่จะไม่อยู่บ้านในช่วงกลางวันซึ่งเป็นเวลาในการนำจ่ายปกติ ทั้งนี้ในขั้นตอนปฏิบัติงานการนำจ่ายคูปองฯ ของไปรษณีย์ไทยนั้นการนำจ่ายจะมีผลสมบูรณ์ต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับคูปองฯ จากเจ้าบ้านหากเจ้าบ้านไม่อยู่ หรือไม่มีผู้เซ็นรับคูปองฯ ในขณะที่ไปนำจ่ายนั้นเจ้าหน้าที่นำจ่ายจำเป็นจะต้องออกใบแจ้งให้ไปรับฯ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจึงได้นำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีให้ชาวบ้านในวันที่มีการประชุมหมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่นำจ่ายไม่ได้ทำการตั้งโต๊ะนำจ่ายคูปองฯ หรือนำจ่ายคูปองฯด้วยการฝากไว้กับผู้นำชุมชนแต่อย่างใด และไม่มีบริษัทผลิตกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (SetTop Box) มาเปิดจุดบริการรับแลกคูปองฯ จากชาวบ้านในวันดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยได้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนำจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานทุกสังกัดกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน คอยหมั่นติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติในส่วนของการนำจ่าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องโดยใกล้ชิดต่อเนื่องต่อไป.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/331522


http://www.dailynews.co.th/it/331522

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.