Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 กรกฎาคม 2558 UIF ยูไอเอชได้ขยายศักยภาพเครือข่ายบรอดแบนด์1,100แห่งทั่วประเทศรวมทั้งหัวเมืองหลักที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจกว่า 20 แห่งซึ่งการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมนี้เป็นการขยายพื้นที่เพิ่มเติม

ประเด็นหลัก


นายสันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) กล่าวว่า ขณะนี้ ยูไอเอชได้ขยายศักยภาพเครือข่ายบรอดแบนด์1,100แห่งทั่วประเทศรวมทั้งหัวเมืองหลักที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจกว่า 20 แห่งซึ่งการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมนี้เป็นการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการในเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
_________________________________________

ยูไอเอช รุกตลาดบรอดแบนด์ต่างจังหวัด | เดลินิวส์


„ยูไอเอช รุกตลาดบรอดแบนด์ต่างจังหวัด ยูไอเอช ขยายเครือข่ายบรอดแบนด์ 1,100 เส้นทางทั่วประเทศ รองรับการให้บริการคลาวด์ เน็กซ์เจน อย่างครบวงจร เจาะตลาดเคเบิ้ลท้องถิ่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.


นายสันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) กล่าวว่า ขณะนี้ ยูไอเอชได้ขยายศักยภาพเครือข่ายบรอดแบนด์1,100แห่งทั่วประเทศรวมทั้งหัวเมืองหลักที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจกว่า 20 แห่งซึ่งการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมนี้เป็นการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการในเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน “เราขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในการให้บริการด้วยไฟเบอร์ออฟติค เพิ่มเติมไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภูมิภาคและธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าสู่ตลาดเออีซี”นายสันติ กล่าว ทั้งนี้ การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายบรอดแบนด์สามารถรองรับบริการและเป็นประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มเคเบิ้ลท้องถิ่น โรงแรม โรงพยาบาลเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงโรงงานต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจที่มีสาขา เช่น ธนาคารให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบรอดแบนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ด้วยระบบความปลอดภัยมีความเสถียรของข้อมูลสูงสามารถทำธุรกรรม รับส่งข้อมูลได้โดยข้อมูลไม่สูญหายด้วยมาตรฐาน MEFCE 2.0 ตลอดจนเลือกใช้บริการใหม่คลาวด์ เน็กซ์เจน (CloudNextGen) ได้ตามการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยครอบคลุม 5บริการได้แก่ บริการคลาวด์ วีพีเอ็น บริการคลาวไวไฟ บริการคลาวด์อินเทอร์เน็ต บริการคลาวด์โพรเท็คชั่น และบริการคลาวด์เอชเอ็ม (ไฮบริดจ์) ส่วนการทำตลาดยูไอเอชได้แต่งตั้งตัวแทนผู้ให้บริการรวบรวมระบบ (System Integrator หรือSI) ทำหน้าที่ให้ปรึกษาออกแบบระบบเครือข่ายบริการติดตั้งและดูแลระบบให้ลูกค้าอย่างเรียลไทม์พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการตลาดกับตัวแทนจำหน่ายในทุกภูมิภาคเช่น การจัดงานสัมมนาร่วมกัน.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/327760

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.