Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 กรกฎาคม 2558 เลขาธิการ กสทช.ฐากร ระบุ ใบอนุญาต 4G ผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตต้องวัดเรตติ้งการดูทีวีดิจิตอลได้ด้วย เนื่องจากคาดว่าผู้ชมทีวีดิจิตอลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่จะมีมากขึ้น

ประเด็นหลัก       ขณะที่นายฐากร กล่าวเสริมว่า ประเด็นการวัดเรตติ้งทีวีดิจิตอลนั้น 4G บนโทรศัพท์มือถือจะช่วยได้มาก ดังนั้นอาจจะมีการเพิ่มเงื่อนไขในการประมูล 4G ให้ผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตต้องวัดเรตติ้งการดูทีวีดิจิตอลได้ด้วย เนื่องจากคาดว่าผู้ชมทีวีดิจิตอลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่จะมีมากขึ้นเมื่อ ประเทศไทยมี 4G
___________________________________________

'ฐากร' ปิ๊งไอเดียเก็บค่าธรรมเนียมรายปีทีวีดิจิตอลแบบภาษี
        'ฐากร' หาทางช่วยทีวีดิจิตอล เสนอแนวคิดเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแบบก้าวหน้าเหมือนการเก็บภาษี เตรียมเสนอบอร์ด กสท.เห็นชอบ ด้านตัวแทนพีพีทีวีขานรับ ชี้เป็นสิ่งที่ต้องการเห็นนานแล้ว มั่นใจผู้ประกอบการเห็นด้วย
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยในงานเสวนา 'ทิศทางการอยู่รอดของทีวีดิจิตอล' ว่า สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบจดหมายที่กสทช.สอบถามเรื่องกรณีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี 2% ว่าให้ลดหย่อนได้ แต่จะยกเว้นให้ไม่ได้ ตนจึงเสนอว่าจะใช้วิธีการลดหย่อนเช่นเดียวกับวิธีการคิดภาษีที่ใช้อัตราก้าวหน้ามาคำนวณ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นทางออกที่ดี และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการน่าจะพอใจ ดังนั้นจะเสนอให้กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป
     
       สำหรับจำนวนผู้ชมทีวีดิจิตอลที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.57-มิ.ย.58 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนผู้ชมระหว่างช่องฟรีทีวีเดิม 6 ช่อง คือ ช่อง 3 ,ช่อง 5 ,ช่อง 7 ,ช่อง 9 ,ช่อง 11 และช่องไทยพีบีเอส กับอีก 21 ช่องทีวีดิจิตอลใหม่ จะเห็นได้ว่าผู้ชมในช่องฟรีทีวีเดิมเริ่มลดลงและกระจายมาชมในช่องใหม่มากขึ้น จากเดิมในช่วงเม.ย.57 มีผู้ชมช่องทีวีดิจิตอลเพียง 500,000 คน/นาที แต่ปัจจุบันมีผู้ชมเพิ่มมาเป็นประมาณ 1.5-1.6 ล้านคน/นาที
     
       ส่วนรายได้จากโฆษณาพบว่าจากช่วงเดือนเม.ย.57 ใน 6 ช่องเดิม มีรายได้รวมกันอยู่ที่ 4,327 ล้านบาท ส่วน 21 ช่องดิจิตอลรายได้รวม 424 ล้านบาท หากเปรียบเทียบระยะเวลาผ่านไปกว่า 1 ปี รายได้โฆษณาเดือนมิ.ย.58ใน 6 ช่องเดิม มีรายได้อยู่ที่ 3,560 ล้านบาท ส่วน 21 ช่องทีวีดิจิตอลมีรายได้อยู่ที่ 1,598 ล้านบาท จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าทิศทางรายได้โฆษณาของ 21 ช่องทีวีดิจิตอลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กสทช.เองได้เร่งให้ผู้บริการโครงข่ายขยายสัญญาณจนครบ 39 สถานีฐานหลักแล้วทั่วประเทศ ทำให้การแพร่ภาพภาคพื้นดินครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว 80% อีกทั้งแผนยุติทีวีอนาล็อกก็กำลังดำเนินการ ซึ่งคาดว่าทุกช่องจะยุติการออกอากาศเป็นทางการได้เสร็จสิ้นภายในปี 61
     
       ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช อุปนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า ตนและผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเห็นด้วยกับแนวคิดการคิดค่าธรรมเนียมรายปีแบบอัตราก้าวหน้า ซึ่งก็เคยคิดให้กสทช.ทำแบบนี้มานานแล้ว ส่วนรายได้โฆษณาที่เกิดขึ้นตามรายงานกสทช.นั้น มองว่า หากนำตัวเลขของช่องเดิม มาคิดเปรียบเทียบกับช่องใหม่ แล้วบอกว่าโฆษณาในช่องใหม่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นนั้น คงไม่ได้ เพราะจำนวนเม็ดเงินดังกล่าวต้องนำมาหารกันใน 21 ช่อง ขณะที่ช่องเดิม จะมีตัวหารกันเพียง 6 ช่องเท่านั้น โดยที่ผ่านมา 1 ปี ช่องรายการที่ติด 5 อันดับแรก ส่วนใหญ่ก็เป็นช่องเดิม ส่วนช่องใหม่ๆ นั้นยังคงต้องใช้เวลาในการเติบโต
     
       ทั้งนี้อยากเสนอให้กสทช.ปรับเปลี่ยนวิธีการทำประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น ซึ่งมองว่างบประมาณที่ใช้ทำประชาสัมพันธ์ยังน้อยเกินไป ควรนำสัดส่วน 20% ของเงินรายได้มาสนับสนุนส่วนนี้เพิ่มเติม และควรจัดให้มีระบบเรตติ้งที่ชัดเจน ซึ่งปัจจุบันทีวีดิจิตอลลงขันกันเพื่อจ้างบริษัททำเรตติ้งสำหรับทีวีดิจิตอล โดยเฉพาะด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท ดังนั้นจึงอยากให้กสทช.ซึ่งมีงบประมาณในกองทุนสำหรับพัฒนาในส่วนกระจายเสียง อยู่แล้วช่วยลงทุนเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการประมาณ 300-400 ล้านบาท ในการสร้างบริการและการสำรวจเบื้องต้นให้จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการได้มาก
     
       'เราพบว่าระบบจัดเรตติ้งของนิลสันไม่เหมาะกับทีวีดิจิตอล ทำให้อัตราโฆษณาต่ำกว่าฟรีทีวี ซึ่งมันไม่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นหากกสทช.ช่วยสนับสนุนเงินเบื้องต้นตรงนี้ได้ จะทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนกันมาก '
     
       ขณะที่นายฐากร กล่าวเสริมว่า ประเด็นการวัดเรตติ้งทีวีดิจิตอลนั้น 4G บนโทรศัพท์มือถือจะช่วยได้มาก ดังนั้นอาจจะมีการเพิ่มเงื่อนไขในการประมูล 4G ให้ผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตต้องวัดเรตติ้งการดูทีวีดิจิตอลได้ด้วย เนื่องจากคาดว่าผู้ชมทีวีดิจิตอลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่จะมีมากขึ้นเมื่อ ประเทศไทยมี 4G

http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000085420

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.