Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 สิงหาคม 2558 (กสทช.) ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 300 คน

ประเด็นหลัก

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงาน เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 300 คน ก่อนที่จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นอีกครั้งในวันที่ 3 ส.ค.ที่กรุงเทพฯ


____________________________ประชาพิจารณ์เกณฑ์ประมูล 4G ที่เชียงใหม่ คึกคัก "กสทช." ย้ำ 11 พ.ย. เปิดเคาะราคาแน่นอน


ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงาน เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz เป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 300 คน ก่อนที่จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นอีกครั้งในวันที่ 3 ส.ค.ที่กรุงเทพฯ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800MHz และร่างประกาศ กสทช.เรื่องแผนวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่าน 1710-1785/1805-1880MHz หรือร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา และในวันที่ 27 ก.ค. นี้เป็นการจัดเวทีรับฟังความเห็นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะเปิดประมูลในวันที่ 11 พ.ย.นี้

สำหรับประเด็นที่รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น ได้แก่ เรื่องขนาดของคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูล วิธีการอนุญาต ราคาขั้นต่ำของการประมูลคลื่นความถี่ เป็นต้น โดย กสทช.จะนำความคิดเห็นที่มีผู้ให้ความเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าวในทุกช่องทางทั้งออนไลน์ จดหมาย โทรสาร ที่ยังเสนอเข้ามาได้จนถึงวันที่ 17 ส.ค.นี้ เพื่อปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz

"ทางสำนักงาน กสทช.จะรวบรวมทุกความคิดเห็นที่มีผู้เสนอมาผ่านช่องทางต่างๆมาปรับปรุงต่อร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz ให้สมบูรณ์ขึ้นและมั่นใจว่ากระบวนการจัดการประมูลจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย.แน่นอนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และพร้อมเปิดให้บริการไตรมาสแรกของปี 2559 ได้แน่นอนและเชื่อมั่นว่าการจัดการประมูลคลื่นในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนสร้างรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท"

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437969971

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.