Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 สิงหาคม 2558 AIS ดกิจกรรม “AIS–Singtel English Camp 2015” ขึ้นเป็นครั้งแรก นำพนักงานจิตอาสาจาก 2 องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยกล้าฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ได้อย่างไม่อาย ในค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ

ประเด็นหลัก

เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ร่วมกับ กลุ่มสิงค์เทล จัดกิจกรรม “AIS–Singtel English Camp 2015” ขึ้นเป็นครั้งแรก นำพนักงานจิตอาสาจาก 2 องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยกล้าฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ได้อย่างไม่อาย ในค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ

วิไล เคียงประดู่ ผู้บริหารเอไอเอส กล่าวว่า เยาวชนไทยเป็นจำนวนมากที่ยังขาดความมั่นใจ ในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งหากได้รับการพัฒนา ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อไป เราจึงนำพนักงานจิตอาสาจากเอไอเอส และกลุ่มสิงค์เทล ที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษมาสอนเด็กๆที่เข้าค่าย ทั้งสององค์กรมีนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งมีโครงการพนักงานจิตอาสาระดับภูมิภาค (Singtel Group Overseas Volunteering Program-OVP) ที่ผ่านมา OVP เคยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่างๆ ทั้งเหตุการณ์วาตภัยที่ฟิลิปปินส์ และอุทกภัยในไทย_____________________________________________________

AIS ติดอาวุธทางภาษาแก่เด็กไทยเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ร่วมกับ กลุ่มสิงค์เทล จัดกิจกรรม “AIS–Singtel English Camp 2015” ขึ้นเป็นครั้งแรก นำพนักงานจิตอาสาจาก 2 องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยกล้าฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ได้อย่างไม่อาย ในค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ

วิไล เคียงประดู่ ผู้บริหารเอไอเอส กล่าวว่า เยาวชนไทยเป็นจำนวนมากที่ยังขาดความมั่นใจ ในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งหากได้รับการพัฒนา ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อไป เราจึงนำพนักงานจิตอาสาจากเอไอเอส และกลุ่มสิงค์เทล ที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษมาสอนเด็กๆที่เข้าค่าย ทั้งสององค์กรมีนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งมีโครงการพนักงานจิตอาสาระดับภูมิภาค (Singtel Group Overseas Volunteering Program-OVP) ที่ผ่านมา OVP เคยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่างๆ ทั้งเหตุการณ์วาตภัยที่ฟิลิปปินส์ และอุทกภัยในไทย


พนักงานจิตอาสาจากเอไอเอส ฌิน ศุรศิริน กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่อาสาสมัครชาวต่างชาติได้เห็นมุมดีๆ ของเด็กไทยมีความกระตือรือร้นอยากได้ความรู้ตลอดเวลา ส่วน มานูจา โกคูลัน วิศวกรสาวจากสิงค์เทล ได้ให้ข้อแนะนำแก่เด็กไทยที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องทำ 3 อย่างควบคู่กัน คือ ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากเพลงที่ชอบ จะช่วยให้สามารถจดจำคำศัพท์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น, การดูหนัง-ทีวีภาษาอังกฤษ โดยสังเกตเวลาเขาว่าพูดกันอย่างไร และพยายามฝึกพูดกับชาวต่างชาติ เช่น แนะนำทางหรือสถานที่ต่างๆแก่นักท่องเที่ยว.

http://www.thairath.co.th/content/518811

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.