Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กันยายน 2558 CAT เปลื่ยนแนวทางทำธุรกิจเป็นรูปแบบพันธมิตรร่วมทุน (Joint Venture ) ด้วยการถือหุ้นบริษัทละ 50% เพื่อให้เทสโก้ โลตัสนำซิมการ์ดไปให้บริการลูกค้า ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2-3 ล้านราย ไปจนถึงปี 2568 // กสทช. สั้ง MCOT ต้องคืนคลื่น 2500–2600 เมกะเฮิรตซ์ มาที่กสทช.ภายใน 5 ปี

ประเด็นหลักพ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจ หลังจากเทสโก้ โลตัส ถอนตัวไม่เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์มือถือ หรือ เอ็มวีเอ็นโอ และขอเสนอการทำธุรกิจร่วมกันในรูปแบบพันธมิตรร่วมทุน (Joint Venture ) ด้วยการถือหุ้นบริษัทละ 50% โดย บมจ.กสท ไม่ได้ลงทุนเป็นเม็ดเงิน แต่จะลงทุนในลักษณะการให้คลื่นไปใช้ หรือแอร์ไทม์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมกลยุทธ์การกำหนดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดด้านผลตอบแทนการเงิน ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาทำธุรกิจร่วมกันได้ประมาณต้นปีหน้า เพื่อให้เทสโก้ โลตัสนำซิมการ์ดไปให้บริการลูกค้า ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2-3 ล้านราย ไปจนถึงปี 2568 เชื่อว่าหากได้ทำธุรกิจร่วมกันแล้ว น่าจะได้ลูกค้ามากกว่าจำนวนดังกล่าว

สำหรับความคืบหน้าเรื่องการนำคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปประมูลร่วมกันเพื่อทำ 4จี นั้น ตอนนี้ยังคงรอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความคิดเห็นว่า จะต้องแก้ไขสัญญาสัมปทานกับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตหรือไม่ ซึ่งบริษัทเองมีความเห็นว่า ไม่ต้องแก้ไข เพราะคลื่นที่จะมอบให้ กสทช.เป็นคลื่นที่ไม่ได้ใช้งาน และหากต้องมีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว การคืนคลื่นอาจไม่ทันกับการประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย.58 นี้

นอกจากนี้ วันที่ 11 ก.ย.58 บมจ. กสท จะดำเนินการฟ้องร้องกสทช. ในมูลค่า 6,000 ล้านบาท กรณีที่มีการคิดค่าเยียวยาคลื่น 1800 มีมติให้เอกชนทั้ง 2 ราย คือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) แต่ไม่มีการคิดค่าเช่าโครงข่ายของ กสท โทรคมนาคม


ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการ กสทช.เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58 ที่ผ่านมา มีมติ 7 ต่อ 3 เห็นชอบให้ยกเลิกมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.57 ที่ระบุให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ต้องคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500–2600 เมกะเฮิรตซ์ มาที่กสทช.ภายใน 5 ปี เพราะสัญญาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท อินเตอร์เแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ ไออีซี ที่จะให้บริการโทรทัศน์ทีวีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ภายหลังสำนักงานได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งมีสำนักอัยการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นว่า มติดังกล่าวของ กสท มีการตีความที่ผิดสัญญาของ บมจ. อสมท ที่ทำไว้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุม กสทช.จึงเห็นชอบให้ยกเลิกมติ กสท.


___________________________________แคทเปิดทางร่วมทุนโลตัส กสทช.แก้ไขมติยึดคลื่นอสมทมติบอร์ด กสท เห็นด้วยให้เทสโก้ โลตัสเข้าจอยท์เวนเจอร์ ถือหุ้น 50% แทนการเป็นเอ็มวีเอ็นโอ ด้าน กสทช. สั่งยกเลิกมติบอร์ด กสท เรื่อง อสมท คืนคลื่น 2500

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจ หลังจากเทสโก้ โลตัส ถอนตัวไม่เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์มือถือ หรือ เอ็มวีเอ็นโอ และขอเสนอการทำธุรกิจร่วมกันในรูปแบบพันธมิตรร่วมทุน (Joint Venture ) ด้วยการถือหุ้นบริษัทละ 50% โดย บมจ.กสท ไม่ได้ลงทุนเป็นเม็ดเงิน แต่จะลงทุนในลักษณะการให้คลื่นไปใช้ หรือแอร์ไทม์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมกลยุทธ์การกำหนดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดด้านผลตอบแทนการเงิน ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาทำธุรกิจร่วมกันได้ประมาณต้นปีหน้า เพื่อให้เทสโก้ โลตัสนำซิมการ์ดไปให้บริการลูกค้า ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2-3 ล้านราย ไปจนถึงปี 2568 เชื่อว่าหากได้ทำธุรกิจร่วมกันแล้ว น่าจะได้ลูกค้ามากกว่าจำนวนดังกล่าว

สำหรับความคืบหน้าเรื่องการนำคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปประมูลร่วมกันเพื่อทำ 4จี นั้น ตอนนี้ยังคงรอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความคิดเห็นว่า จะต้องแก้ไขสัญญาสัมปทานกับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตหรือไม่ ซึ่งบริษัทเองมีความเห็นว่า ไม่ต้องแก้ไข เพราะคลื่นที่จะมอบให้ กสทช.เป็นคลื่นที่ไม่ได้ใช้งาน และหากต้องมีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว การคืนคลื่นอาจไม่ทันกับการประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย.58 นี้

นอกจากนี้ วันที่ 11 ก.ย.58 บมจ. กสท จะดำเนินการฟ้องร้องกสทช. ในมูลค่า 6,000 ล้านบาท กรณีที่มีการคิดค่าเยียวยาคลื่น 1800 มีมติให้เอกชนทั้ง 2 ราย คือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) แต่ไม่มีการคิดค่าเช่าโครงข่ายของ กสท โทรคมนาคม

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการ กสทช.เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58 ที่ผ่านมา มีมติ 7 ต่อ 3 เห็นชอบให้ยกเลิกมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.57 ที่ระบุให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ต้องคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500–2600 เมกะเฮิรตซ์ มาที่กสทช.ภายใน 5 ปี เพราะสัญญาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท อินเตอร์เแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ ไออีซี ที่จะให้บริการโทรทัศน์ทีวีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ภายหลังสำนักงานได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งมีสำนักอัยการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นว่า มติดังกล่าวของ กสท มีการตีความที่ผิดสัญญาของ บมจ. อสมท ที่ทำไว้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุม กสทช.จึงเห็นชอบให้ยกเลิกมติ กสท.


http://www.thaipost.net/?q=แคทเปิดทางร่วมทุนโลตัส-กสทชแก้ไขมติยึดคลื่นอสมท

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.