Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กันยายน 2558 ICT ระบุ Digital Economy เป็นนโนบายที่รัฐบาลประกาศไว้ตั้งแต่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เพราะ Digital Economy จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุกๆ ภาคส่วนของประเทศ แต่ทั้งนี้ ต้องขอเวลา 1 เดือนในการทบทวนรายชื่อของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมตามพันธกิจ

ประเด็นหลัก
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า นโยบาย Digital Economy เป็นนโนบายที่รัฐบาลประกาศไว้ตั้งแต่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เพราะ Digital Economy จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุกๆ ภาคส่วนของประเทศ ดังนั้น กระทรวงในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก็ต้องสานต่อเรื่องนี้ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องขอเวลา 1 เดือนในการทบทวนรายชื่อของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมตามพันธกิจ และเป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมเดินหน้าต่อไปด้วยการร่วมงานกับทุกหน่วยงานให้เกิดเป็นผลงานความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม และต้องจับต้องได้ภายในปีนี้ จึงได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนโครงการที่จับต้องได้หน่วยงานละ 2 โครงการมาเสนอภายใน 1 เดือน
ขณะที่นโยบายการทำงานจะเน้นไปที่การให้ทุกหน่วยงานหารือกัน และทำออกมาเป็นโครงการที่จับต้องได้โดยไม่เน้นที่ปริมาณ แต่จะเน้นที่คุณภาพออกมาแล้วเห็นผล มีผลกระทบกับคนในหมู่มาก ส่วนของการดำเนินงานต่อเนื่อง เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกฎหมาย ก็ดำเนินการตามที่จำเป็นต่อไป บางอย่างหากต้องนำมาทบทวนในสาระบางประการเพื่อความเหมาะสม ก็ต้องนำมาทบทวน

ในด้านเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือเรื่องของการศึกษา เพราะการศึกษาในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทุกอย่างขึ้นกับเทคโนโลยีในลักษณะขยายวง นักศึกษาสามารถหาคอนเทนต์ได้เองผ่านระบบออนไลน์ บทบาทการสอนของอาจารย์กลายเป็นผู้แนะนำ มาช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ซึ่งไอซีทีจะเข้ามาช่วย

___________________________________“อุตตม” ลั่น เดินตาม Digital Economy แน่ ขอเวลา 1 เดือน ตั้งอนุกรรมการใหม่รมว.ไอซีทีคนใหม่ ประกาศเดินตามนโยบาย Digital Economy แน่นอนเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล แต่ขอเวลา 1 เดือนในการปรับปรุงคณะอนุกรรมการทั้งหมด ชี้ไม่เน้นปริมาณงาน แต่โครงการที่ทำต้องแรง และเห็นผลเป็นรูปธรรม ส่วนเรื่องเปลี่ยนชื่อกระทรวง หรือไม่ ยังตอบไม่ได้ต้องหารือกับปลัดไอซีทีก่อน
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า นโยบาย Digital Economy เป็นนโนบายที่รัฐบาลประกาศไว้ตั้งแต่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เพราะ Digital Economy จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุกๆ ภาคส่วนของประเทศ ดังนั้น กระทรวงในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก็ต้องสานต่อเรื่องนี้ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องขอเวลา 1 เดือนในการทบทวนรายชื่อของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมตามพันธกิจ และเป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมเดินหน้าต่อไปด้วยการร่วมงานกับทุกหน่วยงานให้เกิดเป็นผลงานความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม และต้องจับต้องได้ภายในปีนี้ จึงได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนโครงการที่จับต้องได้หน่วยงานละ 2 โครงการมาเสนอภายใน 1 เดือน
ขณะที่นโยบายการทำงานจะเน้นไปที่การให้ทุกหน่วยงานหารือกัน และทำออกมาเป็นโครงการที่จับต้องได้โดยไม่เน้นที่ปริมาณ แต่จะเน้นที่คุณภาพออกมาแล้วเห็นผล มีผลกระทบกับคนในหมู่มาก ส่วนของการดำเนินงานต่อเนื่อง เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกฎหมาย ก็ดำเนินการตามที่จำเป็นต่อไป บางอย่างหากต้องนำมาทบทวนในสาระบางประการเพื่อความเหมาะสม ก็ต้องนำมาทบทวน
ในด้านเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือเรื่องของการศึกษา เพราะการศึกษาในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทุกอย่างขึ้นกับเทคโนโลยีในลักษณะขยายวง นักศึกษาสามารถหาคอนเทนต์ได้เองผ่านระบบออนไลน์ บทบาทการสอนของอาจารย์กลายเป็นผู้แนะนำ มาช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ซึ่งไอซีทีจะเข้ามาช่วย

“อุตตม” ลั่น เดินตาม Digital Economy แน่ ขอเวลา 1 เดือน ตั้งอนุกรรมการใหม่

ส่วนทางด้านปัญหาของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตนเองได้ย้ำให้ไปเดินหน้าแผนฟื้นฟูองค์กรให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปีนี้ ที่สำคัญคือประเด็นข้อพิพาทที่มีกับเอกชน ก็ขอให้มีข้อยุติ และมีความคืบหน้าที่ชัดเจนให้ได้ เพราะแผนฟื้นฟูจะเดินหน้าได้ เรื่องเหล่านี้ต้องมีข้อยุติ
“ประเด็นเหล่านี้มีผลกับสังคม ถ้าสามารถเคลียร์กันได้ ก็จะนำไปสู่การลงทุน โดยภาคเอกชนที่รัฐมีส่วนเกื้อหนุน เนื่องจากตอนนี้นักลงทุนจับตามองว่าจะเคลียร์ได้ไหม ถ้าเรียบร้อยนักลงทุนก็จะมั่นใจว่าโอกาสเปิดแล้ว ทำให้กล้าเข้ามาลงทุน”
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการประมูล 4G ที่จะเกิดขึ้น ทางกระทรวงจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป ส่วนการที่จะให้ทีโอที หรือ กสท โทรคมนาคม เข้าร่วมประมูล หรือไม่นั้น ต้องขอเวลาศึกษาก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจน


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000096918&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+27-8-58&utm_campaign=20150826_m127107147_Manager+Morning+Brief+27-8-58&utm_term=_E2_80_9C_E0_B8_AD_E0_B8_B8_E0_B8_95_E0_B8_95_E0_B8_A1_E2_80_9D+_E0_B8_A5_E0_B8_B1_E0_B9_88_E0_B8_99+_E0_B9_80_E0_B8_94_E0_B8_B4_E0_B8_99_E0_B8_95_E0_B8_B2_E0_B8_A1+Digital+Economy+_E0_B9_81_E0_B8_99_E0_B9_88+_E0_B8_82_E0_B8_AD_E0_B9_80_E0_B8_A7_E0_B8_A5_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.