Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กันยายน 2558 Intouch ประกาศแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเด็นหลักนายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.58 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นางศุภจีได้ทำงานให้กับไทยคมและกลุ่มอินทัชเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งได้สร้างรากฐานและการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนนำความสำเร็จมาสู่บริษัทจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งนายไพบูลย์มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากได้ร่วมงานกับบริษัทมานานถึง 23 ปี และดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิคในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทเชื่อมั่นว่านายไพบูลย์มีศักยภาพที่จะนำความก้าวหน้าและความสำเร็จให้บริษัทต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามขอย้ำว่า กรณีกระแสข่าวที่ระบุว่าการปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารครั้งนี้ เกิดจากคุณศุภจี ทำงานได้ไม่ตามเป้าหมาย หรือทำงานได้ไม่ดีนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะที่ผ่านมาคุณศุภจีทำงานไว้ดีมาก และพาบริษัทสู่ความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ" นายสมประสงค์กล่าว___________________________________'ศุภจี'อำลาไทยคม ตั้ง'ไพบูลย์'แทนมีผล1ต.ค.ลั่นพร้อมสานงานต่อ

ไทยคมตั้ง "ไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์" ประธานบริษัท ให้ "ศุภจี สุธรรมพันธ์" เป็นที่ปรึกษาถึงสิ้นปี 58 คาดดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจรต้นปีหน้า

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.58 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นางศุภจีได้ทำงานให้กับไทยคมและกลุ่มอินทัชเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งได้สร้างรากฐานและการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนนำความสำเร็จมาสู่บริษัทจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งนายไพบูลย์มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากได้ร่วมงานกับบริษัทมานานถึง 23 ปี และดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิคในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทเชื่อมั่นว่านายไพบูลย์มีศักยภาพที่จะนำความก้าวหน้าและความสำเร็จให้บริษัทต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตามขอย้ำว่า กรณีกระแสข่าวที่ระบุว่าการปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารครั้งนี้ เกิดจากคุณศุภจี ทำงานได้ไม่ตามเป้าหมาย หรือทำงานได้ไม่ดีนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะที่ผ่านมาคุณศุภจีทำงานไว้ดีมาก และพาบริษัทสู่ความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ" นายสมประสงค์กล่าว

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตนเองได้ตัดสินใจที่จะลาออกอยู่แล้วด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้แล้ว อีกทั้งตนเองมองว่าการเปลี่ยนไปทำงานเพื่อสังคมบ้าง ด้วยศักยภาพที่ตนมีจะช่วยหน่วยงานของรัฐได้พอสมควร และเชื่อว่านายไพบูลย์จะสานต่องานที่มีอยู่ให้ธุรกิจก้าวหน้าได้ต่อไป โดยตอนนี้ความคืบหน้าของดาวเทียมไทยคม 8 ก็เป็นไปได้ด้วยดี มีการทำการตลาดในส่วนของงานขายไปแล้วกว่า 13% และคาดว่าในช่วงต้นปี 2559 จะมีการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้ และโครงการสร้างดาวเทียมดวงใหม่ก็ยังคงดำเนินการต่อ สำหรับธุรกิจที่เป็นด้านโซลูชั่น ไทยคมมีสัดส่วนรายได้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ คือ ในระยะ 3 ปี (2555-2558) มีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจนี้ 20% และเชื่อว่าต่อไปในอนาคตจะมีสัดส่วนที่ดีต่อเนื่อง

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ กล่าวว่า การเข้ามารับตำแหน่งครั้งนี้ ตนเองจะทำงานสานต่อให้เต็มความสามารถ การดำเนินงานต่างๆ ยังไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังคงใช้แผนงานเดิม ซึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนัก เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ส่วนเรื่องการเมืองนั้น หลังจากที่ไทยคมได้ลงนามความร่วมมือกับกองทัพในการใช้ดาวเทียมเรื่องความมั่นคงแล้ว เชื่อว่าต่อไปในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและกองทัพน่าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันแน่นอน

ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรที่ผ่านมา จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานร่วมกับทีมการตลาดของบริษัทได้มากขึ้น เพราะจะเข้าถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เจาะการขายได้ดี.


http://www.thaipost.net/?q=ศุภจีอำลาไทยคม-ตั้งไพบูลย์แทนมีผล1ตคลั่นพร้อมสานงานต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.