Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กันยายน 2558 แซสส่ง SAS Visual Analytic เจาะตลาดธุรกิจรายย่อยประกัน โซลูชันของแซสจะช่วยแก้ปัญหาในการเคลมโดยเฉพาะเรื่องการโกง การฮั้วกันระหว่างหมอ โรงพยาบาล และลูกค้า เพื่อนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มาบวกเข้าไปกับการเคลมประกัน

ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ แซสได้นำเสนอ SAS Insurance Analylytics ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น โดยมีโซลูชันที่ช่วยในการจัดการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การจัดการกับลูกค้า สามารถจัดการด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า อาทิ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงน้อย 2.การจัดการช่องทางการขาย 3.การนำข้อมูลมาพิจารณาว่า ลูกค้ารายใดมีแนวโน้มที่จะโกง และ 4.การพิจารณาเบี้ยประกันจากความเสี่ยงของแต่ละบุคคล อาทิ ประกันภัยรถยนต์ที่จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเทเลเมติกสำหรับใช้ในการติดตามการขับขี่ของลูกค้า เพื่อนำมาประมวลผลออกเป็นค่าเบี้ยประกันของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งด้วยการใช้เทเลเมติกจะทำให้ราคาต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย มีความเสี่ยงมากจ่ายมาก มีความเสี่ยงน้อยจ่ายน้อย เป็นต้น
“ทั้งนี้ โซลูชันของแซสจะช่วยแก้ปัญหาในการเคลมโดยเฉพาะเรื่องการโกง การฮั้วกันระหว่างหมอ โรงพยาบาล และลูกค้า เพื่อนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มาบวกเข้าไปกับการเคลมประกัน หรือคิดราคาชิ้นส่วนรถยนต์แพงกว่าปกติ สิ่งเหล่านี้โซลูชันของแซสจะช่วยพิจารณาว่าอันไหนเคลมจริง เคลมเกินจริง รวมไปถึงการนำประวัติสุขภาพลูกค้ามาพิจารณาหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด เพื่อให้บริษัทประกันสามารถจ่ายในส่วนที่เป็นจริงเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการพยากรณ์หายนะ หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย”
___________________________________แซสส่ง SAS Visual Analytic เจาะตลาดธุรกิจรายย่อยประกันแซสชี้ธุรกิจรายย่อยประกันเมืองไทยเนื้อหอม และมีการแข่งขันสูง พร้อมส่ง SAS Visual Analytic เจาะตลาดกลุ่มนี้ คาดสิ้นปีจะมีลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่ม 10 ราย ชูจุดเด่นใช้งานได้ง่าย ไม่แพง จ่ายเพียง 1 ล้านบาท แต่สามารถประหยัดได้กว่า 5 ล้านบาท ภายใน 6 เดือน เผยเทรนด์ค่าเบี้ยประกันภัยแบบใหม่จะเน้นเจาะพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น และนำสังคมออนไลน์เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
นายเคนเน็ธ โคท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะสายงานประกันภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แซส กล่าวว่า เทรนด์ของธุรกิจประกันภัยในอนาคตจะไม่เพียงทำประกันขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนกลุ่มใหญ่เท่านั้น แต่จะสามารถสร้างแพกเกจที่ยืดหยุ่นเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้ และสามารถคิดเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยคำนึงถึงการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
“บิ๊กดาต้ากำลังเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจจะต้องเจอ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประมวลผล โดยข้อมูลที่ได้จะเกิดขึ้นจากหลายแห่ง ซี่งปัจจุบันบริษัทประกันจะนำข้อมูลในหลายด้านของลูกค้ามาประกอบในการพิจารณาค่าเบี้ยประกันภัย โดยคาดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้าการคิดราคาเบี้ยประกันในอนาคตจะยืดหยุ่นมากกว่าเดิม ไม่ใช่แค่ข้อมูลพื้นฐานเดิมๆ เท่านั้น แต่จะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล มาคิดราคาประกันของแต่ละคน”
ทั้งนี้ แซสได้นำเสนอ SAS Insurance Analylytics ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น โดยมีโซลูชันที่ช่วยในการจัดการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การจัดการกับลูกค้า สามารถจัดการด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า อาทิ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงน้อย 2.การจัดการช่องทางการขาย 3.การนำข้อมูลมาพิจารณาว่า ลูกค้ารายใดมีแนวโน้มที่จะโกง และ 4.การพิจารณาเบี้ยประกันจากความเสี่ยงของแต่ละบุคคล อาทิ ประกันภัยรถยนต์ที่จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเทเลเมติกสำหรับใช้ในการติดตามการขับขี่ของลูกค้า เพื่อนำมาประมวลผลออกเป็นค่าเบี้ยประกันของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งด้วยการใช้เทเลเมติกจะทำให้ราคาต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย มีความเสี่ยงมากจ่ายมาก มีความเสี่ยงน้อยจ่ายน้อย เป็นต้น
“ทั้งนี้ โซลูชันของแซสจะช่วยแก้ปัญหาในการเคลมโดยเฉพาะเรื่องการโกง การฮั้วกันระหว่างหมอ โรงพยาบาล และลูกค้า เพื่อนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มาบวกเข้าไปกับการเคลมประกัน หรือคิดราคาชิ้นส่วนรถยนต์แพงกว่าปกติ สิ่งเหล่านี้โซลูชันของแซสจะช่วยพิจารณาว่าอันไหนเคลมจริง เคลมเกินจริง รวมไปถึงการนำประวัติสุขภาพลูกค้ามาพิจารณาหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด เพื่อให้บริษัทประกันสามารถจ่ายในส่วนที่เป็นจริงเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการพยากรณ์หายนะ หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย”
นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า สำหรับตลาดในเมืองไทยนั้น บริษัทประกันระดับโลกที่เข้ามาตั้งสาขาในเมืองไทย และบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ของไทย มีการใช้โซลูชันวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงของแซสมาใช้กับธุรกิจประกันภัยอยู่แล้ว ส่วนในตลาดกลุ่มบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เป็นเป้าหมายใหม่นั้น แซสได้นำเสนอ SAS Visual Analytic ที่ได้ทำการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับองค์กรกลุ่มนี้ เน้นการใช้งานได้ง่าย และเหมาะกับการใช้งานสำหรับองค์กรที่ไม่ได้มีบุคลากรด้านไอทีโดยเฉพาะโดยสามารถใช้งบประมาณเริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท
ขณะนี้แซสมีลูกค้าประกันภัยรายใหญ่ประมาณ 20 บริษัท สำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะเจาะธุรกิจบริษัทประกันภัยรายย่อย 10 บริษัท จากธุรกิจประกันภัยที่คาดว่าจะมีอยู่ในตลาดประมาณ 80 กว่าราย โดยจะทำตลาดทั้งการขายตรง และผ่านพาร์ตเนอร์ โดยจะมีการจัดเวิร์กชอปภายในบริษัทเพื่อให้ลูกค้าประกันเหล่านี้ เข้ามาทดลองใช้งาน ชูจุดแข็งของโซลูชันที่มีจุดเด่น คือ ความเป็นเอนด์ทูเอนด์ จัดการตั้งแต่ข้อมูลต้นน้ำจนไปถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำเป็นบริการให้แก่ลูกค้า
“การนำโซลูชันเข้าทำตลาดขนาดกลาง และเล็กดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทประกันในเมืองไทยโตแบบก้าวกระโดด ทำให้มีผู้เล่นหลายรายกระโจนเข้าไป ทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีโอเพนซอร์สทำให้ราคาถูกลงมาก โดยที่ผ่านมา พบว่า ลูกค้าที่ทดลองใช้งานประมาณ 6 เดือน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 5 ล้านบาท'


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000098728&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+1-9-58&utm_campaign=20150901_m127168032_Manager+Morning+Brief+1-9-58&utm_term=_E0_B9_81_E0_B8_8B_E0_B8_AA_E0_B8_AA_E0_B9_88_E0_B8_87+SAS+Visual+Analytic+_E0_B9_80_E0_B8_88_E0_B8_B2_E0_B8_B0_E0_B8_95_E0_B8_A5_E0_B8_B2_E0_B8_94_E0_B8_98_E0_B8_B8_E0_B8_A3_E0_B8_81_E0_B8_B4_E0_B8_88_E0_B8_A3_E0_B8_B2_E0_B8_A2_E0_B8_A2_E0_B9_88_E0_B8_AD

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.