Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 กันยายน 2558 กสทช. ที่ประชุมยังได้อนุมัติ ร่าง ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ก.ย.58 นี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศ โดยร่างประกาศดังกล่าว เป็นการจัดเรียงเลขช่องฟรีทีวีที่เป็นระบบดิจิตอลในปัจจุบันให้สามารถออกอากาศในเลขช่องเดียวกันของทุกแพลตฟอร์ม

ประเด็นหลัก
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.เมื่อวันที่ 16 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ได้พิจารณากรณีที่ 5 ช่องทีวีดิจิตอล ได้ไปร้องต่อศาลปกครองให้ทบทวนมติการเลื่อนจ่ายค่างวดประมูลทีวีดิจิตอลออกไป คณะกรรมการจึงได้สั่งให้สำนักงานรวบรวมรายละเอียดข้อร้องเรียน ผลกระทบต่างๆ และทำหนังสือส่งไปรายงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมกับสอบถามไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้พิจารณาเรื่องการเลื่อนจ่ายชำระค่างวดที่ 3 ที่จะถึงในวันที่ 25 พ.ค.58 อีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ที่ กสทช.เคยถามความคิดเห็นไป ยังไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ แต่ตอนนี้มีแล้วจึงต้องการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติ ร่าง ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ก.ย.58 นี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศ โดยร่างประกาศดังกล่าว เป็นการจัดเรียงเลขช่องฟรีทีวีที่เป็นระบบดิจิตอลในปัจจุบันให้สามารถออกอากาศในเลขช่องเดียวกันของทุกแพลตฟอร์ม อาทิ ดาวเทียม เคเบิลทีวี ต้องจัดให้มีฟรีทีวีในเลขช่องตั้งแต่ 1-36 ส่วนเลขช่องที่ 37-60 ผู้ประกอบการสามารถเลือกรายการใดมานำเสนอก็ได้

____________________________________________กสทช.ร่อนหนังสือถามด่วน เคลียร์ปมเลื่อนจ่ายประมูลทีวีดิจิตอลกสทช.ร่อนหนังสือถาม คสช.-สตง.-ป.ป.ช.-อัยการสูงสุด เลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวด 3 พร้อมไฟเขียวร่างประกาศจัดเรียงช่องทีวี 1-36 ฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม ขณะที่ร่างประมูลคลื่น 900 พร้อมประกาศใช้ ยืนยันไม่มีปัญหาแน่นอน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.เมื่อวันที่ 16 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ได้พิจารณากรณีที่ 5 ช่องทีวีดิจิตอล ได้ไปร้องต่อศาลปกครองให้ทบทวนมติการเลื่อนจ่ายค่างวดประมูลทีวีดิจิตอลออกไป คณะกรรมการจึงได้สั่งให้สำนักงานรวบรวมรายละเอียดข้อร้องเรียน ผลกระทบต่างๆ และทำหนังสือส่งไปรายงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมกับสอบถามไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้พิจารณาเรื่องการเลื่อนจ่ายชำระค่างวดที่ 3 ที่จะถึงในวันที่ 25 พ.ค.58 อีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ที่ กสทช.เคยถามความคิดเห็นไป ยังไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ แต่ตอนนี้มีแล้วจึงต้องการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติ ร่าง ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ก.ย.58 นี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศ โดยร่างประกาศดังกล่าว เป็นการจัดเรียงเลขช่องฟรีทีวีที่เป็นระบบดิจิตอลในปัจจุบันให้สามารถออกอากาศในเลขช่องเดียวกันของทุกแพลตฟอร์ม อาทิ ดาวเทียม เคเบิลทีวี ต้องจัดให้มีฟรีทีวีในเลขช่องตั้งแต่ 1-36 ส่วนเลขช่องที่ 37-60 ผู้ประกอบการสามารถเลือกรายการใดมานำเสนอก็ได้

ส่วนเรื่องความคืบหน้าการของงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อนำมาจัดทำการประเมินเรตติ้งทีวีนั้น ตอนนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการศึกษา รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

นอกจากนี้ มติที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ก.ย.58 นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และจะเริ่มประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 24 ก.ย.-25 ต.ค.58 พร้อมเปิดให้ยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 26 ต.ค.58 กำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 15 ธ.ค.58 แต่หากมีกรณีเปลี่ยนแปลงวันประมูล จะให้อำนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ดำเนินการและสำนักงาน กสทช.จะแจ้งผู้เข้าร่วมประมูลให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันประมูล ทั้งนี้ เชื่อว่าการประมูลจะเป็นไปตามกรอบเวลาและไม่มีปัญหาติดขัดแน่นอน

อีกทั้งที่ประชุม กสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และเห็นชอบร่างคำสั่ง กสทช. เรื่องระบุผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่กำหนด.


http://www.thaipost.net/?q=กสทชร่อนหนังสือถามด่วน-เคลียร์ปมเลื่อนจ่ายประมูลทีวีดิจิตอล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.