Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กันยายน 2558 กสทช. จับมือ สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก กับ 3 พื้นที่ คือ 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสำรวจการรับชมโทรทัศน์ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 80,000 ครัวเรือน 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำรวจการรับชม อ.เกาะสมุย จำนวน 32,000 ครัวเรือน และ 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำรวจการรับชมโทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 65,000 ครัวเรือน

ประเด็นหลัก       พ.ต.โกเมธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู ) กับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก กับ 3 พื้นที่ คือ 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสำรวจการรับชมโทรทัศน์ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 80,000 ครัวเรือน 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำรวจการรับชม อ.เกาะสมุย จำนวน 32,000 ครัวเรือน และ 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำรวจการรับชมโทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 65,000 ครัวเรือน ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่จะเป็นต้นแบบ (Model) และบทเรียนในการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม
   
______________________________________________


กสทช.จับมือ 3 มหาวิทยาลัยนำร่องสร้างความเข้าใจยุติทีวีแอนะล็อก


พ.ต.โกเมธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม

        มติ กสท.เห็นชอบเอ็มโอยู กับ 3 มหาวิทยาลัย นำร่องสร้างความเข้าใจการยุติทีวีแอนะล็อก เป็นเวลา 3 ปี ขณะที่เรื่องร่างประกาศเรียงช่องทีวีดิจิตอล เร่งให้ฝ่ายกฎหมายทบทวนเรียงช่องเหมือนกันทุกแพลตฟอร์ม หลังศาลปกครองให้ปรับก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมครั้งถัดไป
     
       พ.ต.โกเมธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู ) กับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก กับ 3 พื้นที่ คือ 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสำรวจการรับชมโทรทัศน์ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 80,000 ครัวเรือน 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำรวจการรับชม อ.เกาะสมุย จำนวน 32,000 ครัวเรือน และ 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำรวจการรับชมโทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 65,000 ครัวเรือน ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่จะเป็นต้นแบบ (Model) และบทเรียนในการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม
     
       ขณะที่ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการ กสท. เปิดเผยว่า การบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาดังกล่าว เป็น 1 ในข้อเสนอที่มาจากการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภคต่อแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า การยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไม่ควร ถูกกำหนดจากผู้ประกอบการ หรือเหตุผลด้านเทคนิคตามแผนคลื่นความถี่เท่านั้น แต่ต้องคำนึงความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ด้วย ทุกภาคส่วนควรเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทั้งหมด และต้องให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้บริโภค
     
       ดังนั้น ต้องศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เช่น จำนวนผู้บริโภคที่รับชมด้วยเสารับสัญญาณภาคพื้นดิน ผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยจัดให้มีการถอดบทเรียนเพื่อเป็นโมเดลในการปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งมีข้อเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสนับสนุนอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ และให้มีศูนย์ให้ข้อมูล และช่วยเหลือประชาชนด้วย
     
       พ.ต.โกเมธ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงเรื่องการปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ให้สำนักกฎหมายไปวิเคราะห์ข้อกฎหมาย หลังจากที่ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ได้ไปให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา กรณีที่ บริษัท จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จำกัด และพวกร้องเพื่อให้มีการจัดเรียงลำดับช่องรายการในแต่ละโครงข่าย (Platform) เป็นแบบเดียวกัน โดยประธาน กสทช. ได้รับที่จะปรับช่องรายการเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันก่อนที่จะให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอร่างดังกล่าวเข้าที่ประชุมครั้งถัดไป
     

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000101400&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+8-9-58&utm_campaign=20150908_m127268860_Manager+Morning+Brief+8-9-58&utm_term=_E0_B8_81_E0_B8_AA_E0_B8_97_E0_B8_8A__E0_B8_88_E0_B8_B1_E0_B8_9A_E0_B8_A1_E0_B8_B7_E0_B8_AD+3+_E0_B8_A1_E0_B8_AB_E0_B8_B2_E0_B8_A7_E0_B8_B4_E0_B8_97_E0_B8_A2_E0_B8_B2_E0_B8_A5_E0_B8_B1_E0_B8_A2_E0_B8_99_E0_B8_B3_E0_B8_A3_E0_B9_88_E0_B8_AD_E0_B8_87_E0_B8_A

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.