Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กันยายน 2558 CAT ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) พัฒนางานด้านไอทีให้กับ กคช. โดยเฉพาะระบบบริหารบัญชีการเงินและงบประมาณบนไอริส คลาวด์ แพลตฟอร์ม (IRIS Cloud Platform) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านไอทีถือเป็นการสนับสนุนนโยบายดิจิตอล อีโคโนมีของภาครัฐเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นหลัก
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าได้ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) พัฒนางานด้านไอทีให้กับ กคช. โดยเฉพาะระบบบริหารบัญชีการเงินและงบประมาณบนไอริส คลาวด์ แพลตฟอร์ม (IRIS Cloud Platform) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านไอทีถือเป็นการสนับสนุนนโยบายดิจิตอล อีโคโนมีของภาครัฐเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากการที่กสท มีจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่แข็งแกร่งนอกเหนือจากโครงข่ายสื่อสารที่มีเสถียรภาพสูงและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ กสทยังมีจำนวนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มากที่สุดในประเทศไทยพร้อมรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกโดยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในASEANที่ได้รับการรับรองมาตรฐานTSI (Trust Site InfrastructureCertificate)อีกทั้งบริการไอริส คลาวด์ ที่ล่าสุดได้รับการรับรองคุณภาพด้วยรางวัล “2015 Thailand Infrastructure as a Service Provider of the Year”______________________________________________

กสท พัฒนาระบบไอทีให้การเคหะแห่งชาติ


„กสท พัฒนาระบบไอทีให้การเคหะแห่งชาติ กสท ผนึก กคช. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบน ไอริส คลาวด์ แพลตฟอร์ม ใช้ไอทีบริหารด้านบัญชี การเงินและงบประมาณ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านไอที ชี้ช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14:00 น. หมวด: ไอที คำสำคัญ: กสท กคช. ระบบข้อมูลสารสนเทศ ไอริส คลาวด์ แพลตฟอร์ม วันนี้(4 ก.ย.) ที่การเคหะแห่งชาติ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์กรรมการบริษัทรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าได้ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) พัฒนางานด้านไอทีให้กับ กคช. โดยเฉพาะระบบบริหารบัญชีการเงินและงบประมาณบนไอริส คลาวด์ แพลตฟอร์ม (IRIS Cloud Platform) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านไอทีถือเป็นการสนับสนุนนโยบายดิจิตอล อีโคโนมีของภาครัฐเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากการที่กสท มีจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่แข็งแกร่งนอกเหนือจากโครงข่ายสื่อสารที่มีเสถียรภาพสูงและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ กสทยังมีจำนวนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มากที่สุดในประเทศไทยพร้อมรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกโดยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในASEANที่ได้รับการรับรองมาตรฐานTSI (Trust Site InfrastructureCertificate)อีกทั้งบริการไอริส คลาวด์ ที่ล่าสุดได้รับการรับรองคุณภาพด้วยรางวัล “2015 Thailand Infrastructure as a Service Provider of the Year”จากองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลกFrost& Sullivanทำให้ กสท มีความพร้อมที่สามารถรองรับการพัฒนาระบบงานของกคช. อย่างต่อเนื่อง ด้านนายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่า กคช. เปิดเผยว่า กคช.มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางทั่วทุกภาคของประเทศและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงมีความเป็นเลิศในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้แบบบูรณาการในการบริหารจัดการการให้บริการ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความทันสมัยแม่นยำรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การเคหะแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับกสทพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบนคลาวด์ แพลตฟอร์มสำหรับระบบบริหารบัญชีการเงินและงบประมาณ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในเรื่องดิจิตอลอีโคโนมี โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ “กคช.และ กสทจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปในการใช้งานระบบอื่นๆ บนคลาวด์ แพลตฟอร์ม เช่น ระบบFront-End และบริการที่ กสท ให้บริการอยู่แล้วเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนรวมถึงลดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวของกคช. อีกทั้ง ยังครอบคลุมการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อต่อยอดการใช้ทรัพยากรไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบอื่นๆ อาทิการลงทุนระบบโครงข่าย FTTXสําหรับโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช.รวมถึงการพัฒนาระบบสมาร์ทโฮม,ระบบIPTVที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในอนาคต” นายกฤษดากล่าว“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/345920http://www.dailynews.co.th/it/345920

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.