Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 ตุลาคม 2558 (เกาะติดประมูล4G) บริษัทแรกที่เข้ายื่นประมูลทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถัดมา เวลา 08:47 น. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และ เวลา10.30 น. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และเวลา 16.00 น.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ประเด็นหลัก
ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุด ระบุว่า บริษัทแรกที่เข้ายื่นประมูลทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถัดมา เวลา 08:47 น. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค  และ เวลา10.30 น. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  และเวลา 16.00 น.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
_____________________________________________ยื่นประมูล4Gย่าน1800วันแรกคึกคัก
4ผู้ให้บริการสื่อสารแห่เข้าร่วม


30 ก.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา บรรยากาศวันแรกที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ใน วันแรกตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดย บริษัทแรกที่เข้ายื่นประมูลได้แก่ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถัดมา เวลา 08:47 น. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค  และ เวลา10.30น. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ขั้นตอนในการดำเนินการในวันนี้มี 3 ขั้นตอนเริ่มจากการลงทะเบียนและลงเวลา, การยื่นเอกสาร จากนั้น จะเป็นขั้นตอนตรวจเอกสารเบื้องต้น, โดยบริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่จะต้องส่งมอบเอกสารทั้งหมดได้แก่ แบบคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่พร้อมเอกสารประกอบและสำเนาเอกสาร 2 ชุด,เอกสารบันทึกลง สื่ออิเล็กทรอนิกส์และค่าพิจารณาคำขอจำนวน 535,000 บาท กับสำนักงาน กสทช. หลังยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วขณะที่จะรักคำขอเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโดยหากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หากเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากรับแบบคำขอและเอกสารในรายละเอียดจะเป็นขั้นตอนพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตแล้วจึงนำเสนอ บอร์ด กทค. พิจารณาโดยจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับเอกสารคำขอครบถ้วนซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากนั้น ในช่วงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จะนำสื่อมวลชนชมสถานที่ที่จะใช้ในการจัดประมูลและมีการชี้แจงรายละเอียด โดย จะจัดการประมูลรอบสาธิต และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 58 จะเป็นวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการประมูลได้ภายใน 7 วันหลังจากการประมูลสิ้นสุด

"ผลของการประมูลจะเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบ หากการประมูล และการรับรองผลการประมูล เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้จะเกิดผลดีต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างแน่นอน" ประธาน กทค. กล่าว

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.กล่าวว่า  กสทช.มีความมั่นใจในการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 1800 MHz และ 900 MHz อย่างแน่นอน กรณีคลื่น 900 MHz ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการประมูลเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 การนำขึ้นคืนเพื่อเข้าสู่การประมูลจึงต้องเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

ส่วนประชาชนที่ใช้บริการคลื่นความถี่ 900 MHz ของบริษัทเอไอเอสอยู่จะเข้าสู่มาตรการเยียวยาฯ และยังสามารถใช้ซิมได้ต่อไป ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้คุ้มครองชั่วคราว กสทช.มีหน้าที่ในการจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุด ระบุว่า บริษัทแรกที่เข้ายื่นประมูลทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถัดมา เวลา 08:47 น. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค  และ เวลา10.30 น. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  และเวลา 16.00 น.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                                                             

 http://www.naewna.com/business/181524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.