Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 ตุลาคม 2558 ข่าวว่าเว็บไซต์ กอ.รมน. ไม่สามารถเข้าเปิดใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ ภายหลังจากที่มีการแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อต้านแนวคิดโครงการซิงเกิ้ล เกตเวย์ว่า

ประเด็นสั้น

ยันเว็บ'กอ.รมน.'ใช้งานได้ปกติ
ยังไม่พบการโจมตีทางไซเบอร์

1 ต.ค. 58 เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึง กรณีที่มีข่าวว่าเว็บไซต์ กอ.รมน. ไม่สามารถเข้าเปิดใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ ภายหลังจากที่มีการแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อต้านแนวคิดโครงการซิงเกิ้ล เกตเวย์ว่า ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของ กอ.รมน.แล้ว โดยขณะนี้เว็บไซต์กลางของ กอ.รมน.ยังเข้าได้ปกติ รวมไปทั้งเครือข่ายของหน่วยงานส่วนกลางด้วย สำหรับมาตรการดูแลระบบเว็บไซต์ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยืนยันว่า ไม่มีแจ้งรายงานการก่อกวน หรือการโจมตีทางไซเบอร์

http://www.naewna.com/business/181666

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.