Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2558 กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ UIF เชื่อมต่องานบริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสื่อสารควบคุมการผลิต และการส่งพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นหลัก


กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “ยูไอเอช” เชื่อมต่องานบริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสื่อสารควบคุมการผลิต และการส่งพลังงานไฟฟ้า พร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC และตอบสนองยุทธศาสตร์ EGAT BEST สู่ Global Top Quartile สร้างความเชื่อมั่นแก่พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบโครงข่ายที่มีความเสถียรตามหลักมาตรฐานสากล

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟผ. ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ ยูไอเอช ในการร่วมกันดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก (Backbone) ของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ในรูปแบบของ Optical Fiber with Overhead Ground Wire (OPGW) บนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศที่ใช้สื่อสารควบคุมการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า ให้เข้ากับโครงข่ายโลคัลลูป (Network Local Loop) ของยูไอเอช เพื่อบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการให้บริการต่อลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน_______________________________________
กฟผ.เซ็นเอ็มโอย ู‘ยูไอเอช’ เชื่อมโครงข่ายโทรคมรับAECกฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “ยูไอเอช” เชื่อมต่องานบริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสื่อสารควบคุมการผลิต และการส่งพลังงานไฟฟ้า พร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC และตอบสนองยุทธศาสตร์ EGAT BEST สู่ Global Top Quartile สร้างความเชื่อมั่นแก่พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบโครงข่ายที่มีความเสถียรตามหลักมาตรฐานสากล

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟผ. ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ ยูไอเอช ในการร่วมกันดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก (Backbone) ของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ในรูปแบบของ Optical Fiber with Overhead Ground Wire (OPGW) บนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศที่ใช้สื่อสารควบคุมการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า ให้เข้ากับโครงข่ายโลคัลลูป (Network Local Loop) ของยูไอเอช เพื่อบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการให้บริการต่อลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน

นอกจากนี้รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวต่อไปว่าความร่วมมือของ กฟผ. กับ ยูไอเอช ในครั้งนี้ มุ่งเสริมความแข็งแกร่งของศักยภาพโครงข่ายหลักของกฟผ. ในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน หรือ Telecom Network Sharing จะช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อนในการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ และสอดรับกับนโยบายของ กฟผ. ตามยุทธศาสตร์ EGAT BEST ที่เตรียมพร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้า Global Top Quartile

ด้านพ.อ.เรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และยูไอเอช ในครั้งนี้ ทำให้ยูไอเอชสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังต่างประเทศ ผ่านจุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศ บนโครงข่ายที่มีความเสถียรสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของทั้ง 2 ฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

“ด้วยจุดเด่นยูไอเอชที่มีคุณภาพการให้บริการระบบโครงข่าย ระดับมาตรฐานชั้นนำ ตั้งแต่การออกแบบระบบจนถึงดูแลให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ขณะที่ กฟผ. มีโครงข่ายไฟเบอร์ ออพติก ที่มีขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพสูง ดังนั้นความร่วมมือนี้จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าองค์กรของยูไอเอชได้ดียิ่งขึ้นและสามารถขับเคลื่อนยูไอเอชไปสู่องค์กรชั้นนำในการให้บริการในระดับภูมิภาคอาเซียนตามเป้าหมายได้” พ.อ.เรืองทรัพย์กล่าว

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง กฟผ. และยูไอเอช ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมจากโครงข่ายหลักของ กฟผ. ที่จับมือกับพันธมิตรเอกชน ซึ่ง กฟผ. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดภายในขอบข่าย พ.ร.บ. กฟผ. และมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มีผู้แทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณสมบัติคัดเลือกพันธมิตรที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง

รูปภาพจาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:20151013-02&catid=31&Itemid=208

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3096 วันที่ 15-17 ตุลาคม พ.ศ. 2558


http://www.thansettakij.com/2015/10/16/13961

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.