Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 ตุลาคม 2558 Facebook เผยอนาคตผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ของทางค่ายอย่าง “M” หลังเปิดทดสอบมาสักระยะ โดยพบว่า คำขอจากผู้ใช้ให้ M ทำงานให้นั้นมีทั้งการจองร้านอาหาร สายการบิน ไปจนถึงการจัดทริปให้ นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มที่ใช้ M สั่งซื้อสิ่งของผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

ประเด็นหลัก  เฟซบุ๊ก (Facebook) เผยอนาคตผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ของทางค่ายอย่าง “M” หลังเปิดทดสอบมาสักระยะ โดยพบว่า คำขอจากผู้ใช้ให้ M ทำงานให้นั้นมีทั้งการจองร้านอาหาร สายการบิน ไปจนถึงการจัดทริปให้ นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มที่ใช้ M สั่งซื้อสิ่งของผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย
     
       การเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า เฟซบุ๊กมีการเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้เพื่อขยายศักยภาพของ M ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน งานที่ M ได้รับคำขอและนำไปจัดการให้นั้นมีทั้งการทำงานผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการทำงานโดยพนักงานเฟซบุ๊กจัดการให้
     
       สำหรับการพัฒนาขั้นต่อไปคือ การทำให้ระบบ AI สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวมันเอง เช่น การจองตั๋ว ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่ต้องป้อนข้อมูลเข้าระบบอื่นๆ หากทำได้ จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่บริการผู้ช่วยของเฟซบุ๊ก และทำให้แอป Messenger ทิ้งห่างคู่แข่งรายอื่นๆ ในกลุ่มแอปสำหรับการแชตด้วยกัน
     
       นอกจากนี้ M ยังสามารถสร้างรายได้ให้องค์กรได้อีกด้วย จากส่วนต่างในการซื้อสินค้า หรือบริการให้ผู้ใช้งาน ซึ่งหากการใช้งาน M ทำได้สะดวกง่ายดายก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคติดใจมากขึ้น และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบของเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย________________________________


เฟซบุ๊กเผย M คืออนาคตของ Messenger        เฟซบุ๊ก (Facebook) เผยอนาคตผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ของทางค่ายอย่าง “M” หลังเปิดทดสอบมาสักระยะ โดยพบว่า คำขอจากผู้ใช้ให้ M ทำงานให้นั้นมีทั้งการจองร้านอาหาร สายการบิน ไปจนถึงการจัดทริปให้ นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มที่ใช้ M สั่งซื้อสิ่งของผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย
     
       การเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า เฟซบุ๊กมีการเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้เพื่อขยายศักยภาพของ M ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน งานที่ M ได้รับคำขอและนำไปจัดการให้นั้นมีทั้งการทำงานผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการทำงานโดยพนักงานเฟซบุ๊กจัดการให้
     
       สำหรับการพัฒนาขั้นต่อไปคือ การทำให้ระบบ AI สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวมันเอง เช่น การจองตั๋ว ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่ต้องป้อนข้อมูลเข้าระบบอื่นๆ หากทำได้ จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่บริการผู้ช่วยของเฟซบุ๊ก และทำให้แอป Messenger ทิ้งห่างคู่แข่งรายอื่นๆ ในกลุ่มแอปสำหรับการแชตด้วยกัน
     
       นอกจากนี้ M ยังสามารถสร้างรายได้ให้องค์กรได้อีกด้วย จากส่วนต่างในการซื้อสินค้า หรือบริการให้ผู้ใช้งาน ซึ่งหากการใช้งาน M ทำได้สะดวกง่ายดายก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคติดใจมากขึ้น และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบของเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย
     
       จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยเฟซบุ๊ก ระบุว่า คำขอยอดนิยมที่ผู้ใช้ร้องขอเข้ามานั้นคือ การขอคำแนะนำเกี่ยวกับร้านอาหารเด่นๆ ในแต่ละท้องถิ่น รองลงมาคือ การหาสถานที่ และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เช่น ร้านหนังสือร้านใดที่มีหนังสือ A วางขาย เป็นต้น
     
       คำขออันดับที่ 3 เป็นคำขอให้ M ซื้อสิ่งของต่างๆ ให้ ซึ่งผู้ที่ร้องขอในเรื่องนี้อาจขี้เกียจไม่อยากไปเดินห้างเพื่อเลือกซื้อสิ่งของด้วยตัวเอง หรือไม่อยากป้อนข้อมูลลงในแบบฟอร์มสั่งซื้อของออนไลน์ด้วยตัวเอง หาก M สามารถจัดการการทำธุรกรรมส่วนนี้ได้ ก็จะสร้างความแตกต่างให้แก่ M อีกมากเช่นกัน
     
       นอกจากคำขอทั้ง 3 แบบนี้แล้ว M ยังถูกร้องขอให้สั่งซื้อดอกไม้ ส่งอาหาร จัดทริปท่องเที่ยว พยากรณ์อากาศ รวมถึงเป็นผู้ช่วยคอยเตือนนัดหมายให้ด้วย
     
       อย่างไรก็ดี เฟซบุ๊กยังพบว่า มีผู้ร้องขอให้ M เป็นผู้ต่อรองกับบริษัทผู้ให้บริการเคเบิล รวมถึงใช้ M ในการแคนเซิลบริการ-ขอเงินรีฟันด์ หรือขอส่วนลดจากบริษัทผู้ให้บริการก็มี บ้างก็ขอให้ M ช่วยจัดการงานแต่งงานให้ ซึ่งมีทั้งการติดต่อกับร้านดอกไม้ ติดต่อสถานที่ในการจัดงาน ฯลฯ ให้ด้วยเสียอีก
     
       จะเห็นได้ว่า ความสามารถพิเศษนี้เป็นบริการที่แอปพลิเคชันสำหรับแชตทั่วไปไม่สามารถทำได้ ซึ่งนี่อาจเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงให้แก่บริการ Messenger ในอนาคตก็เป็นได้

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000117276&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+21-10-58&utm_campaign=20151020_m127882120_Manager+Morning+Brief+21-10-58&utm_term=_E0_B9_80_E0_B8_9F_E0_B8_8B_E0_B8_9A_E0_B8_B8_E0_B9_8A_E0_B8_81_E0_B9_80_E0_B8_9C_E0_B8_A2+M+_E0_B8_84_E0_B8_B7_E0_B8_AD_E0_B8_AD_E0_B8_99_E0_B8_B2_E0_B8_84_E0_B8_95_E0_B8_82_E0_B8_AD_E0_B8_87+Messenger

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.