Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 พฤศจิกายน 2558 (เกาะติดประมูล4G) กสทช. มีขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดประมูลคลื่น 4G อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ โดยในวันประมูล กสทช.เชิญองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศร่วมสังเกตการณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส เช่น สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) คณะกรรมการต่อต้านการคอรัปชั่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต 6 ชาติ คือ นอร์เวย์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเด็นหลัก


       กสทช. มีขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดประมูลคลื่น 4G อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ โดยในวันประมูล กสทช.เชิญองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศร่วมสังเกตการณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส เช่น สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) คณะกรรมการต่อต้านการคอรัปชั่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต 6 ชาติ คือ นอร์เวย์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน

______________________________


กสทช.ขู่ฮั้วประมูล 4G ถึงขั้นขาดคุณสมบัติเป็นผู้รับใบอนุญาตเดิมนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

        “ฐากร” ยันการประมูล 4G ทั้งความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz โปร่งใสทุกขั้นตอน ขู่หากพบใครฮั้วประมูลเจอคดีอาญาแน่ แถมถูกพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการรับใบอนุญาตเดิม
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวถึงบางฝ่ายแสดงความกังวลกรณี กสทช.จัดประมูลคลื่น 4G จะเกิดการสมยอมราคา หรือฮั้วประมูลว่า กสทช.ขอยืนยันว่า กระบวนการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz กับ 900 MHz ในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายนนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กสทช.คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และรัฐเป็นหลัก
     
       กสทช. มีขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดประมูลคลื่น 4G อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ โดยในวันประมูล กสทช.เชิญองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศร่วมสังเกตการณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส เช่น สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) คณะกรรมการต่อต้านการคอรัปชั่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต 6 ชาติ คือ นอร์เวย์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน
     
       นายฐากร กล่าวย้ำอีกว่า กสทช. กำหนดเงื่อนไขและกระบวนการป้องกันการสมยอมราคาไว้เป็นอย่างดี ส่วนที่มีความกังวลในการเลื่อนการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz มาไว้ใกล้กับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จะทำให้เกิดการสมยอมราคานั้น สำนักงาน กสทช. ขอเรียนยืนยันว่า คงเป็นไปได้ยาก แต่หากตรวจสอบพบมีการสมยอมราคาเมื่อใด สำนักงาน กสทช. จะเสนอยกเลิกการประมูลทันที และจะดำเนินคดีอาญาต่อผู้ฮั้วประมูล ตลอดจนจะพิจารณาถึงเป็นการขาดคุณสมบัติในการรับใบอนุญาตเดิม
     
       “ดังนั้น ขอฝากเรียนผู้เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ ขอให้เข้าร่วมการประมูลด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนในระหว่างนี้ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการจัดประมูลคลื่นความถี่ของ กสทช.ในครั้งนี้”
     
       นอกจากนั้น การประมูลครั้งนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขในการประมูลที่ประชาชน และรัฐจะได้รับประโยชน์โดยตรง นอกจากประชาชนจะได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราที่ถูกลงโดยเฉลี่ยแล้วจะถูกกว่าอัตราเฉลี่ยของค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ที่ให้บริการในปัจจุบันที่มีอัตราค่าบริการเฉลี่ย 69-72 สตางค์ต่อนาที สำหรับบริการประเภทเสียง และบริการดาต้าที่เฉลี่ย 26 สตางค์ต่อกิกะไบต์แล้ว ยังจะต้องมีแพกเกจราคาถูกสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่ถึง 10,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วย ส่วนรัฐจะได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่ง กสทช. ประเมินว่าขั้นต่ำน่าจะได้เงินจากการประมูลรวมแล้ว 70,000 ล้านบาท
     
       “สำนักงาน กสทช. ขอขอบคุณหลายๆ กลุ่ม และหลายๆ ฝ่ายที่เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ มา ซึ่งสำนักงานพร้อมน้อมรับข้อคิดเห็นเหล่านั้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การประมูลมีความโปร่งใส และยุติธรรมมากที่สุด”


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000119890&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+28-10-58&utm_campaign=20151027_m127980263_Manager+Morning+Brief+28-10-58&utm_term=_E0_B8_81_E0_B8_AA_E0_B8_97_E0_B8_8A__E0_B8_82_E0_B8_B9_E0_B9_88_E0_B8_AE_E0_B8_B1_E0_B9_89_E0_B8_A7_E0_B8_9B_E0_B8_A3_E0_B8_B0_E0_B8_A1_E0_B8_B9_E0_B8_A5+4G+_E0_B8_96_E0_B8_B6_E0_B8_87_E0_B8_82_E0_B8_B1_E0_B9_89_E0_B8_99_E0_B8_82_E0_B8_B2_E0_B8_94_E0_B8_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.