Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 พฤศจิกายน 2558 CAT เราเป็นผู้ให้บริการ Internet Connectivity ซึ่งมี Gateway เชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตกับทั่วโลกผ่านระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศหลากหลายเส้นทาง ทำให้การส่งผ่านข้อมูลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด โดยสามารถ Access ผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อน 3G 4G

ประเด็นหลัก
IoT เป็นการทำงานของอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันที่รวมเอาทุกอย่างทั้ง ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, การเชื่อมโยง, ข้อมูล รวมถึงระบบที่เป็น Intelligent System เข้าไว้ด้วยกัน การพัฒนาของ IoT มีตัวการสำคัญคือ การเชื่อมโยง (Connectivity) ที่จะต้องมีเสถียรภาพรองรับการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลา ที่จะทำให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ โดย CAT เราเป็นผู้ให้บริการ Internet Connectivity ซึ่งมี Gateway เชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตกับทั่วโลกผ่านระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศหลากหลายเส้นทาง ทำให้การส่งผ่านข้อมูลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด โดยสามารถ Access ผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อน 3G 4G เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างไม่มีสะดุด โดยปัจจุบันเรามีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งประเทศ การเกิดขึ้นของอุปกรณ์ไอพี จำนวนมหาศาลทำให้มีความต้องการไอพีเพิ่มมากขึ้นเป็นก้าวกระโดด การพัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่จึงต้องมาใช้ไอพี เวอร์ชั่น 6 หรือ IPv6 ซึ่ง CAT เราเป็น Gateway ที่รองรับการใช้งาน IPv6 พูดได้ว่าเป็น CAT เป็นเครือข่ายรองรับอินเทอร์เน็ตอนาคตอย่างแท้จริง


______________________________


การเชื่อมโยงโลกแบบ “Future Internet” แนวทางใหม่สู่โลก IOT ในมุมมอง CAT Telecomผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องอินเทอร์เน็ต และแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญที่องค์กรทั้งหลายต่างกำลังจะก้าวไปนั่นก็คือ IoTดร.ดนันท์ เล่าฟังว่า ถ้าหากพูดถึง IoT หรือ Internet of Things ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้ คงไม่สามารถปล่อยให้มันผ่านไปด้วยคิดว่าเป็นแค่กระแสเทรนด์เทคโนโลยีปีนี้หรือปีหน้าเท่านั้น แต่แนวคิดนี้ จะเป็น Keyword สำคัญของการพัฒนาวงการเทคโนโลยีไอทีของโลกต่อยอดไปอีก เป็นอินเทอร์เน็ตอนาคต (Future Internet) คือรูปแบบของการเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งของกับสิ่งของ หรือ Machine to Machine (M2M) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่อยู่เหนือกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป ทำให้สามารถควบคุม/ประมวลผล/สั่งการ การทำงานของระบบ ได้แบบอัจฉริยะ ทั้งยังทำให้เกิดข้อมูลมหาศาล (big data) บนระบบซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมุมมองต่างๆ ผลของ IoT ไม่เพียงแต่จะเป็นการพัฒนาในมุมมองของไอทีเท่านั้น แต่จะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในภาคสาธารณะ ไปสู่ความเป็น Smart City, ภาคประชาชน กับโซลูชั่น Smart Home / Smart Life และภาคธุรกิจ ไปสู่ความเป็น Smart Enterprise

โดยระบบสามารถลดขั้นตอน / ต้นทุน ในขณะที่สามารถเพิ่มผลผลิตของงานได้มากยิ่งขึ้น โดยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาในหลายประเทศได้มีการพัฒนา IoT ไปอย่างรุดหน้า ซึ่งทำให้ประเทศต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวในการวิจัย/พัฒนา IoT เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของระบบเศรษฐกิจภาพรวมสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน เรามองว่า IoT จะสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริหารองค์กร และเกิดมิติใหม่ด้านการดำเนินธุรกิจ เช่น การตลาดแบบใหม่ การบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ รูปแบบการทำงานพนักงานแบบใหม่ เป็นต้น นับเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่งที่เราอาจจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกินกว่าที่เราคาดคิด จากการพัฒนา IoTCAT ช่วยให้องค์กรก้าวสู่ IoT ได้อย่างยั่งยืน

IoT เป็นการทำงานของอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันที่รวมเอาทุกอย่างทั้ง ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, การเชื่อมโยง, ข้อมูล รวมถึงระบบที่เป็น Intelligent System เข้าไว้ด้วยกัน การพัฒนาของ IoT มีตัวการสำคัญคือ การเชื่อมโยง (Connectivity) ที่จะต้องมีเสถียรภาพรองรับการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลา ที่จะทำให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ โดย CAT เราเป็นผู้ให้บริการ Internet Connectivity ซึ่งมี Gateway เชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตกับทั่วโลกผ่านระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศหลากหลายเส้นทาง ทำให้การส่งผ่านข้อมูลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด โดยสามารถ Access ผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อน 3G 4G เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างไม่มีสะดุด โดยปัจจุบันเรามีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งประเทศ การเกิดขึ้นของอุปกรณ์ไอพี จำนวนมหาศาลทำให้มีความต้องการไอพีเพิ่มมากขึ้นเป็นก้าวกระโดด การพัฒนาอุปกรณ์รุ่นใหม่จึงต้องมาใช้ไอพี เวอร์ชั่น 6 หรือ IPv6 ซึ่ง CAT เราเป็น Gateway ที่รองรับการใช้งาน IPv6 พูดได้ว่าเป็น CAT เป็นเครือข่ายรองรับอินเทอร์เน็ตอนาคตอย่างแท้จริงนอกจากนั้น การพัฒนาไปสู่ IoT ยังจำเป็นต้องพัฒนามาตรการและเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันรับมือภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารอย่างไร้ขีดจำกัด CAT หนึ่งในผู้นำด้านบริการ IT Security เรามีศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center ที่ได้ ISO 27001 แห่งแรกของประเทศซึ่งยืนยันความพร้อมด้านการให้บริการความปลอดภัยในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยการให้บริการแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
http://www.adslthailand.com/post/cat-iot-danun

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.