Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2558 “รองฯ สมคิด” ระบุ รัฐบาลจะนำเงินที่ได้จากการประมูลคลื่น 4 จี มาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ประเด็นหลัก        “รองฯ สมคิด” ยอมรับใช้เงินประมูล 4G กระตุ้นท้องถิ่นเพิ่ม ย้ำนโยบายระยะยาว “จัดโซนนิ่งเกษตร” ด้าน “พล.อ.ฉัตรชัย” ลั่น 6 เดือนชัด โซนนิ่งทั่วประเทศ เกิดปี 2560 ด้านรองนายกฯ ชูโครงการระยะสั้นสู้ภัยแล้ง งัด “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรของมหาดไทย” ทั่วประเทศ 882 แห่ง เป็นศูนย์อบรมเกษตรกร ซัดปัญหาประมง “ขรก.หละหลวม-พ่อค้าเห็นแก่ได้” ต่อไปต้องไม่มี เชื่อปฏิรูปเกษตรที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้เพียง 10% ของจีดีพี หากแปรรูปเป็นสินค้าด้านอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มรายได้ เผยสั่งผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูเกษตรฯ ตั้ง “กรรมการจัดการหนี้สิน” ชุดใหม่
     
       วันนี้ (19 พ.ย.) มีรายงานว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เดินทางมามอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการระดับสูงเข้ารับนโยบาย นายสมคิดเปิดเผยภายหลังว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตร โดยแบ่งการช่วยเหลือเกษตรกรออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย 1. ระยะสั้น ให้เข้าไปดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะช่วงใกล้เข้าสู่ภัยแล้งในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า โดยแนะนำให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ทำงานร่วมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ใช้เครื่องมือของ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตร” ทั่วประเทศ ที่มีอยู่ 882 แห่ง เป็นศูนย์อบรมให้ความรู้ในงานด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรู้และมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น อาจจะจ้างเกษตรกรให้มีกิจกรรม เช่น การขุดบ่อน้ำ หรือสร้างลานตากผลผลิต ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาที่จะนำมาใช้ในส่วนนี้ แต่ต้องยอมรับว่าการที่รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่เกษตรกรไปเรื่อยๆ คงเป็นไปไม่ได้__________________
“รองฯ สมคิด” รับใช้เงิน 4G กระตุ้นภาคเกษตรเพิ่ม ย้ำนโยบาย “จัดโซนนิ่ง” ปี 60 ชัด


        “รองฯ สมคิด” ยอมรับใช้เงินประมูล 4G กระตุ้นท้องถิ่นเพิ่ม ย้ำนโยบายระยะยาว “จัดโซนนิ่งเกษตร” ด้าน “พล.อ.ฉัตรชัย” ลั่น 6 เดือนชัด โซนนิ่งทั่วประเทศ เกิดปี 2560 ด้านรองนายกฯ ชูโครงการระยะสั้นสู้ภัยแล้ง งัด “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรของมหาดไทย” ทั่วประเทศ 882 แห่ง เป็นศูนย์อบรมเกษตรกร ซัดปัญหาประมง “ขรก.หละหลวม-พ่อค้าเห็นแก่ได้” ต่อไปต้องไม่มี เชื่อปฏิรูปเกษตรที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้เพียง 10% ของจีดีพี หากแปรรูปเป็นสินค้าด้านอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มรายได้ เผยสั่งผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูเกษตรฯ ตั้ง “กรรมการจัดการหนี้สิน” ชุดใหม่
     
       วันนี้ (19 พ.ย.) มีรายงานว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เดินทางมามอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการระดับสูงเข้ารับนโยบาย นายสมคิดเปิดเผยภายหลังว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตร โดยแบ่งการช่วยเหลือเกษตรกรออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย 1. ระยะสั้น ให้เข้าไปดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะช่วงใกล้เข้าสู่ภัยแล้งในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า โดยแนะนำให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ทำงานร่วมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ใช้เครื่องมือของ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตร” ทั่วประเทศ ที่มีอยู่ 882 แห่ง เป็นศูนย์อบรมให้ความรู้ในงานด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรู้และมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น อาจจะจ้างเกษตรกรให้มีกิจกรรม เช่น การขุดบ่อน้ำ หรือสร้างลานตากผลผลิต ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาที่จะนำมาใช้ในส่วนนี้ แต่ต้องยอมรับว่าการที่รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่เกษตรกรไปเรื่อยๆ คงเป็นไปไม่ได้
     
       2. ระยะปานกลาง และระยะยาว ได้ให้นโยบายว่าให้เน้นเรื่องการจัดโซนนิ่งผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเป็น ส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต่อยอดไปยังสินค้าอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร ขอยืนยันว่าไม่ได้จัดโซนนิ่งเพื่อให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าว แต่เป็นการแนะนำเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นสร้างรายได้เพิ่มเติม หรือนำไปสู่การแปรรูปสินค้าในอนาคต ประเด็นนี้ รัฐบาลแนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการเกษตร และรัฐบาลจะสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร หรือให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้า
     
       นายสมคิดยอมรับว่า รัฐบาลจะนำเงินที่ได้จากการประมูลคลื่น 4 จี มาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับรายงาน เรื่องการแก้ปัญหาการทำการประมง ได้รับคำยืนยันจากกรมประมงว่า จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาไอยูยูต่อไป
     
       “ที่ผ่านมาเราหละหลวมและมีพ่อค้าที่เห็นแก่ได้ ซึ่งหลังจากนี้ต้องมีการประเมินการทำงานต่อไป” นายสมคิดกล่าว และว่าสำหรับนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตรที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้เพียง 10% ของจีดีพีนั้น หากสามารถแปรรูปกลายเป็นสินค้าด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือปรับเปลี่ยนเป็นการเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ ส่วนประเด็นสหกรณ์การเกษตรนั้นตนจะลงไปติดตามการทำงานของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ร่วมกับ รมว.เกษตรสหกรณ์ จะเน้นเรื่องของการพัฒนาการและการปรับปรุงการทำงาน เพราะหากสหกรณ์การเกษตรไหนไม่มีคุณภาพต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอน
     
       นายสมคิดกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกรว่า เนื่องจากในวันนี้ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะผู้บริหาร การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจึงยังไม่มีการลงรายละเอียดเรื่องงบประมาณ แต่ตนตั้งใจว่าจะให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยรัฐบาล โดยตนได้มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ไปจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยเฉพาะ “คณะกรรมการจัดการหนี้สินเกษตรกร” รวมถึง “คณะกรรมการเรื่องงบประมาณ” ที่จะต้องใช้ในส่วนนี้ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไป
     
       ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบายการจัดทำโซนนิ่งว่า ทางกระทรวงฯ จะประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกำหนดปริมาณความต้องการสินค้าทางการเกษตรของประเทศทั้งหมด ก่อนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้กำหนดพื้นที่โซนนิ่งให้ตรงกับความต้องการของเกษตกรต่อไป
     
       “คาดว่าจะมีความชัดเจนในอีก 6 เดือนข้างหน้า และมั่นใจว่าในปี 2560 จะเห็นภาพการจัดทำโซนนิ่งที่สมบูรณ์มากขึ้น” รมว.เกษตรฯ กล่าว

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000128513&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+20-11-58&utm_campaign=20151119_m128332676_MGR+Morning+Brief+20-11-58&utm_term=_E2_80_9C_E0_B8_A3_E0_B8_AD_E0_B8_87_E0_B8_AF+_E0_B8_AA_E0_B8_A1_E0_B8_84_E0_B8_B4_E0_B8_94_E2_80_9D+_E0_B8_A3_E0_B8_B1_E0_B8_9A_E0_B9_83_E0_B8_8A_E0_B9_89_E0_B9_80_E0_B8_87_E0_B8_B4_E0_B8_99+4G+_E0_B8_81_E0_B8_A3_E0_B8_B0_E0_B8_95_E0_B8_B8_E0_B9_89_E0_B8

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.