Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมบอร์ด กทค. ในวันนี้ มีมติเพียงให้รับคำร้องของบริษัททรูมูฟฯ ไว้พิจารณา โดยที่ยังไม่มีการลงมติว่าสมควรขยายระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวออกไปหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าจะต้องพิจารณาและตรวจสอบประเด็นต่างๆ

ประเด็นหลัก


 นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา บอร์ด กทค. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค. ในวันนี้ มีมติเพียงให้รับคำร้องของบริษัททรูมูฟฯ ไว้พิจารณา โดยที่ยังไม่มีการลงมติว่าสมควรขยายระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวออกไปหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าจะต้องพิจารณาและตรวจสอบประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรอบคอบ อีกทั้งการเลื่อนระยะเวลาการพิจารณาออกไปหรือพิจารณาทันทีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบที่แตกต่างแต่อย่างใด

_______________________________________
กทค.ขอเวลา 1 สัปดาห์ยังไม่ชี้เรื่องทรูมูฟขอขยายเวลา “ซิมดับ”


„กทค.ขอเวลา 1 สัปดาห์ยังไม่ชี้เรื่องทรูมูฟขอขยายเวลา “ซิมดับ” บอร์ด กทค. ขอเวลา 1 สัปดาห์ ยังไม่ชี้เรื่องทรูมูฟขอขยายเวลา “ซิมดับ” ด้านทรู แจงทำถูกต้องตามเงื่อนไขการรับใบอนุญาต1800 MHz วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น. เมื่อวันที่ 26 พ.ย.58 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (บอร์ด กทค.) มีการประชุมนัดพิเศษพิจารณาเรื่องบริษัททรูมูฟฯ ขอให้ กทค. ชะลอวันสิ้นสุดคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ ออกไป ซึ่งตามกำหนดจะต้องสิ้นสุดการให้บริการตั้งแต่เวลา0.00.01น. ของวันที่ 26พ.ย.255นั้น นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา บอร์ด กทค. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค. ในวันนี้ มีมติเพียงให้รับคำร้องของบริษัททรูมูฟฯ ไว้พิจารณา โดยที่ยังไม่มีการลงมติว่าสมควรขยายระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวออกไปหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าจะต้องพิจารณาและตรวจสอบประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรอบคอบ อีกทั้งการเลื่อนระยะเวลาการพิจารณาออกไปหรือพิจารณาทันทีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบที่แตกต่างแต่อย่างใด นายประวิทย์ กล่าวแสดงความเห็นว่า สำหรับประเด็นที่จะต้องพิจารณาหรือตรวจสอบนั้น โดยเบื้องต้นก็คือต้องพิจารณาก่อนว่า คำร้องขอของบริษัททรูมูฟฯ มีข้อเท็จจริงใหม่หรือไม่ และจะมีผลกระทบเช่นไรหากมีการขยายระยะเวลา โดยเฉพาะจะมีความเสียหายต่อผู้ชนะการประมูลอีกราย คือบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งได้มาชำระเงินประมูลงวดที่หนึ่งแล้ว และต้องปิดบริการช่วงเยียวยาในส่วนของบริษัทดีพีซีฯ ไปแล้ว เช่นเดียวกับกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่เป็นเจ้าของโครงข่ายที่บริษัททรูมูฟฯ และบริษัทดีพีซีฯ ใช้เพื่อให้บริการอยู่ ซึ่งในส่วนหนึ่งเท่ากับต้องถูกบังคับให้ยุติการให้บริการ แต่อีกส่วนกลับยังคงต้องเปิดให้บริการต่อ นอกจากนั้นยังมีส่วนของผลกระทบต่อผู้บริโภคที่จะต้องพิจารณา โดยต้องตรวจสอบก่อนว่า ตามที่บริษัททรูมูฟฯ เคยรายงานว่าเหลือผู้ใช้บริการอีกเพียงประมาณ40,000ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเลขหมายที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน (inactive) ดังนั้นหากบริการยุติลงจะมีน้ำหนักของผลกระทบระดับใด มีน้ำหนักความจำเป็นถึงกับต้องขยายระยะเวลาบริการออกไปหรือไม่ ทั้งนี้คาดว่าเมื่อสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็นเหล่านี้เสร็จสิ้น กทค. ก็สามารถพิจารณามีมติชี้ชัดได้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีกระแสข่าว กทค. มีการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 9/2558 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญเรื่องบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ยังไม่จัดส่งหนังสือค้ำประกันให้กับสำนักงานกสทช. ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz จึงคาดว่า กทค. ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชี้แจงว่า ได้ดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขการรับใบอนุญาตของกสทช. ซึ่งมีกำหนดเวลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล คือต้องชำระภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันสุดท้าย อีกทั้งการที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่หนึ่งเป็นเงินสดในจำนวนร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ตามเงื่อนไขการชำระเงินในบ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,492.72 ล้านบาท ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินการตามเงื่อนไขของกสทช. อีกทั้งประเทศชาติจะได้นำเงินสดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ โดยบริษัทฯ มีเจตนาที่ไม่ส่งมอบหนังสือค้ำประกันในส่วนที่เหลือ เพราะจะทำให้เกิดการอนุมัติออกใบอนุญาตในทันที เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยให้ความสำคัญกับเรื่องฤกษ์ที่เหมาะสมในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เพื่อความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีการจัดส่งหนังสือค้ำประกันให้กับสำนักงานกสทช. ซึ่งยังคงอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดคือ 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล สำหรับประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่า เหตุผลที่ทรูมูฟ ขอให้ กทค. ยืดระยะวันสิ้นสุดการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวออกไปอีก ทรูมูฟ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ส่งหนังสือถึง กทค.เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ก่อนกำหนดวันสิ้นสุดการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ให้ กทค. พิจารณาทบทวนคำสั่งสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz และ ที่ประชุมบอร์ด กทค. นัดพิเศษ ครั้ง 9/2558 บ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาเหตุผลต่างๆ แล้วได้มีมติรับคำขอทบทวนของบริษัทฯ ไว้พิจารณา โดยให้รวบรวมข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. รัฐได้รับความเสียหายหรือไม่ 2. ประชาชนได้รับผลกระทบหรือไม่ 3. บริษัทที่ชนะการประมูลในคลื่นความถี่ดังกล่าวได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่ 4. บริษัทผู้ชนะการประมูลอีกรายได้รับผลกระทบหรือไม่“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/363510


http://www.dailynews.co.th/it/363510

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.