Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 ธันวาคม 2558 AIS เผยตัดสินใจไม่ประมูลคลื่น 900 MHz ต่อเนื่องจากราคาสูงเกินความเหมาะสมทางธุรกิจ เดินหน้าใช้คลื่น 2100 ส่วน TOT และ การลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ AIS Fibre

ประเด็นหลักบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ทีโอทีมีอยู่อย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่ายังมีความแข็งแกร่งในด้านโครงข่ายที่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจไม่ประมูลต่อจะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแรงสามารถนำเงินจำนวนนี้มาใช้ในการลงทุนโครงข่าย 4G ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงข่าย 3G ที่ยังมีการเติบโตสูงให้ดียิ่งขึ้น และการลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ AIS Fibre ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เด่นชัดสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
_____________________________________________________________________
AIS ระบุหยุดประมูลคลื่น 900 MHz เนื่องจากราคาสูงเกินไป

"เอไอเอส" เผยตัดสินใจไม่ประมูลคลื่น 900 MHz ต่อเนื่องจากราคาสูงเกินความเหมาะสมทางธุรกิจ ด้านซีอีโอดีแทคยืนยันจะนำบริการดีที่สุดมาให้ลูกค้า...

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. มีรายงานว่า หลังจากสิ้นสุดการประมูล 4จี คลื่นความถี่ 900 MHz ปรากฏว่า บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ชนะการประมูลนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น (AWN) ในเครือเอไอเอส ระบุว่า การที่เอดับบลิวเอ็นตัดสินใจไม่ประมูลคลื่น 900 MHz ต่อถือเป็นการตัดสินใจที่บริษัทฯ พิจารณามาแล้วอย่างรอบคอบ เนื่องจากเอไอเอสเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ดังนั้น การวางแผนในการดำเนินธุรกิจจึงต้องมีความรอบคอบ มีการศึกษาและพิจารณาถึงความเสี่ยงโอกาส ความน่าจะเป็นในหลายๆ ประการ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด

ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz ในครั้งนี้ เอไอเอสได้ศึกษาเพื่อกำหนดราคาประมูลที่เหมาะสมทางธุรกิจว่าควรเป็นเท่าไร อย่างไร รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาร่วมคาดการณ์ถึงผลลัพธ์และความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประมูลในครั้งนี้ ทั้งในกรณีที่เอไอเอสชนะการประมูล หรือหากคู่แข่งชนะการประมูล ราคาที่ได้ไปมีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงหากราคาในการประมูลสูงกว่าราคาเหมาะสมที่บริษัทฯ ได้ศึกษาไว้จะมีแผนรองรับอย่างไรต่อไป ซึ่งในกรณีนี้เมื่อราคาการประมูลขึ้นไปสูงเกินกว่าราคาเหมาะสมที่บริษัทฯ กำหนดไว้จึงตัดสินใจไม่ประมูลต่อ อีกทั้งอนาคตยังจะมีการประมูลคลื่นความถี่อื่นๆ ตามที่ กสทช.ประกาศไว้ เช่น คลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งจะสิ้นสุดสัมปทานกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท ในอีก 3 ปีข้างหน้า และคลื่นความถี่ 2300 MHz/2600 MHz และที่มีปริมาณ แบนด์วิธอีกมาก เป็นต้น

ทั้งนี้ เอไอเอสได้พิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงความเพียงพอของคลื่นความถี่ต่อการแข่งขันในอนาคต การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังคงใช้มือถือ 2G รวมถึง การคงความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทฯ เอไอเอสสามารถบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแข่งขัน เอไอเอส ขอยืนยันว่า มีจำนวนคลื่นความถี่มากเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการเพื่อการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งคลื่น 2100 MHz ที่ปัจจุบันสามารถให้บริการ 3G ได้ทั่วประเทศด้วยความครอบคลุมกว่า 97% ของประชากร และยังมีแบนด์วิธที่เพียงพอในการขยายคาปาซิตี้ต่อเนื่อง และคลื่น 1800 MHz ที่ประมูลมาได้ในเดือนที่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้บริการ 4G ต่อไป รวมถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ทีโอทีมีอยู่อย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่ายังมีความแข็งแกร่งในด้านโครงข่ายที่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอดับบลิวเอ็น ยังระบุอีกว่า บริษัทฯ มีความพร้อมต่อแผนงานและมั่นใจในการรองรับลูกค้า 2G สำหรับลูกค้าของเอไอเอสที่ยังใช้งานในระบบ 2G บนคลื่นความถี่ 900 ปัจจุบันเหลืออยู่จำนวนไม่มากและบริษัทฯ มีการเตรียมแผนงานและมั่นใจว่าจะสามารถดูแลลูกค้าทั้งหมดได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยในปีที่ผ่านมาความสำเร็จของมือถือรุ่น LAVA หลากหลายรุ่นได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยมทำให้มีลูกค้าจำนวนมากยังคงเปลี่ยนเครื่องจาก 2G มาเป็น 3G อย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจไม่ประมูลต่อในราคาสูงส่งเสริมให้เอไอเอสยังคงความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจไม่ประมูลต่อจะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแรงสามารถนำเงินจำนวนนี้มาใช้ในการลงทุนโครงข่าย 4G ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงข่าย 3G ที่ยังมีการเติบโตสูงให้ดียิ่งขึ้น และการลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ AIS Fibre ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เด่นชัดสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ จากการตัดสินใจไม่ประมูลต่อจะส่งเสริมให้เอไอเอสยังคงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินไว้อย่างดีสามารถสร้างสรรค์โปรแกรมทางด้านการตลาดต่างๆ ที่ดีที่ให้ประโยชน์โดยตรงกับลูกค้าเอไอเอสมีความมั่นใจในศักยภาพการบริหารธุรกิจว่าเราสามารถสร้างเครือข่ายคุณภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดให้แก่ลูกค้า ดังจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใด เอไอเอสก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันที่การตัดสินใจทุกอย่างได้ถูกศึกษา และพิจารณามาอย่างรอบคอบและเหมาะสมและได้คำนึงผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นอย่างดีไว้ล่วงหน้าแล้ว

มีรายงานเพิ่มเติม นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส ระบุภายหลังจบการประมูลว่า ประมูลคลื่น 900 MHz ไม่ได้ไม่เป็นไร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ประมูลได้คลื่น โดยขอบใจทีมงานเอไอเอสทุกคน พนักงานและตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เจ้ามาร่วมทำงานนี้ เต็มกำลังความสามารถ ในฐานะซีอีโอดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับเอไอเอสและบุคลากรที่ถือว่า เป็นมืออาชีพมากๆ รู้จักดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกับสถานการณ์จริงทางธุรกิจที่สุด อย่างไรก็ตาม ยืนยันกับลูกค้าเอไอเอสกว่า 40 ล้านคน ขอให้มั่นใจในทีมงานเอไอเอสที่จะมุ่งมั่นทำงานต่อไปเต็มที่

ด้าน นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายที่เข้าร่วมการประมูลและไม่ได้คลื่น ระบุว่า ดีแทคขอบคุณทุกเสียงทุกกำลังใจที่ร่วมสู้ไปกับเราร่วมกัน ขอสัญญาจะนำบริการที่ดีที่สุดมาสู่ลูกค้าทุกคน.

https://www.thairath.co.th/content/551269

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.