Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 มกราคม 2559 อีริคสัน จับมือ AT&T ร่วมกลุ่มพันธมิตร Smart Cities Alliance เป็นผู้ดำเนินการสร้างและติดตั้งเครือข่าย 4G/LTE ให้กว่าร้อยมหานครทั่วโลกและช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อโครงสร้างอัจฉริยะต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง เสาไฟและป้ายต่างๆ ได้

อีริคสัน จับมือ AT&T ร่วมกลุ่มพันธมิตร Smart Cities Alliance

·        จุดมุ่งหมายของความร่วมมือทางธุรกิจนี้คือเพื่อช่วยสรรค์สร้างโซลูชั่น Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานของตัวเมืองและชุมชนต่างๆ เพิ่มคุณภาพชีวิตและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้คนต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

·        ความร่วมมือที่ว่านี้จะประกอบไปด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและความปลอดภัยสาธารณะ และการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้อย่างยั่งยืน

·        ความเป็นผู้นำในด้านเครือข่าย 4G/LTE แพลตฟอร์มซอฟท์แวร์และโซลูชั่นอุตสาหกรรมสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและทำให้เมืองมีความยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้น

อีริคสัน ได้ประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ Smart Cities Alliance กับ บริษัท AT&T และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ เพื่อที่จะพัฒนาสมาร์ทซิตี้อย่างยั่งยืน โดยนำนวัตกรรม Internet of Things (IoT) ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ กลุ่มพันธมิตรนี้จะช่วยกันวางเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศหรือ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในที่ทำงานและที่บ้านอย่างยั่งยืน

กลุ่มพันธมิตรจะให้การสนับสนุนโครงการสมาร์ทซิตี้ หรือเรียกอีกอย่างว่า เมืองอัจฉริยะ ของ AT&T ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ภาครัฐและเทศบาลเมืองสามารถรับใช้ประชาชนได้ดียิ่งกว่าเดิม โดยจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้อย่างยั่งยืน โดยสมาชิกของพันธมิตรและมหาวิทยาลัยในตัวเมืองต่างๆ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่มีความชาญฉลาดซึ่งเรียกว่า Spotlight Cities

นาย ไมค์ ซีโต้ ผู้จัดการทั่วไปของโครงการ สมาร์ทซิตี้ และโซลูชั่นด้าน Internet of Things (IoT) จากบริษัท AT&T กล่าวว่า อีริคสัน นั้นเป็นผู้นำแนวหน้าของโลกซึ่งมีทั้งระบบแพลตฟอร์มโครงสร้าง ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจำเป็นต่อการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับโครงการของเรานี้ เมื่อเราผนึกกำลังกัน เราสามารถช่วยให้ภาครัฐและเทศบาลเมืองต่างๆ ในการทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน ปรับปรุงคุณภาพชีวิต อีกทั้งเข้าถึงประชาชนผู้อยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น"

นายออร์วาร์ เฮอร์ทิก หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมและสังคมของ อีริคสัน กล่าวเสริมว่า "ความร่วมมือของอีริคสันกับ AT&T จะช่วยสร้างเมืองแห่งอนาคตที่ทำให้ผู้คนนั้นจะอยู่กันอย่างปลอดภัยมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น รวมทั้งสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งกว่าเดิมอีกด้วย โดยณ ปัจจุบันในโลกแห่งสังคมเครือข่ายหรือ Networked Society นั้นไม่ใช่เพียงแค่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แต่รวมไปถึงอุปกรณ์ทุกๆ อย่างรอบตัวเราที่จะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นล้วนกำลังถูกเชื่อมต่อเข้าหากันทั้งสิ้นเพื่อนำไปสู่ Internet of Things (IoT)  ดังนั้นเราควรที่จะเริ่มวางแผนในการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งต่างๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากันเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของทั้งสังคมนั่นเอง"

โดยเหล่าบริษัทในกลุ่มพันธมิตร Smart Cities Alliance ได้ประกาศทดสอบภาคสนามของโซลูชั่น Connected Water ในเมืองแอตแลนต้า การทดลองนี้จะทำให้หน่วยงาน Chattahoochee Riverkeeper ซึ่งอุทิศให้กับการเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำ Chattahoochee สามารถตรวจสอบและดูแลคุณภาพน้่ำของเมืองผ่านระยะทางไกลได้ตลอดเวลา ซึ่งลุ่มแม่น้ำนี้เป็นแหล่งน้ำดื่มสำหรับคนกว่าสี่ล้านคน

ในภาพรวมนั้น อีริคสัน นั้นกำลังช่วยพัฒนาสมาร์ทซิตี้ที่ยั่งยืนด้วยวิธีสามประการ ประกอบด้วย

·        เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของอีริคสัน - อีริคสันในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อและสื่อสารเป็นผู้ดำเนินการสร้างและติดตั้งเครือข่าย 4G/LTE ให้กว่าร้อยมหานครทั่วโลกและช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อโครงสร้างอัจฉริยะต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง เสาไฟและป้ายต่างๆ ได้

·        โซลูชั่นที่ออกแบบมาสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ – ณ ปัจจุบัน สามกลุ่มอุตสหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุดของตัวเมืองจะประกอบไปด้วย ระบบความปลอดภัย ระบบการขนส่งและ ระบบสาธารณูปโภคหรือพลังงาน ซึ่งเงินลงทุนทั้งสามกลุ่มด้านนี้มีจำนวนมากถึง 65 เปอร์เซ็นต์ของค่าการใช้จ่ายทั้งหมด โดยอีริคสันสามารถช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและการลงทุนผ่านโซลูชั่นและบริการ ICT แบบเทิร์นคีย์อีกด้วย

·        ประสบการณ์ด้านการวิจัยและความยั่งยืน – อีริคสันได้นำการวิจัยและวงจรการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนมาใช้เพื่อทำความเข้าใจประชาชน ภาคธุรกิจและสังคม และภาคการขนส่งสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการวางแผนเมืองและบริการของเมืองที่อัจฉริยะและยั่งยืนจะทำให้เกิดอะไรบ้าง สุดท้ายนี้อีริคสันกำลังพัฒนาโซลูชั่นสำหรับอนาคต เช่น รถประจำทางที่ให้บริการบนพื้นฐานความต้องการของผู้โดยสารและให้การสนับสนุนชุมชนที่ปราศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.