Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มกราคม 2559 ปณท สามารถรองรับการส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปิด เออีซี สำหรับการหารือระหว่างกันนั้น ปณท ก็ได้มีการเน้นการพูดคุยเพื่อเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ ประเทศกัมพูชา และลาว เป็นกรณีพิเศษด้วย เพื่อส่งสินค้าต่อไปยังจีนเป็นประเทศที่ 3 เนื่องจากการสำรวจพบว่า ประเทศไทยกับจีนมีความต้องการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างกันเป็นจำนวนมาก

ประเด็นหลัก„“ปณท” พร้อมลุยส่งของทั่ว “เออีซี” ถก กัมพูชา-ลาว-ศุลกากร เคลียร์เส้นทางส่งสินค้าไปจีน เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร รับการเติบโต อีคอมเมิร์ซ วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 1:58 น. ถก กัมพูชา-ลาว-ศุลกากร เคลียร์เส้นทางส่งสินค้าไปจีน เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร รับการเติบโต อีคอมเมิร์ซ นางสมร เทิดธรรมพิบูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท เปิดเผยว่า ในปี 2559 นี้ ประเทศไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่ง ปณท ก็ได้เตรียมพร้อมกับการขยายขอบข่ายงานหลัก คือ การเน้นส่งไปรษณีย์ภายในประเทศ เป็นการขยายขอบข่ายเป็นการส่งไปรษณีย์ทั้งเอกสาร และพัสดุ ในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นที่เรียบร้อย แล้ว โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมในระดับสหภาพไปรษณีย์สากล เพื่อ เชื่อมโยงโครงข่ายการส่ง

_________________________________________________
“ปณท” พร้อมลุยส่งของทั่ว “เออีซี”


„“ปณท” พร้อมลุยส่งของทั่ว “เออีซี” ถก กัมพูชา-ลาว-ศุลกากร เคลียร์เส้นทางส่งสินค้าไปจีน เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร รับการเติบโต อีคอมเมิร์ซ วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 1:58 น. ถก กัมพูชา-ลาว-ศุลกากร เคลียร์เส้นทางส่งสินค้าไปจีน เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร รับการเติบโต อีคอมเมิร์ซ นางสมร เทิดธรรมพิบูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท เปิดเผยว่า ในปี 2559 นี้ ประเทศไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่ง ปณท ก็ได้เตรียมพร้อมกับการขยายขอบข่ายงานหลัก คือ การเน้นส่งไปรษณีย์ภายในประเทศ เป็นการขยายขอบข่ายเป็นการส่งไปรษณีย์ทั้งเอกสาร และพัสดุ ในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นที่เรียบร้อย แล้ว โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมในระดับสหภาพไปรษณีย์สากล เพื่อ เชื่อมโยงโครงข่ายการส่งไปรษณีย์ในระดับภูมิภาคกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรับส่งของใน สายงาน ปณท สามารถรองรับการส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปิด เออีซี สำหรับการหารือระหว่างกันนั้น ปณท ก็ได้มีการเน้นการพูดคุยเพื่อเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ ประเทศกัมพูชา และลาว เป็นกรณีพิเศษด้วย เพื่อส่งสินค้าต่อไปยังจีนเป็นประเทศที่ 3 เนื่องจากการสำรวจพบว่า ประเทศไทยกับจีนมีความต้องการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างกันเป็นจำนวนมาก เฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่เป็นการค้าชายแดน และการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากนี้ ปณท ยังมีแผนเข้าหารือกับกรมศุลกากร เพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจต่อยอดไปสู่ในเรื่องของภาษีของการส่งของระหว่างชายแดนด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมายอมรับว่าการส่งของระหว่างประเทศของ ปณท ยังเป็นรองภาคเอกชน เช่น ดีเอชแอล หรือ เฟดเอกซ์ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีเครื่องบินที่ใช้ส่งของระหว่างประเทศเป็นของตนเอง ขณะที่ ปณท ต้องอาศัยส่งของระหว่างประเทศผ่านสายการบินพันธมิตร แต่หลังจากนี้เชื่อว่าการแข่งขันจะขึ้นมาทัดเทียมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มองว่า การขยายธุรกิจในระดับเออีซีจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้รายได้ ปณท เพิ่มขึ้นด้วย.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/372693

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.