Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มกราคม 2559 ไปรษณีย์ไทยแจงการขึ้นค่ากล่อง EMS World จากเดิม 2-4 เท่าตัวไม่แพงเท่าผู้ให้บริการต่างชาติ เผยไม่เคยขึ้นราคาเป็น 10 ปี ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ประเด็นหลัก     ไปรษณีย์ไทยแจงการขึ้นค่ากล่อง EMS World จากเดิม 2-4 เท่าตัวไม่แพงเท่าผู้ให้บริการต่างชาติ เผยไม่เคยขึ้นราคาเป็น 10 ปี ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โวลูกค้าได้บริการที่ดีขึ้น ด้านไอซีทีแจงเป็นเรื่องบอร์ดตัดสินใจ กระทรวงไม่เกี่ยว
     
       จากกรณีมีผู้โพสต์กระทู้ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ระบุถึงความเดือดร้อนในการขึ้นราคาค่ากล่องพัสดุ EMS World หรือเหมากล่องของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เพิ่มขึ้นจากเดิม 2-4 เท่า เช่น จาก 1,400 บาท เป็น 2,800 บาท จนมีการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเคลื่อนไหวคัดค้าน โดยข้อความในการเรียกร้องระบุว่า การขึ้นราคาทำให้การค้าขายในอีเบย์ และอเมซอน ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงต้องการให้มีการทบทวนเรื่องนี้ และมีการแก้ไข โดยด่วนที่สุด
     
       ทั้งนี้ กลุ่มผู้รวบรวมรายชื่อระบุว่า การเคลื่อนไหวเนื่องจากได้รับความเดือดร้อน และไม่เห็นด้วยต่อการขึ้นราคาในครั้งนี้ จึงต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลง นี่เป็นครั้งที่พวกเราจะรวมพลังกัน แล้วแสดงพลังให้เห็นในสิ่งที่ถูกต้อง
     
       ด้าน นางวราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ปณท ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา ปณท ไม่เคยขึ้นราคากล่องพัสดุอีเอ็มเอสดังกล่าวตั้งแต่ปี 2548 ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าบริการที่ไปรษณีย์ปลายทางในต่างประเทศ ซึ่งมีการปรับราคาขึ้นทุกปีแทนลูกค้า นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังประสบปัญหาลูกค้าแพกของเกินน้ำหนักที่กล่องกำหนดไว้ ทำให้ไปรษณีย์ปลายทางปฏิเสธไม่รับพัสดุ ดังนั้น จึงมีการลงมติบอร์ด ปณท เมื่อปลายปีที่ผ่านมาให้มีการปรับราคากล่องเป็น 3 ขนาด คือ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม ราคา 1,500 บาท น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ราคา 2,500 บาท และน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม ราคา 2,700 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ใช่ว่าราคาดังกล่าวจะครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด เพราะ ปณท ยังต้องแบกรับภาระต้นทุนบางส่วนอยู่
     
       อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของ ปณท กับผู้ให้บริการต่างประเทศ เช่น FedEx ถือว่าอัตราของ ปณท ยังถูกกว่า เนื่องจากเป็นอัตราเหมาจ่ายที่ไม่รวมภาษีน้ำมันเพิ่ม นอกจากนี้ ปณท ได้ปรับปรุงบริการโดยได้ลงนามในความร่วมมือกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง, ฝรั่งเศส และสเปน ในการให้ความสำคัญต่อการรับส่งสินค้ากับประเทศไทยให้ถึงมือผู้รับอย่างมีคุณภาพ และมีแผนที่จะขยายความร่วมมือไปในหลายประเทศในอนาคต

_________________________________________________
ไปรษณีย์ไทยแจงขึ้นค่ากล่อง EMS World ไม่แพง


        ไปรษณีย์ไทยแจงการขึ้นค่ากล่อง EMS World จากเดิม 2-4 เท่าตัวไม่แพงเท่าผู้ให้บริการต่างชาติ เผยไม่เคยขึ้นราคาเป็น 10 ปี ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โวลูกค้าได้บริการที่ดีขึ้น ด้านไอซีทีแจงเป็นเรื่องบอร์ดตัดสินใจ กระทรวงไม่เกี่ยว
     
       จากกรณีมีผู้โพสต์กระทู้ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ระบุถึงความเดือดร้อนในการขึ้นราคาค่ากล่องพัสดุ EMS World หรือเหมากล่องของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เพิ่มขึ้นจากเดิม 2-4 เท่า เช่น จาก 1,400 บาท เป็น 2,800 บาท จนมีการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเคลื่อนไหวคัดค้าน โดยข้อความในการเรียกร้องระบุว่า การขึ้นราคาทำให้การค้าขายในอีเบย์ และอเมซอน ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงต้องการให้มีการทบทวนเรื่องนี้ และมีการแก้ไข โดยด่วนที่สุด
     
       ทั้งนี้ กลุ่มผู้รวบรวมรายชื่อระบุว่า การเคลื่อนไหวเนื่องจากได้รับความเดือดร้อน และไม่เห็นด้วยต่อการขึ้นราคาในครั้งนี้ จึงต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลง นี่เป็นครั้งที่พวกเราจะรวมพลังกัน แล้วแสดงพลังให้เห็นในสิ่งที่ถูกต้อง
     
       ด้าน นางวราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ปณท ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา ปณท ไม่เคยขึ้นราคากล่องพัสดุอีเอ็มเอสดังกล่าวตั้งแต่ปี 2548 ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าบริการที่ไปรษณีย์ปลายทางในต่างประเทศ ซึ่งมีการปรับราคาขึ้นทุกปีแทนลูกค้า นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังประสบปัญหาลูกค้าแพกของเกินน้ำหนักที่กล่องกำหนดไว้ ทำให้ไปรษณีย์ปลายทางปฏิเสธไม่รับพัสดุ ดังนั้น จึงมีการลงมติบอร์ด ปณท เมื่อปลายปีที่ผ่านมาให้มีการปรับราคากล่องเป็น 3 ขนาด คือ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม ราคา 1,500 บาท น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ราคา 2,500 บาท และน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม ราคา 2,700 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ใช่ว่าราคาดังกล่าวจะครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด เพราะ ปณท ยังต้องแบกรับภาระต้นทุนบางส่วนอยู่
     
       อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของ ปณท กับผู้ให้บริการต่างประเทศ เช่น FedEx ถือว่าอัตราของ ปณท ยังถูกกว่า เนื่องจากเป็นอัตราเหมาจ่ายที่ไม่รวมภาษีน้ำมันเพิ่ม นอกจากนี้ ปณท ได้ปรับปรุงบริการโดยได้ลงนามในความร่วมมือกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง, ฝรั่งเศส และสเปน ในการให้ความสำคัญต่อการรับส่งสินค้ากับประเทศไทยให้ถึงมือผู้รับอย่างมีคุณภาพ และมีแผนที่จะขยายความร่วมมือไปในหลายประเทศในอนาคต
     
       ทั้งนี้ ปณท เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นกลับปล่อยให้หน่วยงานในสังกัดขึ้นราคาค่าบริการซึ่งดูขัดแย้งต่อนโยบายการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีในการทำธุรกิจออนไลน์ แต่ในขณะที่ยังไม่สามารถติดต่อ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวได้ มีเพียง นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ โฆษกกระทรวงไอซีที ชี้แจงว่า การตัดสินใจขึ้นราคาครั้งนี้ กระทรวงไอซีทีไม่ได้เข้าไปดูแล เพราะเป็นอำนาจการตัดสินใจของบอร์ด ปณท ที่ทำงานในรูปแบบบริษัทที่ต้องการความคล่องตัว กระทรวงมีหน้าที่ให้นโยบายที่สำคัญๆ เท่านั้น เรื่องการขึ้นราคาทราบมาจาก ปณท ว่า เป็นการแก้ปัญหาการบรรจุสินค้าน้ำหนักเกินจากที่ระบุบนกล่อง ทำให้ ปณท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ำหนักที่เกินมา


http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000001308&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+6-1-59&utm_campaign=20160105_m129153699_MGR+Morning+Brief+6-1-59&utm_term=_E0_B9_84_E0_B8_9B_E0_B8_A3_E0_B8_A9_E0_B8_93_E0_B8_B5_E0_B8_A2_E0_B9_8C_E0_B9_84_E0_B8_97_E0_B8_A2+

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.